Trinitatea- adevar biblic sau inventie omeneasca?

Discutii despre religie, teologie, doctrine, etc.

Moderators: nouneim, eliade22, eddieconst

Trinitatea- adevar biblic sau inventie omeneasca?

[ #56140 ] Postby dejan1888 on Mon Nov 26, 2007 6:08 am

TRINITATEA - ADEVĂR BIBLIC
SAU
INVENŢIE OMENEASCA?

prima parte


“Adventiştii de ziua a şaptea cred... că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexistând din veşnicie.” („AZŞ cred...” pag. 30)

Conform punctului nr. 2 din punctele principale AZŞ biserica adventista nu crede că Dumnezeu este o singură persoană (sau fiinţă). Mai degrabă, El este o unitate (comitet) a “trei Persoane coexistând din veşnicie”.

În cartea “AZŞ Cred...” la pag. 41 scrie:

“În timp ce Dumnezeirea nu este una în persoană, Dumnezeu este Una în scop, în spirit şi în caracter. Această unicitate nu şterge personalităţile distincte ale Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Şi nici separarea personalităţilor din cadrul Dumnezeirii nu distruge adevărul monoteist al Scripturilor, că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu.”

Întrebarea este, susţine Cuvantul Lui Dumnezeu aceasta teorie?

“La lege şi la mărturie!...” Isaia 8: 20

Ellen White:
“În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei. "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună." (2 Tim. 3,16.17)” (Tragedia Veacurilor, pag. 7)

“Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susţină Biblia şi numai Biblia, ca măsură a tuturor învăţăturilor şi ca temelie a tuturor reformelor... Înainte de a primi orice învăţăturã sau precept, trebuie să cerem un clar "Aşa zice Domnul" în sprijinul ei.” (Tragedia Veacurilor, 595)

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, cine este singurul Dumnezeu adevărat? Este Dumnezeu o unitate a trei persoane sau este o singură persoană?

“Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn” Deut. 6:4

Biblia spune explicit că Dumnezeu este un singur Domn. Desigur, crezul AZŞ e de acord cu acest adevăr. Dar, dupa concepţia lui, acest singur Dumnezeu “nu este una în persoană” ci “o unitate a trei persoane”. O provocare pentru fiecare Adventist care susţine poziţia oficială bisericii sale: puteţi sa ne daţi macar un singur verset care susţine această teorie? Vă invit să vedem împreună ce spune în realitate Cuvântul lui Dumnezeu. Să citim mai întâi mărturia Martorului credincios si adevărat, Domnul Isus Hristos Însuşi:

“Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.” Joan 17: 3

Minunat!!! Isus Hristos ne spune ca singurul Dumnezeu adevărat nu este o unitate sau comitet de mai multe persoane, ci este unul singur, Tatăl Lui.

Marturia apostolului Pavel:
“Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi...” 1 Cor. 8: 6

“Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.” Ef. 4: 6

“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” 1 Tim. 2: 5

Acum, sa facem o comparaţie între crezul AZŞ si cuvintele apostolului Pavel.

Crezul AZŞ spune: “există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt...”

Daca aceasta este adevărat atunci cuvintele lui Pavel din 1 Cor. 8: 6 ar fi trebuit să sune cam aşa:
“Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl... Fiul... si Duhul Sfant”. Dar nu, el spune:

“Totuşi pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu: Tatăl...”

Susţine Ellen White crezul bisericii AZŞ sau Biblia? Teologii AZŞ o să ne spună imediat că ea a fost de accord cu crezul lor, dar, să o întrebăm pe ea personal:

Întrebare: Sora White, după înţelegerea ta, este Dumnezeu o persoană sau este un grup de trei persoane?

Răspuns: “Dumnezeu este o persoană...” (1SAT 343)

Atenţie, ea spune categoric: DUMNEZEU ESTE O PERSOANĂ. Dar, crezul AZŞ ne spune altceva, că Dumnezeu nu este o persoană. Dragi mei, pe cine trebuie să ascultăm?

Ca să nu fie nici un dubiu, să vedem şi alte mărturii ale Spiritului Profetic:

“Există un Dumnezeu personal, Tatăl; există un Hristos personal, Fiul” (RH, November 8, 1898 par. 9)

“Există multe mărturii în lumea noastră astăzi care susţin că Creatorul nu este un Dumnezeu personal. Dumnezeu este o fiinţă si omul a fost creat după chipul Său.” Astazi cu Dumnezeu 273

“Dumnezeu este spirit; totusi El este o fiinţă personală, căci omul a fost făcut după chipul Său. Ca fiinţă personală, Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său.” Educaţie 131 (Observaţi diferenţa pe care sora White o face între Dumnezeu şi Isus Hristos. Ea nu spune că Isus si Tatăl alcătuiesc (împreună cu Duhul Sfânt) un Dumnezeu, ci clar Îl separă pe Hristos de Dumnezeu. El nu este singurul Dumnezeu adevărat, ci este Fiul Lui).
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56141 ] Postby dejan1888 on Mon Nov 26, 2007 6:09 am

TRINITATEA - ADEVĂR BIBLIC
SAU
INVENŢIE OMENEASCA?

Partea a doua


Astăzi, poziţia oficială a bisericii AZŞ este că Isus Hristos este un membru al Dumnezeirii si nu este un Fiu literal al lui Dumnezeu (El este numit fiu numai pentru că a fost născut ca om, dar nu a fost astfel din veşnicie). De exemplu:

“Relaţia Tată-Fiu în Dumnezeire trebuie înţeleasă într-un sens metaforic şi nu într-un sens literal” (Max Hatton “Understanding the Trinity” p. 97)

„Pentru a eradica păcatul şi rebeliunea din univers şi pentru a restaura armonia şi pacea, una dintre Fiinţele divine a acceptat şi a intrat în rolul Tatălui, o alta în rolul Fiului. Fiinţa divină care a mai rămas, Spiritul Sfânt, vă participa şi el în împlinirea planului de mântuire… Acceptând rolurile pe care le-a avut planul, Fiinţele divine nu şi-au pierdut nici una din puterile Dumnezeirii… Fiinţele divine au intrat în rolurile asupra cărora au fost de acord înainte ca temelia pământului să fie aşezată.”(Adventist Review „Săptămâna de rugăciune,” 31 Octombrie 1996)

“Din Scripturi poate fi dedus faptul că atunci când Dumnezeirea a pus la punct planul de mântuire într-un anume punct din veşnicia trecută, Ei şi-au asumat anumite poziţii sau roluri pentru a asigura condiţiile îndeplinirii planului.” („Semnele timpului,” Iulie 1985).

Există dovezi pentru aceste afirmaţii? Există macăr un singur verset sau citat pentru aşa ceva? Fraţii mei, ascultaţi ce spune cuvântul lui Dumnezeu:

“Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta” Apoc. 22: 19 Este foarte periculos să inventăm teorii şi să le adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu!!!

Să vedem ce spune cuvântul inspirat:
“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.” Joan 3: 16 (KJV)

“Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre... Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mîntuitorul lumii.” 1 Joan 4: 9.10.14 KJV (Observati ca Ioan spune că Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu. El nu a devenit un Fiu prin întrupare, ci a venit ca Fiu.)

