Zeii extraterestri?:(

Discutii despre religie, teologie, doctrine, etc.

Moderators: nouneim, eliade22, eddieconst

Zeii extraterestri?:(

[ #58282 ] Postby robertt on Tue Jan 08, 2008 3:06 pm

Eu sunt nou pe acest forum, am decis sa postez pentru ca simt nevoia sa fiu ajutat, sunt prins intre credinta mea in Dumnezeu(care aproape ca nu mai exista , cel putin nu in sensul crestin, nu cu dragoste fata de Creator ), teoriile stiintifice si incertitudinea fenomenelor paranormale.De-a lungul "cautarilor" mele am fost mereu sceptic si am avut indoieli de credinta, cautam cat mai multe argumente stiintifice, pana cand am gasit niste informatii S.F. care in ciuda caracterului lor, m-au pus pe ganduri cel mai mult.Poate o sa par naiv, dar mi s-a parut oarecum logic ceea ce scrie pe scurt in acest articol:

"Cred cã la «vârf» se ºtie foarte bine despre Eris/Nibiru. Pregatirea psihologicã a oamenilor cu Sosirea Zeilor este în plinã desfãºurare. Douã ºtiri mi-au atras atenþia în acest sens: (1) Anunþarea descoperirii unei planete asemãnãtoare cu Pãmântul, cu temperaturi de 0-40 grade Celsius, locuibilã. Distanþa la care se aflã ºi constelaþia nu cred cã sunt importante. (2) Pe 29 aprilie 2007, la «Top stories», CNN anunþa cã a fost reconstruitã Arca lui Noe ºi e gata de a naviga!...
(Fragment dintr-o scrisoare adresatã de cãtre scriitorul Cristian Negureanu lui George Roca, redactor al revistei AGERO, mai 2007)

Analiza textelor sumeriene, asiriene, babiloniene ºi hitite a angajat, dupã cum spunea Zecharia Sitchin în A Douãsprezecea Planetã (Editura Aldopress, Bucureºti) o armatã de savanþi timp de mai bine de un secol. Studierea separatã a textelor menþionate, a Manuscriselor de la Marea Moartã (Cartea lui Enoh este contemporanã cu scrierile sumeriene), a Bibliei, Coranului etc. nu va conduce la nici o explicaþie coerentã pentru aflarea modului de formare a Pãmântului, pentru înþelegerea felului în care au apãrut oamenii pe Terra, a rolului lor în Univers etc., deoarece textele amintite se completeazã între ele.
În cele ce urmeazã voi puncta principalele etape din istoria omenirii, aºa cum ar reieºi dintr-o abordare sinteticã a lucrãrilor menþionate. Detalii în Sosirea zeilor (http://www.miracol.ro):

În urmã cu 445.000 de ani , anunnakii/ elohimii/ dumnezeii conduºi de Enki (Ea sau Azazel) au venit pe Pãmânt de pe planeta Nibiru (în prezent denumitã Eris) ºi au întemeiat Staþia Pãmânt I - Eridu, în sudul Mesopotamiei.
Anunnakii cãutau aur pentru protejarea atmosferei planetei lor ºi au construit spaþioporturi în diferite zone ale Pãmântului.

În urmã cu 400.000 de ani, pe Pãmânt soseºte ºi Enlil/ Isus, fratele lui Enki, amândoi fiind fiii lui Yahweh/ Anu, Conducãtorul planetei Nibiru/ Eris, care înfiinþeazã oraºul Nippur. Când am înþeles adevarata relaþie dintre cei trei am fost extrem de surprins. Nu mai citisem nicãieri aºa ceva. Din fericire, dupã câteva luni, în cartea lui C. G. Jung, Psihanaliza fenomenelor religioase, am gãsit confirmarea: Aceastã opoziþie inevitabilã este cea care a condus deja de timpuriu la doctrina celor doi fii ai lui Dumnezeu, dintre care cel mai vârstnic se numea Satanael... Auzim vorbindu-se despre o împãrãþie de «o mie de ani» ºi de venirea Anticristului, ca ºi cum cei doi fraþi împãrãteºti ar fi stabilit o împãrãþie a lumilor ºi a timpurilor... La evreii palestinieni a luat naºtere (era o continuare a adevãrurilor din scrierile sumeriene pe care patriarhul Avraam le cunoºtea foarte bine - n.a.) doctrina celor doi fii opuºi ai lui Dumnezeu (Numele corect este Yahweh/ Anu, deoarece în originalul ebraic Dumnezeu este un plural care se traduce prin elohim. Biblia, referindu-se la primul verset din Geneza, are menþionat acest aspect în nota de subsol unde scrie elohim: Dumnezeirea - plural; pe aceºti locuitori ai planetei Nibiru/ Eris , sumerienii îi ºtiau sub numele de anunnaki - n. a.).

În urmã cu 300.000 de ani locuitorii (se pare cã erau deþinuþi) de pe Nibiru, care lucrau în minele de pe Pãmânt, s-au revoltat. Enki ºi Ninhursag (sora lui) hotãrãsc sã fãureascã un om primitiv, prin tehnici de inginerie geneticã, combinând gene de maimuþã (femelã cu genele lui Enki, oul rezultat fiind implantat în uterul lui Ninki, soþia lui Enki, care a intrat în istorie sub mai multe nume, cel mai recent fiind acela de Maica Domnului sau fecioara, confuzie grosolanã cu Maria, mama lui Isus/ Enlil, care, conform Bibliei, a avut dupã acesta 4 bãieþi ºi cel puþin 2 fete. A urmat apoi rãspândirea pe Pãmânt a acestor maimuþe-oameni, veriga lipsã a evoluþioniºtilor pe care am denumit-o HOMO NINKUS AZAZELUS. Au fost folosiþi drept sclavi pentru realizarea de construcþii megalitice, prin tehnici de ingineri geneticã fiind foarte înalþi.
Mult dupã aceea, cu aproximativ 8000 de ani în urmã, are loc O ALTÃ GENEZÃ, aceea descrisã în Biblie, în care elohimii (Anu, Enlil etc.) fãuresc om din gene proprii, prin clonare, dupã chipul si asemãnarea lor ºi nu corcituri cu diverse animale.

A urmat apoi acþiunea nesãbuitã (una din cele multe) a lui Enki, de a merge cu subalternii sãi, nefilimii (îngerii cãzuþi), pentru a lua de soþii femei din fetele oamenilor ºi de a zãmisli tot uriaºi. Decizia lui Anu/ Yahweh ºi a Adunãrii zeilor de pe Nibiru/ Eris de a distruge monstruoasele creaturi, mesager între Enki/ Azazel ºi Anu/ Yahweh fiind Enoh, ajuns pe Nibiru/ Eris.

Cataclismul universal, Potopul, în care nu numai Yahweh/ Anu i-a salvat pe Noe ºi familia sa (într - o navã de 180 m. lungime), ci ºi Enki (alt ordin încãlcat) a salvat (într-un submarin; descrierile biblice ºi sumeriene sânt total diferite) câteva dintre maimuþele azazelice uriaºe.

Izolarea în Adânc (interiorul gol al Pãmântului) a anunnakilor conduºi de Enki ºi refuzul de a mai fi primiþi (doar ocazional) pe Nibiru/ Eris, având posibilitatea de a acþiona doar pe Pãmânt, la indicaþiile lui Yahweh/ Anu.

Dupã ce oamenii adevãraþi, dupã chipul anunnakilor, au început sã se înmulteascã, la Turnul Babel, cu ajutorul navelor elohimilor, au fost împrãºtiaþi în toatã lumea, alãturi de oamenii-maimuþã.