Citiţi cuvintele asemănătoare din Spiritul Profetic:

“Consacrarea primului născut îşi avea originea în timpurile cele mai îndepărtate. Dumnezeu făgăduise să-L dea pe Întâiul născut al cerului pentru a-i salva pe păcătoşi.” (Hristos lumina lumii, pag. 51)

“Ce ne spune aceasta nouă? ‘Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’ Aceasta ne spune: ‘Eu, Dumnezeu, am trimes pe Fiul Meu în lumea voastra, si prin El este deschis tot cerul pentru omul căzut” (Materiale 1888, pag. 124)

„Tatăl veşnic, Cel neschimbător, L-a dat pe singurul Său Fiu născut, smuls de la sânul Său, El care a fost făcut după chipul persoanei Sale, şi L-a trimis jos pe pământ pentru a descoperi cât de mult a iubit El omenirea.” (RH, 9 iulie 1895)

“Prin întruparea Sa, El a căpătat titlul de Fiu al Lui Dumnezeu într-un sens nou. Îngerul a zis Mariei – mama Lui: ‘puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu’. În timp ce era fiu al unei fiinţe umane, El a devenit Fiul lui Dumnezeu intr-un nou sens. În felul acesta a stat El în lumea noastră – Fiul lui Dumnezeu, dar prin naştere unit cu neamul omenesc.” (Marturii selectate vol. 1; p. 226) (Ea spune că Isus la întrupare a devenit Fiul lui Dumnezeu într-un nou sens, ceea ce înseamnă că şi înainte El a fost Fiu, dar într-un alt sens).

În proverbe 8, Solomon spune:
“Domnul mă avea (sau “căpătat”) la începutul căilor Sale, înaintea lucrărilor Sale de demult. Din eternitate am fost unsă, de la început, înainte de a fi pământul. Când nu erau adâncuri am fost născută, când nu erau izvoare bogate în apă. Înainte de a fi fost întemeiaţi munţii, înaintea dealurilor, am fost născută, când El încă nu făcuse pământul, nici câmpiile, nici începutul pulberii lumii. Când El pregătea cerurile, eu eram acolo” Proverbe 8: 22-30

Unii astăzi neagă că aceste versete se referă la Hristos, dar să citim ce spune Ellen White:
“Fiul lui Dumnezeu, El Însuşi, declară despre Sine: "Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Eu am fost aşezată din veşnicie..., când a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui" (Prov.8,22-30).” (Patriarhi si profeti, pag. 34)

Alte mărturii:
“Scripturile arată în mod lămurit legătura dintre Dumnezeu şi Hristos şi înfăţişează cât se poate de limpede personalitatea şi individualitatea fiecăruia... Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat o poziţie proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său.” (Marturii vol. 8, pag. 268)

“Cine este Hristos? – El este singurul Fiu născut al Dumnezeului celui viu. El este faţă de Tatăl asemenea unui cuvânt care exprimă gândul, asemenea gândului făcut auzit.” (Instructorul tineretului 28 iunie 1894)

“O jertfă desăvârşită a fost făcută; pentru că‚ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut’ – nu un fiu prin creaţie, aşa cum au fost îngerii, nici un fiu prin adopţie, aşa cum este păcătosul iertat, ci un Fiu născut după chipul persoanei Tatălui, şi în toată strălucirea maiestăţii şi slavei Sale, unul egal cu Dumnezeu în autoritate, demnitate şi desăvârşire divină. În El locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” (Semnele timpului, 30 mai 1895)

Cred că unii vor întreba, nu este Hristos numit Dumnezeu in Joan 1:1? Da, El este numit Dumnezeu în sensul că El este Fiul Lui Dumnezeu şi este o persoană divină în acelaş fel cum fiul unui om este o persoană umană. (Cuvantul “dumnezeu” este folosit în Biblie în câteva versete şi în legatura cu oamenii sau îngerii (Ps. 82:1.6; Ps. 97:7 etc.). Cred că nimeni nu crede că oamenii sau îngerii sunt dumnezei într-un sens absolut. Când vorbeste despre Fiinţa Suprema, singurul Dumnezeu care nu are început şi de la care vin toate lucrurile, singurul Dumnezeu adevărat, Biblia foloseste cuvântul “dumnezeu” numai în legătură, aşa cum am văzut, cu Tatăl. Când descrie natura divină, când vorbeste despre fiinţele divine, Biblia foloseşte cuvântul “dumnezeu” în legatură cu două Fiinţe, Tatăl si Fiul. Aceasta va fi mai clar cu cât mergem mai departe cu studiul nostru.

Citiţi încă o dată citatul de mai sus. Ellen White face o distincţie clară între Fiul lui Dumnezeu si toate celelalte fiinţe. Îngerii sunt fii prin creaţie, oamenii sunt fii prin adopţie, dar Isus este Fiu prin naştere. Atenţie: ISUS NU ESTE CREAT, EL ESTE NĂSCUT! Exista o diferenţă mare între creat si născut. O creatură este o fiinţă creată dintr-o materie separată de creatorul. Fiu născut este o fiinţă născută din aceeaşi substanţă pe care o posedă părintele şi este o persoană asemănătoare cu cel care l-a născut. Isus este născut şi este în acelaşi fel divin după cum este Tatăl Său. El are toate atributele divinităţii. Dar este o diferenţă. În timp ce Tatăl este o Fiinţa fără început si izvorul tuturor lucrurilor, Fiul are început si a primit (sau a moştenit) toate lucrurile de la Tatăl Său:

“Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” Col. 1: 19
“Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Ioan 5: 26

“Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a primit ca să dea. Tot aşa procedează El şi în curţile cereşti, în slujirea Sa pentru toate fiinţele create: prin Fiul iubit, viaţa Tatălui se revarsă peste toţi şi tot prin Fiul revine, printr-o slujire voioasă şi de proslăvire, în valuri de iubire la Marele Izvor al tuturor. Şi astfel, prin Hristos, circuitul binefacerilor este complet, reprezentând caracterul Marelui Dătător, legea vieţii.” (Hristos lumina lumii, pag. 21)

“Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat o poziţie proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său.” (Marturii vol. 8; pag. 268)

“Marele nostru Exemplu a fost înălţat la a fi egal cu Dumnezeu.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pag. 426)

“Marele Creator a convocat întreaga oştire cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să-I acorde onoare deosebită Fiului Său. Fiul a fost aşezat pe tron cu Tatăl şi mulţimea cerească a îngerilor sfinţi era adunată în jurul Lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că El Însuşi a rânduit ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu El aşa încât, oriunde era prezenţa Fiului, să fie ca propria Lui prezenţă. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca şi cuvântul Tatălui. El L-a investit pe Fiul Său cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El.” (Istoria mântuirii, pag. 14)

Înainte sa trecem mai departe aş vrea sa vedem de ce este important acest adevăr:

“Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.” 1 Joan 2: 22.23

Poate o sa spuneţi: “O nu, eu nu tăgăduiesc pe Tatăl si pe Fiul. Aceste cuvinte nu sunt pentru mine!” Iubite frate si soră, dacă crezi în doctrina trinităţii, aceste cuvinte sunt chiar pentru tine, pentru că această doctrină afirmă că Isus nu este Fiul literal al lui Dumnezeu şi în felul acesta ea tagaduieşte pe Tatăl si pe Fiul. Gândiţi-vă la aceasta!

Ellen White:
"Îngerii au fost daţi afară din cer pentru că nu lucrau în armonie cu Dumnezeu; au căzut din starea lor înaltă pentru că au dorit să fie înălţaţi. Au ajuns să se înalţe pe ei înşişi şi au uitat că frumuseţea persoanei lor şi a caracterului venea de la Domnul Isus. Îngerii [căzuţi] au vrut să eclipseze (să ascundă) faptul că Hristos era singurul Fiu născut al lui Dumnezeu şi au ajuns să gândească faptul că ei nu trebuiau să Îl mai consulte pe Hristos. Un singur înger a început controversa şi a dus-o până acolo încât a avut loc o răzvrătire în curţile cereşti, printre îngeri." (Astazi cu Dumnezeu, pag. 128)

De ce Satan vrea să ascundă adevărul că Isus Hristos este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu?

“Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.” 1 Joan 4: 9

Ellen White:
“Satan este hotărât ca oamenii să nu vadă dragostea lui Dumnezeu care l-a determinat să-L dea pe singurul Său Fiu născut pentru mântuirea rasei pierdute; pentru că bunătatea lui Dumnezeu este cea care conduce pe oameni la pocăinţă” (Marturii selectate vol. 1; pag. 156)

Cred că este clar.
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56142 ] Postby dejan1888 on Mon Nov 26, 2007 6:10 am

TRINITATEA - ADEVĂR BIBLIC
SAU
INVENŢIE OMENEASCA?

Partea a treiaMai departe, în cartea “AZŞ cred...” pag. 41 scrie: “În organizaţiile omeneşti, autoritatea finală stă într-o singură persoană – un preşedinte, împărat sau prim-ministru. În Dumnezeire, autoritatea finală se află asupra tuturor celor trei membri ai ei.”

Atenţie, după părerea teologilor AZŞ, Universul este guvernat de un comitet de trei membri. Nu există un conducător suprem, o Fiinţă supremă, ci trei. (Într-o discuţie cu doi fraţi pastori, ei mi-au spus că ideea unei fiinţe supreme vine din paganism). Să vedem dacă este aşa:

Biblia:
“Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.” Ef. 4: 6

Dumnezeu Tatăl este mai presus de toţi. Îl include această afirmaţie şi pe Isus Hristos? Este Dumnezeu Tatăl mai presus decât Fiul Său? El Însusi ne dă răspunsul:

“...căci Tatăl este mai mare decât Mine.” Ioan 14: 28 şi:
“...Dumnezeu este capul lui Hristos.” 1 Cor. 11: 3

“Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.” 1 Cor. 15: 28

“Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Evr. 1: 9

Spiritul Profetic:
“Când vă rugaţi, să ziceţi: 'Tatăl nostru'." Luca 11,2. Isus ne învaţă să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru... "Sfinţească-se Numele Tău." Matei 6,9. A sfinţi Numele Domnului înseamnă ca toate cuvintele pe care le spunem despre Fiinţa Supremă să fie rostite cu respect. "Numele Lui este sfânt şi înfricoşat" (Ps. 111,9). Nu trebuie ca în vreun chip oarecare să tratăm cu uşurinţă titlurile sau denumirile Divinităţii. Prin rugăciune, intrăm în camera de audienţă a Celui Prea Înalt; de aceea, trebuie să venim înaintea Lui plini de o teamă sfântă.” (Cugetari, pag. 106)

“Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu Tatăl. Psalmistul spune: "Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu" (Ps. 90,2). El, izvorul oricărei existenţe şi al oricărei legi, este Acela care conduce judecata.” (Tragedia veacurilor, pag. 479)

“Numai Dumnezeu este prezentat ca fiind mare... El (Dumnezeu) este descoperit ca Monarhul universului, gata sa-Şi întemeieze împărăţia Sa veşnică – Cel Îmbătrânit de zile, Dumnezeul cel viu, Izvorul întregii înţelepciuni, Conducatorul prezentului, Descoperitorul viitorului” (16MR, pag. 333)

“Ca Iehova, Conducătorul suprem, Dumnezeu nu putea personal să comunice cu omul pacatos, dar El a iubit lumea aşa de mult că L-a trimis pe Isus în lumea noastră ca o descoperire Lui Însuşi” (9MR, pag. 122)

“Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere.” Patriarhi si profeti 34

“El, care a putut sa influenţeze îngerii lui Dumnezeu împotriva Conducătorului lor Suprem şi împotriva Fiului Său, comandantul lor iubit, şi să atragă simpatia lor către sine, este capabil de orice înşelăciune.” (RH 18 august; 1874) (observaţi că Isus nu este Conducătorul Suprem, ci Fiul Lui)

Ierarhia cerului:

“Dumnezeu este marele “Eu Sunt”, izvorul fiinţei, centrul autoritaţii si puterii” (Viaţa lui Pavel, pag. 296)
“Dumnezeu este guvernatorul moral ca si Tatăl. El este Legiuitorul” (12MR, pag. 208)

“Fiul lui Dumnezeu a fost următorul cu autorite dupa marele Legiuitor” (RH 17 decembrie; 1872)

„Hristos este exemplul nostru. El era imediat după Dumnezeu în curţile cereşti. Dar El a venit pe acest pământ pentru a trăi printre oameni.” („Notebook Leaflets from the Elmshaven Library,” vol. 1, pag. 114, 115 - scrisoarea 48, 1902)

Biblia si Spiritul profetic vorbesc clar despre o ierarhie cerească. Dumnezeu Tatăl este primul, suveranul, supremul. Isus Hristos, Fiul Lui este următorul după El. Acum, o întrebare foarte importanta: cine este al treilea? Dacă doctrina trinitaţii este corectă, atunci este logic ca al treilea să fie Duhul Sfânt, nu-i aşa? Ce spune serva Domnului:

„Domnul mi-a arătat că Satan a fost odată un înger onorat în cer, imediat după Hristos.” (Daruri spirituale, vol. 1, pag. 17) (Atenţie, ea nu spune parerea ei personala, ci “Domnul mi-a arătat...” Aceasta nu este părerea unui om. Este revelaţia lui Dumnezeu.)

“Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălţat şi slăvit, următorul în rang după Fiul prea iubit al lui Dumnezeu.” (Istoria Mântuirii, pag. 15).

„În controversa dintre Hristos şi Satan, caracterul lui Dumnezeu a fost pe deplin justificat în faptul că l-a izgonit din Cer pe îngerul căzut, care a fost odată mărit imediat după Hristos.” (Spiritul profeţiei, vol. 3, pag. 184)

„El (Satan) era după Hristos în ceea ce priveşte preamărirea şi caracterul.” (RH, 22 octombrie 1895)

„Patruzeci de zile şi nopţi Isus a fost supus ispitelor vrăşmaşului – celui care a fost odată un înger imediat după Hristos în maiestate şi slavă în curţile cereşti. Este scris ‚Ai fost înălţat datorită frumuseţii tale’ etc. Dar el a dorit să aibă locul lui Hristos, iar Hristos era una cu Veşnicul Dumnezeu; şi pentru că acest loc nu i-a fost acordat, a devenit gelos, şi a fost originatorul păcatului.” (16MR, pag. 180 – Ms. 57, 1890)

După caderea lui Lucifer:

“Cuvintele spuse de înger – „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu” – arată că el are un loc de mare cinste în curţile cereşti... Ce gând minunat – îngerul care este întâiul în slavă după Fiul lui Dumnezeu este cel ales să le descopere oamenilor păcătoşi planurile lui Dumnezeu.” (Hristos lumina lumii, pag. 99)

Unde este Dumnezeu Duhul Sfânt? Nu are şi el un loc în ierarhia cerului? Mai mult, citiţi urmatoarele mărturii:

“Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl cel vesnic – una în natură, în caracter si în scop – singura Fiinţă din tot Universul care putea intra în sfaturile si în planurile lui Dumnezeu.” (Tragedia veacurilor, pag. 493) (vezi şi Patriarhi şi profeti pag. 34)

“(Hristos a fost) ...singura fiinţă care a fost una cu Dumnezeu a trait legea in natura umana....” (ST 14 octombrie, 1897)

Întrebare: dacă Duhul Sfânt este o fiinţă separată de Tatăl şi Fiul, atunci cum este posibil ca el să nu fie luat în sfatul lui Dumnezeu? Şi a doua intrebare: Duhul Sfânt ca al treilea membru al Dumnezeirii, nu este şi el una cu Tatăl şi Fiul? Observaţi ca sora White spune că Isus a fost “SINGURA FIINŢĂ CARE A FOST UNA CU DUMNEZEU”. Cuvântul “singur” inseamnă că nu există alta. Să vedem acelaşi adevăr în alte câteva citate (unde este folosit cuvântul “numai”):

“NUMAI Tatăl şi Fiul trebuie să fie slaviţi.” (Instructorul tineretului, 7 iulie 1898)

“Nici un om, nici chiar cel mai înalt înger, nu poate evalua marele cost; el este cunoscut NUMAI Tatălui şi Fiului” (The Bible Eho, 28 octombrie 1895)

Cartea “AZŞ cred...” pag. 94 spune:

“...Dumnezeu Duhul Cel Veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea creaţiunii, a întrupării şi a răscumpărării”

Este aceasta adevărat? Să nu uităm cuvintele sorei White: “Înainte de a primi orice învăţătură sau precept, trebuie să cerem un clar ‚Aşa zice Domnul’ în sprijinul ei.”