Lupta dusã de Anu/ Yahweh ºi Adunarea zeilor de pe Nibiru pentru distrugerea uriaºelor maimuþe azazelice (cucerirea Canaanului în timpul lui Iosua, evreii fiind conduºi de navele anunnakilor), la care se adaugã diferite acþiuni de înnobilare geneticã a oamenilor adevãraþi, începute cu Noe, continuate cu Sara (soþia lui Avraam), Triburile pierdute ale lui Israel, Isus/ Enlil (fecundarea artificialã a Mariei) ºi copiii Acestuia, pânã la cazurile recente de rãpiri OZN, de sute de mii de ani anunnakii/ elohimii fiind o prezenþã continuã pe Pãmântul pe care EI l-au creeat din planeta Tiamat.

Scopul documentelor care relateaza aceste evenimente este acela de a-i sensibiliza pe oameni asupra revenirii pe Pãmânt a anunnakilor conduºi de Enlil/ Isus în vederea salvãrii ºi colaborãrii ulterioare cu aceia care îi aºteaptã.

Cristian NEGUREANU

Bucureºti, mai 2007"
Este vreunul dintre voi care a studiat astfel de texte?Sa fim noi si Pamantul nostru doar campul si instrumentele de lupta a unor zei-extraterestri?Sa fie Iisus Hristos rodul unei inseminari artificiale?Oare minunile sunt doar intamplari inscenate de acesti zei-extraterestri?Va rog, nu ma judecati, ajutati-ma sa cred din nou in Dumnezeu, dati-mi argumente logice sau istorice, spuneti-va parerea, dar tineti cont ca intentia mea nu este sa influentez pe vreunul dintre voi, ci sa inteleg ce se deduce din aceste scrieri descoperite de-a lungul timpului, sa ma conving ca nu suntem doar o intamplare, ca lui Dumnezeu de fapt ii pasa de noi, ce sa zic, nici nu stiu ce sa mai cred, am ratacit printre multe teorii dar aceasta, desi S.F., aproape m-a convins si mi-e teama ca mi-am pierdurt credinta ca de fapt Dumnezeul Atotputernic ne-a creat din dragoste, cu un scop nobil, nu ca suntem niste experimente, niste jucarii ale Lui.Totusi explicatia din acest articol explica asemanarea dintre elementele religioase ale culturilor lumii .Astept raspunsul vostru si sper ca nu veti fi indgnati de cele postate, nu am intentia de a supara pe cineva.
acesta este link-ul de unde am copiat articolul:


http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-A ... ureanu.htm
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58286 ] Postby Onisim on Tue Jan 08, 2008 3:32 pm

Articolul respectiv se bazeaza pe alaturari de informatii din diverse surse mai mult sau mai putin credibile, intr-o incercare (disperata, as zice) de a da un sens vechilor mituri, legende si relatari din diverse culturi ale lumii legate de aparitia vietii pe pamint. Nu ofera nici un argument, nicio referinta directa, doar supozitii, speculatii... Nici macar o analiza critica.

Doar de un aspect ma leg acum: de unde pina unde au dedus unii (inclusiv domnul Negureanu) ca Eris ar fi mitica Nibiru? Eris ajunge la periheliu la 38 de unitati astronomice de soare (38 x 150 milioane km), ceea ce lasa deoparte orice urma de speranta ca acea mica planeta (2500 km diametru) sa fie locuita... Dar, imagiantia omului trebuie sa fie alimentata si incurajata de unele elemente reale, nu-i asa? Chiar daca acestea sint interpretate intr-un mod care contrazice logica si bunul simt.
User avatar
Onisim
 
Posts: 946
Images: 30
Joined: Thu Sep 09, 2004 8:00 pm
Location: Anywhere, but (now)here

[ #58291 ] Postby robertt on Tue Jan 08, 2008 7:30 pm

textul fara diacritice:
" "Cred cã la «vârf» se ştie foarte bine despre Eris/Nibiru. Pregatirea psihologicã a oamenilor cu Sosirea Zeilor este în plinã desfãşurare. Douã ştiri mi-au atras atenţia în acest sens: (1) Anunţarea descoperirii unei planete asemãnãtoare cu Pãmântul, cu temperaturi de 0-40 grade Celsius, locuibilã. Distanţa la care se aflã şi constelaţia nu cred cã sunt importante. (2) Pe 29 aprilie 2007, la «Top stories», CNN anunţa cã a fost reconstruitã Arca lui Noe şi e gata de a naviga!...
(Fragment dintr-o scrisoare adresatã de cãtre scriitorul Cristian Negureanu lui George Roca, redactor al revistei AGERO, mai 2007)

Analiza textelor sumeriene, asiriene, babiloniene şi hitite a angajat, dupã cum spunea Zecharia Sitchin în A Douãsprezecea Planetã (Editura Aldopress, Bucureşti) o armatã de savanţi timp de mai bine de un secol . Studierea separatã a textelor menţionate, a Manuscriselor de la Marea Moartã (Cartea lui Enoh este contemporanã cu scrierile sumeriene), a Bibliei, Coranului etc. nu va conduce la nici o explicaţie coerentã pentru aflarea modului de formare a Pãmântului, pentru înţelegerea felului în care au apãrut oamenii pe Terra, a rolului lor în Univers etc., deoarece textele amintite se completeazã între ele.
În cele ce urmeazã voi puncta principalele etape din istoria omenirii, aşa cum ar reieşi dintr-o abordare sinteticã a lucrãrilor menţionate. Detalii în Sosirea zeilor (http://www.miracol.ro):

În urmã cu 445.000 de ani , anunnakii/ elohimii/ dumnezeii conduşi de Enki (Ea sau Azazel) au venit pe Pãmânt de pe planeta Nibiru (în prezent denumitã Eris) şi au întemeiat Staţia Pãmânt I - Eridu, în sudul Mesopotamiei.
Anunnakii cãutau aur pentru protejarea atmosferei planetei lor şi au construit spaţioporturi în diferite zone ale Pãmântului.

În urmã cu 400.000 de ani, pe Pãmânt soseşte şi Enlil/ Isus, fratele lui Enki, amândoi fiind fiii lui Yahweh/ Anu, Conducãtorul planetei Nibiru/ Eris, care înfiinţeazã oraşul Nippur. Când am înţeles adevarata relaţie dintre cei trei am fost extrem de surprins. Nu mai citisem nicãieri aşa ceva. Din fericire, dupã câteva luni, în cartea lui C. G. Jung, Psihanaliza fenomenelor religioase , am gãsit confirmarea: Aceastã opoziţie inevitabilã este cea care a condus deja de timpuriu la doctrina celor doi fii ai lui Dumnezeu, dintre care cel mai vârstnic se numea Satanael... Auzim vorbindu-se despre o împãrãţie de «o mie de ani» şi de venirea Anticristului, ca şi cum cei doi fraţi împãrãteşti ar fi stabilit o împãrãţie a lumilor şi a timpurilor... La evreii palestinieni a luat naştere (era o continuare a adevãrurilor din scrierile sumeriene pe care patriarhul Avraam le cunoştea foarte bine - n.a.) doctrina celor doi fii opuşi ai lui Dumnezeu (Numele corect este Yahweh/ Anu, deoarece în originalul ebraic Dumnezeu este un plural care se traduce prin elohim . Biblia, referindu-se la primul verset din Geneza, are menţionat acest aspect în nota de subsol unde scrie elohim : Dumnezeirea - plural; pe aceşti locuitori ai planetei Nibiru/ Eris , sumerienii îi ştiau sub numele de anunnaki - n. a.).

În urmã cu 300.000 de ani locuitorii (se pare cã erau deţinuţi) de pe Nibiru, care lucrau în minele de pe Pãmânt, s-au revoltat. Enki şi Ninhursag (sora lui) hotãrãsc sã fãureascã un om primitiv, prin tehnici de inginerie geneticã, combinând gene de maimuţã (femelã cu genele lui Enki, oul rezultat fiind implantat în uterul lui Ninki, soţia lui Enki, care a intrat în istorie sub mai multe nume, cel mai recent fiind acela de Maica Domnului sau fecioara , confuzie grosolanã cu Maria, mama lui Isus/ Enlil, care, conform Bibliei, a avut dupã acesta 4 bãieţi şi cel puţin 2 fete. A urmat apoi rãspândirea pe Pãmânt a acestor maimuţe-oameni, veriga lipsã a evoluţioniştilor pe care am denumit-o HOMO NINKUS AZAZELUS. Au fost folosiţi drept sclavi pentru realizarea de construcţii megalitice, prin tehnici de ingineri geneticã fiind foarte înalţi.
Mult dupã aceea, cu aproximativ 8000 de ani în urmã, are loc O ALTÃ GENEZÃ, aceea descrisã în Biblie, în care elohimii (Anu, Enlil etc.) fãuresc om din gene proprii, prin clonare, dupã chipul si asemãnarea lor şi nu corcituri cu diverse animale.

A urmat apoi acţiunea nesãbuitã (una din cele multe) a lui Enki, de a merge cu subalternii sãi, nefilimii (îngerii cãzuţi), pentru a lua de soţii femei din fetele oamenilor şi de a zãmisli tot uriaşi. Decizia lui Anu/ Yahweh şi a Adunãrii zeilor de pe Nibiru/ Eris de a distruge monstruoasele creaturi, mesager între Enki/ Azazel şi Anu/ Yahweh fiind Enoh, ajuns pe Nibiru/ Eris.

Cataclismul universal, Potopul , în care nu numai Yahweh/ Anu i-a salvat pe Noe şi familia sa (într - o navã de 180 m. lungime), ci şi Enki (alt ordin încãlcat) a salvat (într-un submarin; descrierile biblice şi sumeriene sânt total diferite) câteva dintre maimuţele azazelice uriaşe .

Izolarea în Adânc (interiorul gol al Pãmântului) a anunnakilor conduşi de Enki şi refuzul de a mai fi primiţi (doar ocazional) pe Nibiru/ Eris, având posibilitatea de a acţiona doar pe Pãmânt, la indicaţiile lui Yahweh/ Anu.

Dupã ce oamenii adevãraţi, dupã chipul anunnakilor, au început sã se înmulteascã, la Turnul Babel , cu ajutorul navelor elohimilor, au fost împrãştiaţi în toatã lumea, alãturi de oamenii-maimuţã.

Lupta dusã de Anu/ Yahweh şi Adunarea zeilor de pe Nibiru pentru distrugerea uriaşelor maimuţe azazelice (cucerirea Canaanului în timpul lui Iosua, evreii fiind conduşi de navele anunnakilor), la care se adaugã diferite acţiuni de înnobilare geneticã a oamenilor adevãraţi, începute cu Noe, continuate cu Sara (soţia lui Avraam), Triburile pierdute ale lui Israel, Isus/ Enlil (fecundarea artificialã a Mariei) şi copiii Acestuia, pânã la cazurile recente de rãpiri OZN, de sute de mii de ani anunnakii/ elohimii fiind o prezenţã continuã pe Pãmântul pe care EI l-au creeat din planeta Tiamat.

Scopul documentelor care relateaza aceste evenimente este acela de a-i sensibiliza pe oameni asupra revenirii pe Pãmânt a anunnakilor conduşi de Enlil/ Isus în vederea salvãrii şi colaborãrii ulterioare cu aceia care îi aşteaptã.

Cristian NEGUREANU

Bucureşti, mai 2007"
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

Sper sa-ti fie de folos...

[ #58305 ] Postby moria_sion on Tue Jan 08, 2008 8:54 pm

Robertt, o carte foarte buna, documentata si scrisa in modul cel mai serios este 'Creationismul stiintific' de Henry M. Morris (Societatea Romana Misionara, 1992). Cu siguranta iti va raspunde la multe din intrebarile pe care ti le ai...

O alta, de asemeni la fel de serioasa si documentata este 'In cautarea originilor: Evolutie sau Creatie?'. Din nefericire nu stiu daca este tradusa in limba romana (eu o am in spaniola) autorii fiind Jean Flori, doctor in istorie si licentiat in Stiinte exacte si in Teologie, si Henri Rasolofomasoandro, doctor in stiinte exacte, licentiat in fizica teorica si teologie si investigador in Franta... In orice caz titlul original in franceza este 'Évolution ou creation' aceeasi autori fireste...

Dar punctul de reper trebuie sa fie Cuvantul; si, bazata pe Cuvant, incepand chiar cu Geneza 1, iti spun: Dumnezeu ne-a creat, nu ca un experiment de laborator, esuat poate, nu ca o forma de alunga plictiseala, etc... Ne-a creat pt ca ne-a iubit inainte de a exista si aceasta a demostrat-o in faptul ca insusi Hristos a suferit moartea, dar nu orice tip de moarte ci inca moartea cea mai dura si rusinoasa pe care omul a putut sa o inventeze, moarte de cruce... Numai acest lucru, prin sine insusi, imi este motiv suficient ca sa cred ca El este Dumnezeu si a facut TOTUL ca eu, tu, noi toti, sa putem avea din nou ocazia sa fim numiti FII Sai. Nu cobai, nu maimute...: FII SAI! Si Hristos este primul dintre frati, adica es S-a facut pe sine Insusi Fratele meu si al tau!!!

Sunt multe teoriile care ne pun la incercare credinta, dar nu uita un lucru, Satana da tarcoale ca un leu: 'Fiti treji, si veghiati! Pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, da tarcoale ca un leu care ragneste, si cauta pe cine sa inghita!' 1Petru 5:8.

'Isus Hristos este acelasi ieri si azi si in veci. Sa nu va lasati amagiti de orice fel de invataturi straine; caci este bine ca inima sa fie intarita prin har...' Evrei 13:8,9 p.p.

'Dar Duhul spune lamurit ca in vremurile din urma, unii se vor lepada de credinta, ca sa se alipeasca de duhuri inselatoare si de invataturile dracilor, abatuti de fatarnicia unor oameni care vorbesc minciuni, insemnati cu fierul rosu in insusi cugetul lor.' 1 Timotei 4:1,2.

'Sa stiti ca in zilele din urma vor veni vremuri grele...' 2 Timotei 3:1...

'Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si este de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu (adica tu, eu, noi cei care am fost chemati la El si am acceptat aceasta chemare) sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna!' 2 Timotei 3:16,17.

'... Caci El Insusi a spus:"Nicidecum n-am sa te las, cu nici un chip nu te voi parasi. Asa ca putem spune plini de incredere:"Domnul este ajutorul meu, nu ma voi teme"...' Evrei 13:5, u.p., 6, p.p.

'De aceea si Dumnezeu, fiindca voia sa dovedeasca cu mai multa tarie mostenitorilor fagaduintei (tu, eu, toti cei care sunt fii Sai...) nestramutarea hotaririi Lui, a venit cu un juramant; pentru ca, prin doua lucruri care nu se pot schimba, si in care este cu neputiinta ca Dumnezeu sa minta, sa gasim o puternica imbarbatare noi, a caror scapare a fost sa apucam nadejdea care ne era pusa inainte, pe care o avem ca o ancora a sufletului; o nadejde tare si neclintita, care patrunde dincolo de perdeaua din launtrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca inainte mergator, cand a fost facut "Marele Preot in veac dupa randuiala lui Melchisedec".' Evrei 6:17-20.