Cine a participat la creaţiune:

“Cine s-a suit la ceruri, şi cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta?” Prov. 30: 4

“Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El... El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” Ioan 1: 3.10

“Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.” 1 Cor. 8: 6

“După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.” Evrei 1: 1.2

Biblia ne spune categoric că toate lucrurile au fost create de Tatăl prin Fiul. Dar Spiritul profetic? Adaugă sora White încă o persoană în procesul de creaţie? Să vedem:
“Dumnezeu, în consiliu cu Fiul Său, a făcut un plan de a crea pe om după chipul lor propriu” (RH 24 februarie, 1874)

“Înaintea locuitorilor cerului strânşi laolaltă, Împăratul cerurilor declară că nimeni în afară de Hristos, singurul născut al lui Dumnezeu, nu putea pătrunde în totul în planurile Sale şi Lui I-a fost încredinţată aducerea la îndeplinire a planurilor măreţe ale voinţei Sale.” (Patriarhi si profeţi, pag. 36)

“În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El.” (Istoria mântuirii, pag. 14)

“Tatăl şi Fiul S-au angajat în marea şi minunata lucrare la care se gândiseră, aceea de creere a lumii…După ce a fost creat pământul şi vieţuitoarele de pe el, Tatăl şi Fiul Şi-au îndeplinit planul, hotărât înainte de căderea lui Satan, de a face om după chipul şi asemănarea Lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului şi a fiecărei vieţuitoare de pe el. Apoi Dumnezeu a zis Fiului Său: "Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră”’ (Istoria mântuirii, pag.22).

„Isus Se unise cu Tatăl la facerea lumii.” (Marturii vol. 2; pag. 209)

„Tatăl a înfăptuit prin Fiul Său aducerea la existenţă a tuturor fiinţelor cereşti.” (Patriarhi si profeti, pag. 34)

„Prin Hristos-Cuvântul, un Dumnezeu personal l-a creat pe om şi l-a înzestrat cu inteligenţă şi putere.” (Divina vindecare, pag. 415)

“La început, Tatăl şi Fiul S-au odihnit în Sabat după lucrarea Lor de creaţiune.” (Hristos lumina lumii, pag.769). (Daca în creaţiunea au participat trei fiinţe, de ce Duhul Sfânt nu s-a odihnit în Sabat?)
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56143 ] Postby dejan1888 on Mon Nov 26, 2007 6:12 am

TRINITATEA - ADEVĂR BIBLIC
SAU
INVENŢIE OMENEASCA?

Partea a patraPentru a nu fi înţeles greşit, aş vrea să adaug că eu nu susţin că Duhul Sfânt nu a fost implicat în creaţiune. Da, eu cred că el a fost implicat, dar nu ca al treilea membru al unei echipe creatoare. Observaţi cu atenţie cuvintele Bibliei:

“...şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.” Geneza 1:2. Observati diferenţa: în cartea “AZŞ cred...” scrie că “Dumnezeu Duhul Cel Veşnic a fost activ... in lucrarea creaţiunii”; Biblia spune “Duhul lui Dumnezeu...”. (expresia “Dumnezeu Duhul” nu se găseşte în Biblie). Aici nu este vorba despre o fiinţă separată de Dumnezeu, ci despre Spiritul Lui personal prin care El este prezent pretutindeni. Citiţi:

“Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa (prezenţa) Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo” Ps. 139: 7.8

Ellen White:
“Măreţia lui Dumnezeu este pentru noi de necuprins. "Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri" (Psalmii 11,4); cu toate acestea, prin Duhul Său, este prezent pretutindeni. El are o cunoaştere intimă a tuturor lucrărilor mâinilor Sale şi un interes personal faţă de acestea... "Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo, dacă mă voi culca în locuinţa morţilor iată-Te şi acolo (Ps. 139: 7).” (Educatie, pag. 131)

“Biblia ni-L arată pe Dumnezeu în locul Său înalt şi sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere şi singurătate, ci înconjurat de zeci de mii de ori zece mii şi mii de mii de făpturi sfinte, toate aşteptând să împlinească voia Sa. Prin intermediul acestor mesageri, El este în legătură neîntreruptă cu fiecare colţ al împărăţiei Sale. Prin Duhul Său, El este prezent pretutindeni. Prin mijlocirea Duhului Său şi a îngerilor Săi, El lucrează pentru copiii oamenilor.” (Divina vindecare, pag. 417)

Aceste citate ne spun că Dumnezeu are două aspecte de existenţă. El are o formă fizică ce stă pe scaunul Său de domnie în cer; dar El are şi un spirit prin care este prezent pretutindeni.

Citiţi mai departe:
“Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” Iov 33:4 Ce este Duhul? -“Suflarea celui Atotputernic”.
Ellen White:

“Fară Duhul Sfânt, fară suflarea lui Dumnezeu, conştiinţa devine amorţita, lipsita de viaţă spirituală...” (4 BC 1166).

Aici vreau să subliniez că eu nu cred că Duhul Sfânt este o simplă putere sau energie impersonală care poate fi manipulată din partea noastra. Nu, Duhul Sfânt este un agent activ al lui Dumnezeu prin care El işi împlineşte planurile.

“Spiritul Sfânt este un agent liber, activ si independent. Dumnezeul cerului foloseste Spiritul Său dupa buna Să placere, iar raţiunea omenească, judecata si metodele omeneşti nu pot stabili margini lucrării sale, sau să propună căi prin care acesta sa lucreze, mai mult decât pot spune vântului: ‘Iţi ordon să baţi într-o anumită direcţie şi să sufli aşa sau aşa’” (RH 5 mai, 1896) (Observaţi că Dumnezeu este cel care foloseşte Spiritul).

Spiritul Sfânt este prezenţa personală a lui Dumnezeu si a lui Hristos.

“Voi însă nu mai sunteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Romani 8: 9

Aşa cum putem sa vedem, Tatal şi Fiul se împartaşesc de un singur Spirit. Ei sunt două Fiinţe divine, dar sunt una în spirit.

„Din veşnicie a existat o unitate deplină între Tatăl şi Fiul. Ei erau doi, totuşi aproape să fie identici; doi în individualitate, totuşi una în spirit, inimă şi caracter.” (Instructorul tineretului, 16 decembrie, 1897, par.5)

“Tatăl a dat Fiului Său Duhul fără măsură...”(Tragedia veacurilor pag. 477)

Când a dat Tatăl Fiului Său Duhul?

“Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.” Joan 17: 5

“Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una” Ioan 17: 22

„Isus a căutat sa imprime în ei gândul că în dăruirea Spiritului Său Sfânt, El le-a dat lor slava pe care Tatăl I-a dat-o Lui, aşa încât El şi poporul Lui să fie una în Dumnezeu. Calea şi voinţa noastră trebuie să fie în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, ştiind că este sfântă, dreaptă şi bună.” (Semnele timpului, 3 octombrie 1892)

Observaţi urmatorul foarte important citat:

„Împovărat de natura umană, Hristos nu putea să fie în fiecare loc în mod personal; de aceea era în interesul lor ca El să-i părăsească, să meargă la Tatăl Său, şi să trimită Spiritul pentru a fi succesorul Său pe pământ. Spiritul Sfânt este El Însuşi dezbrăcat de personalitatea umanităţii, şi astfel independent. El se putea prezenta pe Sine ca prezent în toate locurile prin Spiritul Său, ca Omniprezent ...” (14MR, pag. 23,24.)