'Imbracati-va cu toata armatura lui Dumnezeu, ca sa puteti tine piept impotriva uneltirilor diavolului. Caci noi nu avem de luptat impotriva carnii si sangelui, ci impotriva capeteniilor, impotriva stapanitorilor intunericului acestui veac impotriva duhurilor rautatii care sunt in locurile ceresti... Faceti in tot timpul, prin Duhul, tot felul de rugaciuni si cereri. Veghiati in acesta, cu toata staruinta, si rugaciune...' Efeseni 6:11-18

'Si insusi Dumnezeul nostru Isus Hristos, si Dumnezeu, Tatal nostru, care ne-a iubit si ne-a dat, prin harul Sau, o mangaiere vesnica si o buna nadejde, sa va mangaie inimile, si sa va intareasca in orice lucru si cuvant bun!' 2 Tesaloniceni 2:16,17.

Domnul sa te binecuvanteze!
[FONT=Comic Sans MS]'Vocea Ta este liniste; in linistea sufletului doresc sa Te ascult...'[/FONT]
User avatar
moria_sion
 
Posts: 170
Images: 14
Joined: Tue Nov 20, 2007 5:01 pm
Location: 'somewhere over the rainbow...'

[ #58362 ] Postby robertt on Wed Jan 09, 2008 3:55 pm

"Robertt, o carte foarte buna, documentata si scrisa in modul cel mai serios este 'Creationismul stiintific' de Henry M. Morris (Societatea Romana Misionara, 1992). Cu siguranta iti va raspunde la multe din intrebarile pe care ti le ai..."
si aceasta carte vorbeste sidespre posibilitatea asta ac noi sa fi provenit de la extraterestri?
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58364 ] Postby Romaios on Wed Jan 09, 2008 4:15 pm

Credinţa într-un singur Dumnezeu Creator al întregii lumi, văzute şi nevăzute, aşa cum este înfăţişată în Cartea Facerii şi în scrierile care alcătuiesc Revelaţia creştină, nu este compatibilă cu ipoteza că oamenii ar fi apărut pe pământ datorită "extratereştrilor". Dacă Geneza spune că Dumnezeu a luat ţărână de pe planeta noastră, i-a insuflat duh de viaţă şi astfel a apărut primul om, unde mai rămâne loc în Biblie pentru extratereştrii creatori sau civilizatori?
ΕΝ ΤΩΙ ΦΩΤΙ ΣΟΥ ΟΨΟΜΕΘΑ ΦΩΣ
User avatar
Romaios
 
Posts: 1744
Images: 73
Joined: Sat Nov 24, 2007 8:27 pm
Location: Timisoara

Incearca...

[ #58370 ] Postby moria_sion on Wed Jan 09, 2008 5:04 pm

robertt wrote:"
si aceasta carte vorbeste sidespre posibilitatea asta ac noi sa fi provenit de la extraterestri?


In mod concret nu vorbeste despre extraterestri, dar contrapune cele doua teorii: creationismul si evolutionismul. Desi tu esti interesat in ce priveste lumea 'extraterestra', eu cred ca aceasta carte iti va raspunde la multe intrebari si poate va elimina indoieli pe care ai spus ca le ai in ce priveste insusi Dumnezeu si credinta in El!

A fost o perioada din viata mea in care m-au fascinat fenomenele paranormale, in mod special cele extraterestre. Dar cand L-am cunoscut pe El interesul pentru aceste lucruri, incetul cu incetul, a disparut... Cum spune Cuvnatul: 'Toate lucrurile sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt ingaduite, dar nu toate zidesc.' 1Corinteni 10:23

Cred ca trebuie sa fim suficent de selectivi cu ceea ce citim, ce vedem si ce ascultam, pentru ca de prea multe ori si fara sa ne dam seama intram pe terenul celui rau: noi credem ca suntem in lumina si de fapt bajbaim intr-un intuneric total!!!

Isus a spus de sine insusi :'Eu sunt Calea, Adevarul si Viata...' 'Lumina lumii...' Daca ai astfel de indoieli si ai nevoie de respunsul care evident nu-l gasesti, incerca pe genunchi, in fata Sa sa-i spui toate acele lucruri care te preocupa, toate nelamuririle pe care le ai pana si in ce-L priveste si, chiar daca o faci numai ca un experiment, asteapta rapsunsul Sau.

El spune: 'Nu v-a ajuns nici o ispita, care sa nu fi fost potrivita cu puterea omeneasca. Si Dumnezeu, care este credincios, nu va ingadui sa fiti ispititi peste puterile voastre; ci impreuna cu ispita a pregatit si mijlocul de a iesi din ea, ca s-o puteti rabda.' 1 Corinteni 10:13

Undeva Domnul insusi spune: 'puneti-Ma la incercare...' Pune-L la incercare si vezi ce-ti raspunde, caci cu siguranta iti va raspunde...!
[FONT=Comic Sans MS]'Vocea Ta este liniste; in linistea sufletului doresc sa Te ascult...'[/FONT]
User avatar
moria_sion
 
Posts: 170
Images: 14
Joined: Tue Nov 20, 2007 5:01 pm
Location: 'somewhere over the rainbow...'

Prefer un Dumnezeu care iubeste...

[ #58372 ] Postby moria_sion on Wed Jan 09, 2008 5:20 pm

Si chiar daca am folosi numai bietile noastre minti finite, ma refer la logica umana, prefer sa cred ca Dumnezeu este cel care m-a creat, pentru ca m-a iubit, asa cum spune Ieremia 1:5 'Inainte ca sa te fi intocmit in pantecele mamei tale, te cunoasteam, si mai inainte ca sa fi iesit tu din pantecele ei, Eu te-am pus deoparte...', in contrast cu teoria fara cap si picioare pe care o prezinta articolul, asemanatoare pe de alta parte cu mitologia greaca si romana unde omul nu este decat un instrument in mana zeilor, un mod de a se razbuna intre ei, etc...

Ma repet, pune-L la incercare...! Maleahi 3:10, u.p. 'Puneti-Ma astfel la incercare, zice Dumnezeul ostirilor, si veti vedea daca nu va voi deschide zagazurile cerului si daca nu voi turna peste voi belsug de binecuvantare!'
[FONT=Comic Sans MS]'Vocea Ta este liniste; in linistea sufletului doresc sa Te ascult...'[/FONT]
User avatar
moria_sion
 
Posts: 170
Images: 14
Joined: Tue Nov 20, 2007 5:01 pm
Location: 'somewhere over the rainbow...'

[ #58411 ] Postby robertt on Thu Jan 10, 2008 11:58 am

dar primele civilizatii de ce au fost politeiste?nu erau ele mai aproape de omentul creatiei?cum adica am fost c creati "dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu?Iisus Hristos cand S-a inaltat la ceruri unde S-a dus?La Dumnezeu nu?Si daca Dumnezeu era in cer nu inseamna asta ca putea sa fie si in spatiu?si deci nu pare posibila teria cu extraterestrii?si pasarea maiastra care a rapit un personaj din Biblie nu poate fi o nava spatiala?
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58412 ] Postby robertt on Thu Jan 10, 2008 11:58 am

*momentul creatiei
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58414 ] Postby Gabriy'el on Thu Jan 10, 2008 12:04 pm

Primele civilizatii de dupa creere nu au fost politeiste.