Cine este Spiritul Sfânt? Isus Hristos Însuşi. Observaţi că Spiritul este Hristos, dar dezbrăcat de personalitatea umanităţii. De aceea sora White Îl numeşte pe Spiritul Sfânt “personalitate”. El este o personalitate, dar nu şi fiinţă aşa cum sunt Tatăl şi Fiul.

În cartea Evangelizare se gaseşte următorul citat:

“Trebuie să înţelegem că Duhul Sfânt, care este tot aşa o persoană dupa cum şi Dumnezeu este o persoană, umblă prin aceste terenuri” Ev. 616

Acest citat este deseori luat ca o dovadă că Duhul Sfânt este o fiinţă separată de Tatăl si Fiul. Dar să vedem ce spune Ellen White în alte locuri. Ea a scris:

“Marturiile însuşi vor fi cheia care va explică soliile care sunt date, asa cum un verset este explicat prin alt verset.” (Marturii Selectate vol. 1, pag. 42)

Să vedem ce spun alte mărturii. Cine este cel care umblă “prin aceste terenuri”?

“Astăzi, nu mai există mulţimi care să se adune în locurile pustii pentru a-L vedea şi auzi pe Isus. Glasul Său nu Se face auzit pe străzile aglomerate. Nu se mai aud strigăte la margine de drum: "Trece Isus din Nazaret!" (Luca 18,37). Şi totuşi, acest cuvânt este valabil şi astăzi. Hristos umblă nevăzut pe străzile noastre. Cu solii ale îndurării, El ne vizitează familiile. El aşteaptă să coopereze cu toţi cei care caută să slujească în Numele Său. El Se află în mijlocul nostru pentru a vindeca şi a binecuvânta, dacă vrem să Îl primim.” (Divina vindecare 107)

“Amintiti-vă ca Isus este lânga voi unde mergeţi, notând acţiunile voastre si ascultând cuvintele voastre.” (Instructorul tineretului, 4 februarie 1897).

“În timp ce Isus slujeşte în Sanctuarul de sus, El este, prin Duhul lui cel Sfânt, şi slujitor în biserica de pe pământ. Pentru ochiul fizic, El este departe, dar de fapt se împlineşte fãgăduinţa pe care El a dat-o la înălţare: "Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Mat. 28,20). În timp ce slujitorii Lui mai mici primesc putere de la El, prezenţa Lui întăritoare este totdeauna cu biserica Lui.” (Hristos lumina lumii, pag. 166)

Cine este cel care umbla pe străzile noastre? Isus Hristos. Fiţi atenţi la acest citat: “Spiritul Sfânt este El Însuşi dezbrăcat de personalitatea umanităţii, şi astfel independent” (14MR, pag. 23,24.) Notaţi urmatoarele marturii sorei White:

„Ca Hristos să Se manifeste pe SINE lor şi totuşi să fie invizibil pentru lume era o taină pentru ucenici. Ei nu puteau înţelege cuvintele lui Hristos în sensul lor spiritual. Ei se gândeau la manifestarea exterioară, fizică. Ei nu puteau înţelege faptul că puteau avea prezenţa personală a lui Hristos cu ei şi totuşi El să fie nevăzut pentru lume. Ei nu au înţeles înţelesul unei manifestări spirituale.” (EGW, SW, September 13, 1898, par.2)

„Prin Spiritul, Tatăl şi Fiul vor veni şi vor locui împreună cu voi.” (EGW, Bible Echo şi Signs of the Times, January 15, 1893, par.8 )

“Hristos ne spune că Spiritul Sfânt este Mângâietorul, iar Mângâietorul este Duhul Sfânt, Spiritul adevărului pe care Tatăl îl va trimite în Numele Meu.’ Aceasta se referă la omniprezenţa Spiritului Lui Hristos, numit Mângâietor” (14MR, 179)

Să vedem acelaşi adevăr dintr-o altă perspectivă:

În cartea “AZŞ cred...” pag. 94 scrie: “El (Duhul Sfant) i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi”. Aceasta afirmaţie de la sine este adevărată. Duhul Sfânt este într-adevăr cel care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei, dar, prin aceste cuvinte teologii biserici vor să ne spună că este vorba despre o altă fiinţă, şi nu de Domnul Isus Hristos Însuşi. Iată ce spune serva Domnului:

“Concepţiile Sale cu privire la adevăr şi puterea Sa de a se împotrivi ispitei erau în conformitate cu acel Cuvânt, scris de bărbaţii cei sfinţi, inspiraţi chiar de El (Hristos).” (Princiipile fundamentale ale educatiei, pag. 440)

“El Însuşi a inspirat pe profeţi să scrie despre El.” (RH, 7 iulie, 1896)

Oare se contrazice Biblia cu Ellen White când zice că: “oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfînt” 2 Pet. 1: 21?

Nu! Adevărul este simplu dacă studiem cu atenţie:

“Cine decât Isus Hristos, prin Spiritul şi puterea Sa divină, a condus stilourile istoricilor sacri pentru ca lumii să-i fie prezentat raportul preţios al cuvintelor şi faptelor lui Isus Hristos?” (Marturii selectate vol. 3, pag. 137)

Cât de clar este Cuvântul lui Dumnezeu? Slavă Lui!

Dar despre planul mântuirii? Doctrina AZŞ spune că planul de mântuire a fost infiinţat de cele trei fiinţe al Dumnezeirii. Încă o dată ne întrebăm, ce spune Cuvantul Domnului?

„...şi sfatul de pace va fi între ei amîndoi” Zah. 6: 13 (KJV)

Ellen White:
„Înainte de a se fi aşezat temeliile pământului, Tatăl şi Fiul Se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi biruit de Satana. Ei Îşi strânseseră mâinile într-un solemn legământ că Hristos Se va face garant pentru neamul omenesc.” (Hristos lumina lumii, pag. 834)

„Prin Hristos, lucrarea pe care se bazează împlinirea scopului lui Dumnezeu, a fost îndeplinită. Aceasta a fost înţelegerea în consiliile Dumnezeirii. Tatăl a propus în consiliul cu Fiul Său ca familia umană să fie testată şi dovedită, pentru a se vedea dacă va fi ademenită de ispitele lui Satan sau dacă va face din Hristos neprihănirea ei, păzind poruncile lui Dumnezeu, şi va trăi. Dumnezeu i-a dat Fiului Său tot ce este adevărat şi loial. Hristos a binevoit să-i răscumpere din puterea lui Satan cu preţul propriei Sale vieţi.” (GH,11 iunie, 1902, par.6)

„Dumnezeu a devenit una cu omul când, în consiliul din cer dintre Tatăl şi Fiul s-a hotărât ca dacă omul va cădea din credinţa lui, Fiul lui Dumnezeu să fie Răscumpărătorul său şi să restaureze în el chipul moral al lui Dumnezeu.” (Materiali 1888, 869)

Dragi mei, cuvântul lui Dumnezeu este simplu de înţeles. Problema este dacă suntem pregătiţi să-l acceptăm în simplitatea sa, sau vom continua să susţinem invenţiile şi tradiţiile omeneşti? Suntem gata să ne ridicăm şi să mărturisim adevărul, chiar dacă el nu se potriveşte cu crezul bisericii noastre? Suntem gata să acceptăm consencinţele care vor urma din mărturisirea noastră?