Adam, Metusala, Noe, Avraam , Isac , Iacov , ..si apoi Israel aveau un singur Dumnezeu.

Intr-adevar erau inconjurati de popoare politeiste, insa de cele mai multe ori acele popoare cu toti zeii lor , nu putea sta in fata Israelului condus de SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT.
Un stramos de-al nostru, din preistorie, sta in fata unei pietre. Se uita la ea, o intoarce pe toate fetele si, dupa citeva clipe de gindire, ii zice: "Bai, nene, dar necioplita mai esti!". Iulian Tanase

http://www.snafu.ro/
User avatar
Gabriy'el
 
Posts: 3032
Images: 6
Joined: Fri Feb 23, 2007 2:07 pm

[ #58477 ] Postby Onisim on Fri Jan 11, 2008 7:26 am

Intrebarea legata de politeism este cit se poate de pertinenta. In conceptia moderna a istoricilor religiei, exista aceasta idee ca religiile au evoluat de la cele mai simple - totemism, animism - la cele complexe - politeism, apoi monoteism. Asadar, daca exista Dumnezeu, care s-a descoperit in mod direct oamenilor la creatie si apoi unor persoane speciale, cum de altii au ales sa creada in mai multi dumnezei?

Poate ca raspunsul are de a face tot cu acele credinte 'primare' cum ca in spatele tuturor lucrurilor exista o forta, iar daca aceste lucruri au in spate forte diferite, atunci omului ii este mai usor sa imbuneze forte/zei specifici pentru diferite probleme care apar in viata de zi cu zi in cultivarea pamintului, cresterea animalelor samd. Dar acest argument implica faptul ca omul a uitat de Creator, sau n-a mai vrut sa stie nimic despre El, si a inceput sa-si construiasca propriul lui sistem de credinte.

Din aceasta cauza a fost nevoie de o noua revelatie: monoteismul crescut in sinul evreilor, incepind cu Avraam. Sa nu uitam ca familia acestuia era politeista.
Gen. 31:30 Laban: "Dar acum, odată ce ai plecat, pentrucă te topeşti de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?" v.34: "Rahela luase idolii, îi pusese subt samarul cămilei, şi şezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n'a găsit nimic."
Iacov a fost cel care a luat initiativa sa indeparteze toti idolii din familia lui:
Gen. 35:2 "Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: 'Scoateţi dumnezeii străini cari sînt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă, şi schimbaţi-vă hainele, 3 ca să ne sculăm, şi să ne suim la Betel'".

Iar daca vrei sa-l consideri pe Dumnezeu (YHWH / Elohim / Adonai) 'extraterestru', n-ai decit, dar nu cred ca te-ar ajuta sa asociezi idea de Dumnezeu cu cea de extraterestru, asa cum este folosita aceasta din urma in societatea moderna.
User avatar
Onisim
 
Posts: 946
Images: 30
Joined: Thu Sep 09, 2004 8:00 pm
Location: Anywhere, but (now)here

[ #58480 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 8:11 am

Onisim, tu ce religie ai?in ce crezi tu(daca crezi)?si ai mai spus ceva despre planeta Eris care nu poate fi locuita.acolo nu prea am inteles de ce nu poate fi locuita, adica termenii aia stiintifici :?
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58486 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 11:08 am

Teoria aceasta nu este SF , e doar F.Mergi la http://www.badastronomy.com/bad/misc/planetx/index.html De fapt recomand intregul site oricui ii place astronomia si uraste pseudostiinta.AVERTISMENT! Autorul site-lui este ateu,iar din nefericire citirea in exces a screirilor ateiste poate dauna grav celor slabi in credinta. :shock:
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58487 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 11:12 am

''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58490 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 11:36 am

1.ERIS NU DE FAPT DECAT UN STEROID MAI MARE, GRAVITATIA EI FIIND DE CCA10 ORI MAI MARE DECAT A TERREI(DACA AR EXISTA ERISIENI SI AR VENI LA NOI PE PAMANT,NOI AM FI MULT,MULT MAI PUTERNICI DECAT EI)
2.TEMTERATURA MAXIMA LA SUPRAFATA LUI ERIS ESTE DE .... 55K. ADICA -(DA MINUS) 218,15 GRADE CELSIUS.DACA AR POSIBIL CUMVA SA EXISTE VIATA LA O TEMPERATURA CU 2 ORDINE DE MAGNITUDINE MAI MICA DECAT TEMPERATURA OPTIMA,ATUNCI ODATA AJUNSI PE PAMANT ,IPOTETICII EXTRATERESTRII ...AR MURI DE CALD
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58492 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 12:42 pm

A mai observat cineva cum desi facem cate10 ,12 15. si unii chiar si 18 ani de scoala suntem in continuare ignorantzi si creduli?
Vorbesc la persoana I plural, fiindca observ cu tristete ca scoala mi-a bagat in cap ceva cunostinte,dar nu m-a invatat cum sa gandesc.
La cate ore de mate, fiz, bio si chim se fac in scolile din Romania ar trebui sa avem metoda stiintifica in sange,dar surprinzator desi ne credem printre cei mai destepti oameni din lume ,mergem la vrajitoare, citim horoscopul, nu traversam dupa pisica neagra, ne inchinam la bucatele de cadavru(cine are minte sa inteleaga cine nu sa ma intrebe pe privat)
IMI PLACE cand sarlatanii incearca sa foloseasca stiinta ca sa-si demonstreze aberatiile(care nici macar nu merita numele de teorii);asta inseamna ca apeleaza la legi si fenomene repetabile si verificabile. Acum sa trecem la verificat. Inernetul ce minune .
1.Nici un om de stiinta evolutionist nu a decoperit sau denumit vreun hominid numit HOMO NINKUS AZAZELUS. Creatura asta exista doar in mintile bolnave ale specimenelor de SUBHOMO PSEUDOSCIENTIUS varietatea NEW AGEICUS
2.Daca au venit extaterestrii unde sunt dovezile ''hard'' ,o bucata de nava, de computer, ceva tehnologie adica... Si prin tehnologie, inteleg ceva
ce oamenii din preistorie nu ar fi putut sa produca la ora respectiva ; nu sculpturi in piatra(Insula Pastelui) sau sfere din fier ca in AFRICA DE SUD .As vrea sa vad un microprocesor,un motor , un ceas atomic , ceva demn de o civilizatie capabila sa cuceresca sistemul solar.
3.Culturile lumii seamana intre ele fiindca au aceasi origine. Asta NU inseamna ca originea lor a fost extraterestra; inseamna mai repede ca la inceput a fost o singura cultura in Semiluna Fertila din Orientul Mijlociu din care apoi ca urmare a incidentului de la Babel s-au desprins celelalte culturi.
4. Sumerienii nu aveau idee despre cum e alc de fapt sistemul nostru solar.Informatiile pe care le aveau de la zeii lor extraterestrii erau atat de corecte si avansate, incat credeau ca SOARELE ESTE O PLANETA!!!