Închid acest studiu (chiar dacă se pot spune încă multe lucruri) cu urmatorul citat:

„Biserica Romană rezervă clerului dreptul de a interpreta Scripturile. Pe temeiul că numai ecleziasticii sunt competenţi să explice Cuvântul lui Dumnezeu, el este ascuns de oamenii de rând. Cu toate că Reforma a dat tuturor oamenilor Scripturile, acelaşi principiu care a fost susţinut de Roma îi opreşte pe credincioşii din bisericile protestante să cerceteze Biblia pentru ei înşişi. Ei sunt instruiţi să primească învăţăturile aşa cum sunt interpretate de biserică; şi sunt mii de oameni care nu îndrăznesc să primească nimic, oricât de lămurit ar fi descoperit în Scriptură, care este contrar crezului lor sau învăţăturii stabilite de biserica lor.” (Tragedia veacurilor, pag. 596)

Dumnezeu să vă bincuvânteze pe toţi. AMIN!
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56144 ] Postby JoAnne van Heff on Mon Nov 26, 2007 6:27 am

Si tu crezi ca citeste cineva ce ai scris mai sus? Poate ne faci si noua un rezumat.
-Unde este Dumnezeu? -Acolo unde este lasat sa intre.
!ما أجمل هذا المكان
JoAnne van Heff
 
Posts: 1135
Images: 73
Joined: Fri Apr 27, 2007 3:37 pm

[ #56146 ] Postby meli_melo on Mon Nov 26, 2007 6:51 am

Nu poit fi de acord cu subiectul acestui topüic, asa cum nu pot fi de acord si cu scepticismul. Ne pricepem sa dezbatem subiecte legate de doctrine etc dar nu suntem capabili sa acceptam niste adevaruri simple si clare asa cum este adevarul legat de Trinitate.
"Dumnezeu nu ne retrage o favoare, decat atunci cand are de oferit o favoare si mai mare."
User avatar
meli_melo
 
Posts: 1515
Images: 129
Joined: Tue Jan 24, 2006 8:33 am

[ #56208 ] Postby dejan1888 on Mon Nov 26, 2007 3:41 pm

meli_melo wrote:Nu poit fi de acord cu subiectul acestui topüic, asa cum nu pot fi de acord si cu scepticismul. Ne pricepem sa dezbatem subiecte legate de doctrine etc dar nu suntem capabili sa acceptam niste adevaruri simple si clare asa cum este adevarul legat de Trinitate.


Meli_melo, unde ai vazut in postul meu scepticism? Spui ca trinitatea este un adevar simplu si clar. Te rog sa ne dai un verset simplu si clar care sustine aceasta doctrina.
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56210 ] Postby Gabriy'el on Mon Nov 26, 2007 4:02 pm

dejan1888 ,a scris:
Meli_melo, unde ai vazut in postul meu scepticism?

Fii atent la ce sustii. Intrebarea de mai sus vrea sa dea de inteles cititorului ca tu nu esti sceptic , deci crezi. Imediat dupa ce afirmi ca nu esti sceptic ceri versete clare care sa iti dovedeasca ce???? chiar scepticismul de care dai dovada.

SCÉPTIC, -Ă, sceptici, -ce, adj., s.m. şi f. 1. Adj., s.m. şi f. (Persoană) care nu are încredere în nimic, care se îndoieşte de toate

Carevasazica , tu nu esti sceptic cu privire la Trinitate , dar doresti dovezi pt ca sa crezi in Trinitate.

Mai ,mai , mai , ....cuvintele astea...
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56213 ] Postby Reality Check on Mon Nov 26, 2007 4:17 pm

Gabitzule, dejan a cerut un verset tocmai ptr a combate ideea meli_melo-istica, idee ce afirma ca trinitatea este un adevar simplu si clar. Asta nu exclude credinta sa in trinitate.
It is in the quiet crucible of your personal, private suffering that your noblest dreams are born and God's greatest gift are given in compensation for what you've been through.
User avatar
Reality Check
 
Posts: 1040
Images: 12
Joined: Mon Jun 13, 2005 4:06 am
Location: prin tara

[ #56215 ] Postby Gabriy'el on Mon Nov 26, 2007 4:24 pm

RC, ...
Daca eu declar ca nu sunt sceptic , cu privire la faptul ca azsforum exista, deci cred ca el exista, ....care e scopul dorintei mele de a mi se dovedi ca azsforum exista???

Pana la urma , sunt sau nu sunt sceptic cu privire la existenta forumului???
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56221 ] Postby radurus on Tue Nov 27, 2007 2:10 am

S-a mai polemizat pe subiectul asta impreuna cu.... daca va aduceti aminte "Ioan Botezatorul".
dejan1888 ar putea ce revedea s-a scris pe la http://azsforum.org/viewtopic.php?t=2142
Last edited by radurus on Tue Nov 27, 2007 3:04 am, edited 3 times in total.
Mereu ma gandesc daca sa spun ceva....Conteaza parerea mea?
User avatar
radurus
 
Posts: 317
Images: 1
Joined: Thu Nov 30, 2006 8:51 am
Location: Sibiu

[ #56222 ] Postby meli_melo on Tue Nov 27, 2007 2:25 am

pentru Dejan si Reality Check:"Aceia care vor sa se indoiasca au ocazie, dar aceia care doresc sa cunoasca adevarul, gasesc un vast teren pentru credinta"-pag 168(Editura "Oltenia" Craiova)
"Dumnezeu nu ne retrage o favoare, decat atunci cand are de oferit o favoare si mai mare."
User avatar
meli_melo
 
Posts: 1515
Images: 129
Joined: Tue Jan 24, 2006 8:33 am

[ #56227 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 3:51 am

meli_melo wrote:pentru Dejan si Reality Check:"Aceia care vor sa se indoiasca au ocazie, dar aceia care doresc sa cunoasca adevarul, gasesc un vast teren pentru credinta"-pag 168(Editura "Oltenia" Craiova)


Citeste ce scrie in revista oficiala AZS:

"În timp ce nici un pasaj din Scriptura nu afirma oficial doctrina Trinitatii, este dedusa de scriitorii Biblici ca fiind realitate, si mentionata în câteva rânduri. Numai prin credinta putem accepta existenta Trinitatii." (R&H, vol. 158, nr. 31, pag. 4)

Unde e acest vast teren pentru credinta in Trinitate???
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56239 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 8:00 am

Iata ce spune Biserica Romano-Catolica:


Întrebare: Mai aveţi şi altă cale pentru a demonstra că Biserica [Catolică – n.t.] a avut puterea de a institui ca principii, sărbători?


Răspuns: Dacă nu ar fi avut o astfel de putere, nu ar fi făcut lucrurile în privinţa cărora religioniştii moderni au căzut de acord cu ea; - nu ar fi înlocuit serbarea Duminicii, prima zi a săptămânii, pentru serbarea Sâmbetei, cea de-a şaptea zi, o schimbare pentru care nu există nici o autoritate Scripturistică.


Întrebare: Mai remarcaţi şi alte adevăruri pe care Biserica le învaţă ca fiind necesare, dar care nu sunt clar scrise în Scriptură?

Răspuns: Doctrina Trinităţii, o doctrină a cărei cunoaştere este necesară pentru mântuire, nu este într-un mod explicit şi evident scrisă în Scriptură, în accepţiunea protestantă a interpretării personale. (Publicat in RH 22 August 1854)
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56241 ] Postby cristian on Tue Nov 27, 2007 8:08 am

Surprinzator si parca... incredibil !

Si totusi daca este adevarat, atunci avem serioase probleme ...
Last edited by cristian on Tue Nov 27, 2007 8:14 am, edited 1 time in total.
cristian
 
Posts: 735
Joined: Sun Nov 12, 2006 3:45 pm

[ #56243 ] Postby JoAnne van Heff on Tue Nov 27, 2007 8:09 am

Fratioare, citeste Matei 3:16-17, 28:19, Marcu 1:10, Luca 3:22, Ioan 14:16, 15:16 1Corinteni 12: 4-6, 2Corinteni 13:14, 1Petru 1:2 si lasa la o parte ereziile.
-Unde este Dumnezeu? -Acolo unde este lasat sa intre.
!ما أجمل هذا المكان
JoAnne van Heff
 
Posts: 1135
Images: 73
Joined: Fri Apr 27, 2007 3:37 pm

[ #56246 ] Postby Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 9:21 am

Pai daca ar fi sa ma iau dupa unii,....destul de multi , nici doctrina sabatului , nu e evidenta in scriptura. Nu se aminteste explicit de ea.