:P
5.NIBIRU ERA DE FAPT NUMELE PLANETEI JUPITER!
6.Acum sunt creationista.Dar nu am fost mereu.Cunosc bine teoria evolutiei si pot sa spun ca ideile postate in articolul de mai sus nu au sens
din perspectiva acestei teorii.Daca vrea cineva sa spun si de ce,presupunand ca are sa citeasca cineva polologhia asta pana aici, justific si punctul 6. :)
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58497 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 1:40 pm

GRAVITATIA LUI ERIS ESTE DE 10 ORI MAI MARE CA A TERREI CI DE 10 ORI MAI MICA
SORRY :oops:
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58498 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 1:43 pm

lailah iti multumesc din suflet, acum m-am convins ca teoria aia nu e posibila...
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58499 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 1:47 pm

ne inchinam la bucatele de cadavru

mda, deci aici daca nu is eu prost te referi la moastele sfintilor nu?deci nu esti ortodoxa sau catolica...daca-mi permiti intrebarea, ce religie ai?
Acum sunt creationista.Dar nu am fost mereu.Cunosc bine teoria evolutiei si pot sa spun ca ideile postate in articolul de mai sus nu au sens
din perspectiva acestei teorii.Daca vrea cineva sa spun si de ce,presupunand ca are sa citeasca cineva polologhia asta pana aici, justific si punctul 6.

chiar te rog...si inca ceva:esti de acord cu teoria evolutionista, adica crezi cumva in creationism prin evolutie?
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58501 ] Postby cristian on Fri Jan 11, 2008 2:11 pm

Lailah,

Vad ca esti interesata si informata v s v de <creatie > <evolutie> poate ar fi constructiv si necesar sa se reia topicul "Creatie sau evolutie ?"

http://azsforum.org/ftopic1883-360.html

Pozitia ta prezenta este foarte interesanta avind in vedere ca pina la un moment dat ai crezut o ideologie diametral opusa creatie.

Care au fost motivele de fond, ce te-au determinat sa faci acest salt ideologic spectaculos ?
cristian
 
Posts: 735
Joined: Sun Nov 12, 2006 3:45 pm

[ #58503 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 2:17 pm

am inteles ca teoria lui Sitchin nu este posibila, dar aici mai mentioneaza ceva despre Sirius si ma rog, extrapoleaza un pic...ai putea sa-mi spui si despre asta ce parere ai?
"ISTORIA PAMANTULUI
CREATORII NOSTRI

<<< Istoria noastra
Ma voi plasa in urma cu 400.000 de ani in istorie noastra. Aici voi incorpora cateva informatii care vin din partea lui Thoth cat si din partea lui Zecharia Sitchin, in cartile sale: The 12th Planet si Genesis Revisited. Sitchin crede ca exista o planeta in sistemul nostru solar, denumita de catre sumerieni Nibiru, care are o orbita eliptica similara cu cea a unei comete. Aceata planeta efectueaza un ciclu complet in jurul Soarelul in 3.600 de ani. Oamenii acestei planete, numiti nefilimii, au venit pe Pamant in urma cu 400.000 de ani. Thoth nu spune de ce au venit dar Sitchin sustine ca ca ei aveau nevoie de aur pentru atmosfera lor. In Genesis Revizited, el scrie:
"Pe planeta lor, Nibiru, anunnakinii/nefilimii s-au confruntat cu o situatie cu care este posibil sa ne confruntam si noi, pamantenii, in viitorul apropiat: dezastrul ecologic a facut viata aproape imposibila pe aceasta planeta. Era necesar sa se protejeze atmosfera planetei lor si singura solutia care parea sa remedieze situatia a constat in suspendarea de particule de aur deasupra atmosferei, ca un scut protector."
Asa ca ei au venit pe Pamant sa extraga aur. Dupa 200.000 de ani de munca silita, minerii s-au rasculat si au decis sa creeze o rasa servila -- care suntem noi -- pentru a fora aurul pentru ei. Este notabil ca in Africa de Sud, in cele mai vechi mine de aur cunoscute, arheologii au gasit oase ale lui Homo Sapiens si artifacte care ne duc inapoi in timp in urma cu 50.000 de ani. Ei cred ca mineritul pentru aur in Africa este cu mult mai vechi de 50.000 de ani. Sitchin spune ca nefilinii ne-au creat in urma cu 300.000 de ani, dar Thoth este mult mai exact. Thoth spune ca noi am fost creati in urma cu exact 200.209 ani in urma (din 1994).
Sitchin teoretizeaza ca nefilinii ne-au creat prin experimente genetice, dar potrivit lui Thoth, nefilinii nu puteau realiza acest lucru fara ajutor. Ei au avut nevoie de ajutor din afara Sistemului Solar. Acest ajutor extern a venit dintr-o sursa familiara. Siriusienii s-au unit cu nefilimii pentru a ne crea. Ei au aterizat prima oara in ocean si au aparut ca jumatate oameni - jumatate pesti. Ei au intrat la inceput in apa pentru a lua contact cu delfinii, care sunt pe un nivel de constiinta similat cu al lor. La un moment dat, potrivit lui Thoth, siriusienii au decis sa plece, darau dorit sa lase un anumit nivel de constiinta in urma. Sapte din aceste fiinte si-au parasit corpurile si au format sfere de constiinta. Ei s-au unit cu samanta vietii si au creat un ou. Cand cele sapte fiinte s-au unit in mod geometric in acest fel pentru a forma samanta vietii, a aparut o flacara. Este o flacara rece, dar arata ca o flacara. Aceasta flacara se afla in "Halls of Amenti" (Salile lui Amenti).
Salile lui Amenti reprezinta o constructie veche, creeata cu mai mult de 5 1/2 milioane de ani. Nimeni nu stie cat de vechi sunt Salile lui Amenti din cauza acelui eveniment care a avut loc in urma cu 5 1/2 milioane de ani, care a intrerupt inregistrarile akashice ale planetei. Amintiti-va ca desi istoria planetei merge mai departe de 5 1/2 milioane de ani, noi nu putem accesa decat ultimii 5 1/2 milioane de ani. Salile lui Amenti reprezinta actualmente o curbare dimensionala in forma de uter. Exista o singura directie si sens in aceasta curbura si odata ajuns acolo este ca si cum te-ai afla in spatiul infinit. Un asemenea loc curbat dimensional se afla intotdeauna pe o frecventa dimensionala mai inalta decat Pamantul cu o unitate. Este localizat la 440.000 mile in spatiu, dar in timpul erei atlantice se afla la suprafata Pamantului. Acum se afla la 1.000 mile in interiorul Pamantului. Lui Drunvalo i-a fost permis sa intre in prima camera. Acolo el a vazut o mare piramida in interiorul unui dispozitiv rectangular. In interiorul piramidei se afla flacara.
Pe Sirius B (mai precis pe cea de a treia planeta a acestei stele) au fost facute pregatiri simultane pentru aceasta creere si seminatie. 16 barbati si 16 femei au calatorit de pe Sirius B spre Pamant si s-au indreptat direct spre flacara din Salile lui Amenti. Ei s-au unit cu flacara. Perioada lor de conceptie a fost de 2.000 ani. Aceste doua rase au fost implicate in crearea noastra - una de pe Nibiru si cealalta de pe Sirius.
Potrivit interpretarilor lui Sitchin asupra textelor sumeriene care fac referire la a douasprezecea planeta, dupa ce nefilimii ne-au creat pentru a lucra in minele de aur din Africa, unii dintre noi au fost adusi in Mesopotamia pentru a fi de folos in Gradina Edenului. "Dumnezeii" ne-au iubit pentru ca am fost facuti dupa chipul lor. Dar in Gradina Edenului, nefilimii aveau propiile lor livezi si ni s-a spus sa nu mancam fructul unui anumit copac numit copacul cunoasterii. Noi nu am ascultat. Mancand acest frunct si castigand "cunoasterea" lui, a fost ceva reprezentativ pentru ca am capatat abilitatea de a ne reproduce sexual. Pana la acest punct noi eram hibrizi intre diferite specii, si ca toti hibrizii, eram incapabili sa ne reproducem. Sitchin intepreteaza textele sumeriene spunand ca noi suntem o incrucisare intre nefilimi si Homo Erectus, predecesorul lui Homo Sapiens. Prin intermediul lui Thoth noi am primit informatii suplimentare despre rolul fiintelor de pe Sirius.
Nu este surprinzator ca nefilimii nu doreau ca noi sa ne reproducem. Ei doreau sa mentina controlul experimentului lor. Cunoasterea pe care noi am dobandit-o mancand fructul nu a fost una stiintifica cum ar fi fi cea prin care sti cum sa procreezi, cum sa ne transformam dintr-o specie de hibrizi sterili intr-o noua specie capabile de reproducere. Nefilimii au fost maniosi cand noi am capatat abilitatea de a ne reproduce si ne-au izgonit din gradina. Potrivit invatatilor din textele antice, inregistrarile sumeriene le preced pe cele biblice, iar istorisirea biblica a creatiei pare sa reprezinte un rezmat al vechilor texte sumeriene.
Desi a trebuit sa parasim gradina lor, nefilimii ne-au permis sa cultivam pentru a ne hrani. Ne-am indreptat catre zona muntoasa de la est de gradinile din Mesopotamia. Potrivit lui Thoth, noi am ramas acolo pentru o lunga perioada de timp. Dar apoi a avut loc o noua transformare in constiinta si o alta schimbare de poli si acel continent s-a scufundat. Multi supravietuitori s-au indreptat catre Africa, dar cei mai multi dintre cei evoluati au ajuns in Lemuria, un pamant care s-a ridicat deasupra apei cand vechiul continent s-a scufundat.
>>> Lemuria

Informatii preluate de pe http://www.galactic-server.net/kjole/no ... nfris.html
*************************************"
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58504 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 2:20 pm

si despre dovezile(sau "dovezile") cum ca ar exista extraterestrii:
"ISTORIA PAMANTULUI
ISTORIA NOASTRA

<<< Cuprins
Pentru a intelege ce se intampla in zilele noastre si ce se va intampla cu viitorul nostru este esential sa cunoastem trecutul. Plantele, de exemplu, folosesc matematica descrisa in secventa lui Fibonacci pentru a determina ce trebuie sa faca in cresterea lor. O planta priveste inapoi pentru a vedea ce a facut, se convinge unde este acum si apoi stie unde trebuie sa ajunga.
Istoria civilizatiilor de pe acest Pamant incepe in urma cu 500 de milioane de ani. Planeta nostra este o samanta stelara pe care au sosit forme de viata externe de peste tot. Aceste forme s-au combinat si au generat noi forme de viata apoi au parasit iarasi Pamantul. Fiecare forma de viata care s-a creat a trecut prin cinci nivele de constiinta. Actualmente noi suntem pe al doilea nivel din cele cinci.
Aproape toate dovezile care vin din trecutul civilizatiilor avansate au fost scoase afara din context sau au fost ignorate. De exemplu, noi avem o conexiune cu steaua Sirius, despre care se cunoste foarte putin dar care este esential pentru a intelege conditia nostra prezenta. Cartea lui Robert Temple, The Sirius Mystery (Misterul lui Sirius), prezinta urmatoarele: Exista un trib langa Timbuku, in Africa, numit Dogon. Timp de mai mult de 700 de ani, acest trib a detinut informatii pe care oamenii de stiinta nu le-au accesat decat in urma cu circa 20 de ani, cand satelitii din spatiu au confirmat aceste lucruri.
Dogonii cunosc steaua Sirius in detaliu. Sirius este cea mai stralucitoare stea de pe cerul nostru. Este situata la stanga si mai jos de centura lui Orion. Dogonii au spus ca acolo mai este o alta stea micuta care se roteste in jurul lui Sirius si este facuta din cea mai densa materie din Univers.
Aceasta stea efectueaza un ciclu de rotatie la fiecare 15 ani. Este o stea foarte veche. Pentru ca oamenii de stiinta nu puteau vedea aceasta stea prin telescoapele lor, etnografii sau gandit ca nu este decat mitologie. In 1970 un telescop lansat in spatiu (Hubble) a gasit o stea pitica alba care se roteste in jurul lui Sirius. Ca si cea din "mitul" dogonilor este o stea foarte veche. Un inch patrat din materia acestei stele se estimeaza a avea o greutate de aproximativ 900 Kg. Orbita stelei a fost calculata la 50,1 ani. Aceasta stea a fost denumita Sirius B, iar prima stea a fost redenumita Sirius A.
Cand o echipa de oameni de stiinta a vizitat tribul Dogon pentru a afla de unde au aceste informatii, batranii tribului au spus ca o farfurie zburatoare a aterizat. Din aceasta farfurie au aparut fiinte care au facut o gaura mare in pamant pe care au umplut-o cu apa. Ocupantii, care aratau asemeni delfinilor, au sarit in lacul facut de ei apoi s-au indreptat catre tarm si le-au vorbit oamenilor din tribul Dogon. Le-au spus ca sunt de pe Sirius si le-au relatat multe istorisiri legate de aceasta stea.
Dogonii au furnizat si alte informatii incredibile. Ei aveau o imagine vizuala a miscarii lui Sirius A si Sirius B de pe Pamant pentru perioada dintre 1912 si 1990, culminand cu imaginea exacta a locului unde trebuie sa fie aceasta stea in momentul prezent. Ei detineau deasemenea foarte multe informatii despre planetele din sistemul nostru solar, incluzand mai multe luni. Cum puteau ei sa-si imagineze sau sa stie toate aceste lucruri in amanunt?
Urmatoarea informatie pe care am accesat-o m-a dus catre Sfinx. Egiptologii spun ca Sfinxul a fost construit in jurul anului 2.500 i.H., de faraonul Chephren. In cartea sa din 1961 numita Le roi de la theocratie pharaonique (Sacred Science), matematicianul, filosoful si orientalistul R. A. Schwaller de Lubicz spune: "Noi trebuie sa cunoastem ca o mare civilizatie trebuie sa fi precedat vastele miscari de ape care au trecut peste Egipt; acest fapt este implicat de existenta sfinxului sculptat in roca din stancile de la vest de Giza. Trupul leonin al acestui sfinx, cu exceptia capului, arata semne incontestabile de eroziune acvatica".
Un egiptolog numit John Anthony West, dupa ce a citit cartea lui Schwaller de Lubicz in 1972, a decis sa studieze mai bine Sfinxul. El a concluzionat ca suprafata Sfinxului prezenta urme ale eroziunii apei si nu ale nisipurilor. El a calculat ca Sfinxul a fost supus pentru cel putin 1.000 de ani eroziunii torentelor de apa. Desertul Sahara are o vechime de cel putin 7.000 pana 9.000 de ani, ceea ce inseamna ca Sfinxul trebuie sa dateze de cel putin 8.000 - 10.000 ani.
Arheologii egipteni nu au avut nimic de spus in legatura cu acest lucru. Dovada este coplesitoare, dar ameninta sa darame conceptele despre cine a fost pe aceasta planeta, mai ales ca noi credem ca nimeni nu era capabil sa construiasca ceva precum Sfinxul, in urma cu 8.000 - 10.000 ani. Potrivit lui Thoth, Sfinxul contine dovezi de 5,5 milioane de ani de civilizatie pe aceasta planeta. In urma cu 5,5 milioane de ani s-a intamplat ceva si s-a rupt inregistrarea memoriei akashice a planetei Pamant. Nici chiar Thoth nu stie ce a fost si cum se poate ajunge la inregistrarile anterioare acestui eveniment.
Civilizatia sumeriana pare sa fi aparut peste noapte, fara nici o evolutie. Acelasi lucru este valabil si pentru Egipt. Scrierea egipteana a aparut intr-o singura zi in forma sa perfectionata. In ruinile oraselor sumeriene, arheologii au gasit tablete care infatiseaza sistemul solar, cu planetele in ordinea lor corecta. Una dintre acestea chiar da distantele dintre planete. Cum stiau aceste lucruri? Ei au furnizat dealtfel, date privind procesiunea echinoctiilor. Sa calculat ca pentru a descoperii procesiunea echinoctiilor este necesar un timp minim de observatie de 2.150 de ani. Cum dispuneau sumerienii de aceste observatii, cand, potrivit standardelor noastre de gandire, nu exista nici o civilizatie avansata cu 2.160 de ani inaintea sumerienilor?
>>> Creatorii nostri

Informatii preluate de pe http://www.galactic-server.net/kjole/no ... nfris.html
*************************************
Link-ul de unde am luat articolul:
http://www.civilizatii.extraterestre.go ... antului.ht"

oricum, iti multumesc inca o data pentru punctul tau de vedere si astept raspunsurile tale :idea:
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58506 ] Postby danny on Fri Jan 11, 2008 2:28 pm

adica crezi cumva in creationism prin evolutie?