Unde mai pui ca in Didahia sau Invatatura celor 12 apostoli care e considerata printre cele mai vechi scrieri se arata ca sambata numai trebuie tinuta ca e specifica evreilor.

Daca o luam asa intr-o ureche , nici botezul nu e asa de EVIDENT , ca doar ,unele versete spun ca Pavel a botezat , "..si toata casa lui", ...deci si copiii putem boteza....

ETC, ETC , ETC.....si uite asa , nimic numai e Evident.

Si totusi, ....
Matthew 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Daca are un nume, si se cere ca botezul sa fie Si in Numele LUI sa fie oare doar un balci de cuvinte , pt ca sa se umple paginile??? Ma indoiesc.

Luca 3,22.... şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel.[b] Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Asta e unul dintre cele mai explicite versete. Fiul este VAZUT, Tatal se face auzit , ..iar Duhul Sfant ???? Cu forma de porumbel ce mai e ?
Culmea e ca si spune clar:DS , s-a pogorat in chip trupesc. Pai daca DS in chip de porumbel nu e o persoana , ...atunci da-mi voie sa te sfatuiesc in mod foarte logic , sa nu carecumva sa crezi ca glasul care se aude e al une i persoane.

1Petru 1,12"....cei ce v-au propovăduit Evanghelia, [b]prin Duhul Sfânt trimis din cer
şi în care chiar îngerii doresc să privească.

Dupa nick , daca banuiesc bine , faci parte din "Grupul mesagerilor soliei de la 1888". Din cate cunosc , nu credeti ca Hristos ar fi a 2-a persoana a DUMNEZEIRII.
Chiar am discutat recent cu un tip din acest grup care sustinea clar ca Mielul lui Dumnezeu a 2-a persoana a Dumnezeirii nu este Isus din Nazaret. Culmea este ca mai puneti si in gura lui Ellen White ce nu a spus , iar ce a spus nu luati in considerare.

Daca nu faci parte din acest grup , atunci sari peste ultim aspect.
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56252 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 10:42 am

cristian wrote:Surprinzator si parca... incredibil !

Si totusi daca este adevarat, atunci avem serioase probleme ...


Da, Cristian, este incredibil, si din pacate, adevarat. Si cea ce este interesant este ca sora White ne-a avertizat, dar se pare ca nimeni nu da atentie la avertizarile ei.
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56253 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 10:44 am

kokom wrote:Fratioare, citeste Matei 3:16-17, 28:19, Marcu 1:10, Luca 3:22, Ioan 14:16, 15:16 1Corinteni 12: 4-6, 2Corinteni 13:14, 1Petru 1:2 si lasa la o parte ereziile.


Kokom, sa mergem incet, verset dupa verset. Nu vreau sa raspund la toate intr-o singur post pentru ca va fi prealung (sunt multi care nu vor sa citesc posturi prealungi.) Care este versetul cu care vrei sa incepem?
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56254 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 10:53 am

gabyytimisoara wrote:Pai daca ar fi sa ma iau dupa unii,....destul de multi , nici doctrina sabatului , nu e evidenta in scriptura. Nu se aminteste explicit de ea.


Nu sunt de acord cu tine. Sabatul este evident in scriptura.gabytimisoara wrote: Dupa nick , daca banuiesc bine , faci parte din "Grupul mesagerilor soliei de la 1888". Din cate cunosc , nu credeti ca Hristos ar fi a 2-a persoana a DUMNEZEIRII.
Chiar am discutat recent cu un tip din acest grup care sustinea clar ca Mielul lui Dumnezeu a 2-a persoana a Dumnezeirii nu este Isus din Nazaret. Culmea este ca mai puneti si in gura lui Ellen White ce nu a spus , iar ce a spus nu luati in considerare.


Nu stiu despre care grup vorbesti. In Romania sunt mai multe grupuri care studiaza solia 1888. Eu personal nu apartin nici unui grup, dar am multi prieteni care sunt interesati in aceasta solie. Si eu nu sunt de acord cu cel care a spus ca Mielul lui Dumnezeu nu este Isus.
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56256 ] Postby dejan1888 on Tue Nov 27, 2007 11:19 am

gabyytimisoara wrote:
Luca 3,22.... şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel.[b] Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Asta e unul dintre cele mai explicite versete. Fiul este VAZUT, Tatal se face auzit , ..iar Duhul Sfant ???? Cu forma de porumbel ce mai e ?
Culmea e ca si spune clar:DS , s-a pogorat in chip trupesc. Pai daca DS in chip de porumbel nu e o persoana , ...atunci da-mi voie sa te sfatuiesc in mod foarte logic , sa nu carecumva sa crezi ca glasul care se aude e al une i persoane.Da, este un verset foarte explicit. Dar spune el ca Duhul Sfant e o persoana? Iata ce spune Ellen White:

„În timp ce se ruga, [B]slava lui Dumnezeu, în forma unui porumbel sclipitor, s-a oprit asupra Lui, şi din înaltul cerului s-a auzit vocea Celui Infinit: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc toată plăcerea.’” Buletinul Conferinţei Generale 4 Aprilie 1901 par.15

„După ce Hristos a fost botezat, a îngenuncheat pe marginile Iordanului; niciodată înainte nu a auzit cerul o rugăciune ca cea care a venit de pe buzele Sale divine. Hristos a luat natura noastră asupra Sa. Slava lui Dumnezeu, în forma unui porumbel sclipitor, s-a oprit asupra Lui, şi din înaltul cerului s-au auzit aceste cuvinte: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc toată plăcerea.’” Temperanţa 284.4 / Te 284.4

"La botezul Mântuitorului, Satana se gãsea între cei de fatã. A vãzut slava Tatãlui umbrind pe Fiul Sãu. A auzit glasul lui Iehova, adeverind dumnezeirea lui Isus." Hristos Lumina Lumii pag. 116

Deci ce este Duhul Sfant? Slava lui Dumnezeu. Citeste urmatoarele citate, luate din studiul meu, pe care cred ca nu l-ai citit:

“Tatăl a dat Fiului Său Duhul fără măsură...”(Tragedia veacurilor pag. 477)

Când a dat Tatăl Fiului Său Duhul?

“Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.” Joan 17: 5

“Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una” Ioan 17: 22

„Isus a căutat sa imprime în ei gândul că în dăruirea Spiritului Său Sfânt, El le-a dat lor slava pe care Tatăl I-a dat-o Lui, aşa încât El şi poporul Lui să fie una în Dumnezeu. Calea şi voinţa noastră trebuie să fie în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, ştiind că este sfântă, dreaptă şi bună.” (Semnele timpului, 3 octombrie 1892)
User avatar
dejan1888
 
Posts: 623
Joined: Mon Mar 12, 2007 3:05 pm

[ #56259 ] Postby nouneim on Tue Nov 27, 2007 12:03 pm

Este adevarat ca doctrina Trinitatii nu este exprimata explicit dar adevarul poate fi si implicit.

Imi aduc aminte cum le-a explicat Isus saducheilor ca exista inviere (ei nu credeau in ea). A luat un text banal in care se spunea de "Dumnezeul lui Avraam, Isaac si Iacov". Aici nu se exprima explicit ca exista inviere totusi Isus le-a explicat implicit ca Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morti.

Parerea mea este ca discutarea acestui lucru ne depaseste bine de tot si nici nu vad cum ne afecteaza dincolo de nivelul teoretic.
Noi intelegem prea putin din ce este cu adevarat Dumnezeirea.
Nimeni nu gandeste pentru tine!
User avatar
nouneim
Moderator
 
Posts: 1419
Joined: Mon Apr 26, 2004 6:29 am
Location: Terromania

[ #56260 ] Postby Reality Check on Tue Nov 27, 2007 12:07 pm

gabyytimisoara wrote:RC, ...
Daca eu declar ca nu sunt sceptic , cu privire la faptul ca azsforum exista, deci cred ca el exista, ....care e scopul dorintei mele de a mi se dovedi ca azsforum exista???

Pana la urma , sunt sau nu sunt sceptic cu privire la existenta forumului???


Eu zic s-o lasi mai usor cu semnele de intrebare. Daca ai citi cu atentie ce am scris, ai vedea ca nu e deloc lipsit de logica. Ba, din contra.

Omul a spus clar ca el nu este sceptic in aceasta privinta (dar crede ca nu este un subiect usor, simplu si clar) si a rugat-o pe meli_melo sa sustina cu un verset biblic ideea ei conform careia "trinitatea" este ceva simplu si clar. Unde e contradictia?

Data viitoare, nu mai citi superficial.
It is in the quiet crucible of your personal, private suffering that your noblest dreams are born and God's greatest gift are given in compensation for what you've been through.
User avatar
Reality Check
 
Posts: 1040
Images: 12
Joined: Mon Jun 13, 2005 4:06 am
Location: prin tara

[ #56264 ] Postby Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 12:17 pm

Nu stiu care nu e atent la ce se scrie. Am fost cat se poate de explicit. Nu-ti convine , stai linistit , chiar nu avem o problema ,dar nu ai dreptate.

Citeste atent definitia dictionarului , sau din mai multe dictionare , ...si apoi mai vorbim.

Daca te deranjai sa citesti postarile lui dejan1888 , ai fi observat ca individu nu crede in Trinitate, si considera , chiar un pacat sa crezi in Trinitate.

Dupa care spune clar si raspicat ca el nu este sceptic in postarile sale.
In cazul in care a vrut sa sustina ca nu este sceptic in ce priveste faptul ca Trinitatea este un concept gresit, atunci da , a zis bine ce a zis.

Insa imediat dupa ce spune ca nu este sceptic , cere dovezi , ca sa il faca sa numai fie sceptic.

Daca iti iei timp si citesti postarile , vei observa ca sunt pline de SCEPTICISM in ce priveste Trinitatea.

Carevasazica , eu nu sunt sceptic cu privire la un anumit lucru , dar doresc dovezi ca sa nu fiu sceptic.

Mai , mai , ...limba asta romana , ne incurca rau de tot uneori, ....

Daca ne turam imediat ce ni se arata ca am gresit , pe motiv ca noi suntem cu aere de superiori, nu vom ajunge niciunde. La mine nu mege cu dinastea.(cine greseste , trebuie sa repare greseala)
Last edited by Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 12:34 pm, edited 2 times in total.
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56266 ] Postby Reality Check on Tue Nov 27, 2007 12:21 pm

Mda, ratezi in continuare sensul a ce am scris eu. (De cand "superior" are grad de comparatie?)
It is in the quiet crucible of your personal, private suffering that your noblest dreams are born and God's greatest gift are given in compensation for what you've been through.
User avatar
Reality Check
 
Posts: 1040
Images: 12
Joined: Mon Jun 13, 2005 4:06 am
Location: prin tara

[ #56267 ] Postby Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 12:29 pm

Deranjeaza-te si citeste-i primele 2 postari macar. Si apoi spune-mi concluzia:
este sau nu este sceptic cu privire la conceptul de Trinitate???
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56268 ] Postby Reality Check on Tue Nov 27, 2007 12:37 pm

Tu nu pricepi ca eu vb de cu totul altceva. Dar, daca nu citesti cu atentie, n-ai cum sa pricepi.
It is in the quiet crucible of your personal, private suffering that your noblest dreams are born and God's greatest gift are given in compensation for what you've been through.
User avatar
Reality Check
 
Posts: 1040
Images: 12
Joined: Mon Jun 13, 2005 4:06 am
Location: prin tara

[ #56271 ] Postby Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 12:49 pm

Nu ajungem niciunde se pare. Oricum stai linistit, nici nu castig , nici nu pierd daca cumva cineva pricepe ce spun.

Ideea era cam asa. Din cat a citit meli postarile lui dejan a concluzionat (ca si mine) ca este sceptic in ce priveste Trinitatea aratandu-se chiar deranjata de acest lucru.

Dejan vine cu replica: "unde vezi tu scepticism in postarile mele??"
Ce sa inteleg de aici??? Ca e el crede in Trinitate???? DA, ...pana la fraza urmatoare cand cere sa i se demonstreze ca ideea de Trinitate este biblica.

Eu am intrebat simplu, ...dupa toate acestea: este , sau nu este dejan sceptic in ce priveste ideea de trinitate????

P.S Pt ca am citit o parte din postarile lui , pot sa spun ca cea mai mare seninatate , ca dejan nu este sceptic , nu are indoieli de nici un fel, ci chiar NU CREDE, si considera un pacat , a crede in Trinitate.
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #56282 ] Postby Reality Check on Tue Nov 27, 2007 3:39 pm

dejan1888 wrote:Spui ca trinitatea este un adevar simplu si clar. Te rog sa ne dai un verset simplu si clar care sustine aceasta doctrina.


Eu am spus ca o asemenea cerinta nu exclude credinta in trinitate. Doctrina trinitatii nu este simpla. Recunosc asta, si, in acelasi timp cred in ea. Daca cineva vine si imi spune ca e ceva simplu si clar, si eu ii cer un text biblic ptr asta, asta nu implica in mod necesar scepticism, ci doar dorinta de a-i demonstra celui chestionat faptul ca doctrina aceasta nu e simpla. Ai inteles acum, gabytimisoara?
It is in the quiet crucible of your personal, private suffering that your noblest dreams are born and God's greatest gift are given in compensation for what you've been through.
User avatar
Reality Check
 
Posts: 1040
Images: 12
Joined: Mon Jun 13, 2005 4:06 am
Location: prin tara

[ #56283 ] Postby Gabriy'el on Tue Nov 27, 2007 4:17 pm

RC, ti-am inteles perfect rationamentul. Si daca nu as fi citit primele postari ale lui dejan , as fi fost intrutotul de acord.

In momentul in care eu iti spun tie , mai mult sau mai putin direct ca pacatuiesti si ca nu vei avea parte de imparatia cerurilor , daca crezi in ideea de trinitate, MAI E VREO URMA DE SCEPTICISM , in ceea ce cred cu privire la Trinitate???

Sa luam urmatoarele 2 citate din postarile lui :
Poate o sa spuneţi: “O nu, eu nu tăgăduiesc pe Tatăl si pe Fiul. Aceste cuvinte nu sunt pentru mine!” Iubite frate si soră, dacă crezi în doctrina trinităţii, aceste cuvinte sunt chiar pentru tine, pentru că această doctrină afirmă că Isus nu este Fiul literal al lui Dumnezeu şi în felul acesta ea tagaduieşte pe Tatăl si pe Fiul. Gândiţi-vă la aceasta!


Apoi versetul , urmat de concluzie:
“Si daca scoate cineva ceva din cuvintele cartii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vietii si din cetatea sfînta, scrise în cartea aceasta” Apoc. 22: 19 Este foarte periculos sa inventam teorii si sa le adaugam la cuvântul lui Dumnezeu!!!


EXISTA vreo urma de indoiala asupra faptului ca dejan vede in aceasta doctrina un mare pacat care ne va face chiar sa pierdem imparatia????

Ai inteles RC unde am batut eu defapt???
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

Next

Return to Spiritualitate

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests

cron