Nu credeti ca termenii nu trebuie confundati? Eu unul nu cred ca poate exista creationism prin evolutie ! Creationismul pe baza revelatiei sustine ca materia , viata au aparut in urma unei inteligente exterioare . Evolutionismul pretinde ( unii zic ca mai e si stiintific fara sa fi putut macar demonstra , proba , repeta stiintific ) ca materia si viata au aparut din nimic in cadrul unui luuuuuuung procest evolutiv numit selectie naturala , fara amestec exterior . Evolutionismul e doar o teorie (credinta) nedemonstrata stiintific . Evolutionismul pretinde ca procesele care au loc intr-un sistem pot fi cauza ( originea ) sistemului . E ca si cum ai privi la o masinarie termodinamica , chimica , magnetica sau orice alta inventie ati alege si pretinde ca fortele care actioneaza in acel sistem ar fi ele insasi cele care ar fi creat sistemul final .
In afara de spatiu si materie mai exista INFORMATIA . voi da un exemplu: radioteleviziunea . Undele radio propaga in spatiu o informatie pe care receptorul final o decodeaza . Evolutionismul pretinde ca purtatorul informatiei ( propagatorul ) a si creat-o . E ca si cum ai spune ca o emisiune radio sau tv a produs-o unda care a propagat-o si nu inteligenta care a creat acea informatie si apoi s-a folosit de un mediu purtator pentru a ajunge acea informatie la decodorul final.

Astazi la radio am ascultat o emisiune foarte interesanta despre evolutionism vizavi de desing inteligent . In lumea stiintifica spuneau autorii , evolutionismul este pretins in ciuda faptului ca lipsesc probe si experimente care sa poata demonstra , experimenta sau repeta macar un proces evolutiv . E sustinuta de frica pierderii slujbelor ! Iar atunci cand un cercetator aduce probe , dovezi care arata spre design inteligent acei cercetatori sunt persecutati. Se amintea apoi de cenzura din facultati http://www.sedin.org/ .

Phillip E. Johnson a scris o carte intitulata " Juicio a Darwin " http://www.sedin.org/propesp/X0055_Pr.htm , in care sunt analizate din punct de vedere stiintific argumentele darwiniste
danny
 
Posts: 906
Images: 6
Joined: Sun Nov 25, 2007 5:03 pm

[ #58509 ] Postby robertt on Fri Jan 11, 2008 2:45 pm

cristian, vreau sa spun ca din tot ce am citit tocmai common descend m-a convins cel mai mult ca evolutionismul este posibil(dar asta nu inseamna ca eu cred sigur in el, avand in vedere ca anumite mutatii sunt considerate in evolutionism pure intamplari, parerea mea minuni pt care trebuie credinta) si chiar sunt curios cum il va contrazice lailah, dar din cate am vazut oricum common descend nu a mai revneit cu raspunsul lui :D
robertt
 
Posts: 163
Joined: Tue Jan 08, 2008 10:15 am

[ #58510 ] Postby danny on Fri Jan 11, 2008 3:01 pm

din tot ce am citit tocmai common descend m-a convins cel mai mult ca evolutionismul este posibilCommon descend nu a facut decat sa prezinte o teorie , nu dovezi ! Daca tot ai citit postarile lui priveste la un exemplu dat de el : banana care acum mii de ani ar fi avut seminte . Acea banana daca nu ar exista procese exterioare fortate ( manipulative ) inca ar fi avut seminte si in ziua de azi . intr-o selectie naturala un sistem anterior isi va propaga in generatiile urmatoare INFORMATIA , prin genetica , adica ADN .

Si acum raspunde-mi te rog la urmatoarea intrebare : Intr-un proces de selectie naturala , fara amestec din exterior ( asa cum pretinde evolutionismul ) cum isi poate pierde o generatie INFORMATIA ( ADN-UL ) , si apoi in generatia urmatoare sa aiba din nimic alta structura a informatiei ( adica alt ADN ) .

Evolutionismul pretinde ca s-a ajuns la diversificarea speciilor in cadrul unui lant liniar ramificat , pe cand creationismul sustine ca fiecare ramificatie , ramura , a aparut cu o INFORMATIE ( ADN ) aparte . Genetica a demonstrat ca ADN-ul nu se pierde intr-un proces selectiv natural.
danny
 
Posts: 906
Images: 6
Joined: Sun Nov 25, 2007 5:03 pm

[ #58526 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 4:44 pm

Acum sunt creationista ,inseamna ca in urma rugaciunilor si a studiului am renuntat la convingerea ca prin mutatii si sub actiunea selectiei naturale eu am aparut din coacervate via parameci si teripside.
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58528 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 4:53 pm

Adventista
Desi am spus-o intr-un mod cam urat, practica de inchinare la moaste , face sa-mi stea mintea in loc.
Fac parte dintr-o familie mixta. La scoala din clasa a
II-a pana in ultimul an de liceu am facut religie ortodoxa.
Desi nu aprob , pot sa inteleg de ce se roaga un un ort sau cat la fecioara Maria sau la sfinti , dar asta mi-e imposibil sa inteleg.
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58529 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 4:55 pm

Creationism prin evolutie este o contradictie in termeni.
''HARD TO SEE THE DARK SIDE IS.'' Master Yoda , TPM

But not impossible ,do some @#$%^&*research!
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

[ #58530 ] Postby Lailah on Fri Jan 11, 2008 5:14 pm

Din punct de vedere evolutionist,ar fi imposibil ca 2 specii diferite ,care nu fac
parte nici macar din acelasi gen ,nici din acelasi ordin nici din .... acelasi regn si care pe deasupra ----- nici macar nu au evoluat din acelasi stramos unicelular ,IMPOSIBIL sa se reproduca.
Oamenii nu pot sa se reproduca nici macar cu cimpanzeiii, iar din punct de vedere evolutionist ei sunt rudele noastre cele mai apropiate.
Disclaimer: autoarea crede ca lumea noastra a aparut din vointa lui Dumnezeu acum cca 6000 de ani,si a scris randurile de mai sus ca sa arate ca teoriile care implica faptul ca noi am fi hibrizi intre extraterestrii si mainute sau neanderthalieni, nu doar ca nu sunt in conformitate cu creationismul biblic ,ci pe deasupra nu sunt nici evolutioniste,sunt elucubrationiste impur si simplu.
Last edited by Lailah on Fri Jan 11, 2008 9:04 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Lailah
Illuminati Master
 
Posts: 560
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:45 pm

Next

Return to Spiritualitate

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests

cron