Devotional marti 11 septembrie 2012

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional marti 11 septembrie 2012

[ #85906 ] Postby Batranul Enoch on Tue Sep 11, 2012 5:20 pm

In devotionalul de astazi am gasit o ´´perla`` preluata de Mark Finley de la irlandezii din anii 500 - 700 :

´´ Imi plec genunchiul
Inaintea Tatalui care m-a creat ,
Inaintea Fiului care m-a rascumparat ,
Inaintea Duhului care m-a curatat ,
Cu prietenie si afectiune . ``


Domnule Mark Finley , cu tot respectul pentru irlandezii credinciosi care au adormit in credinta lor ,
, va intreb acum pe dvs , care sunteti in viata si aveti in plus fata de ei scrierile Ellenei White :

Unde scrie in Biblie sau in Spiritul Profetic ca trebuie sa ne inchinam Duhului Sfant ?


Eu am gasit altceva , si anume ca atat ingerii , cat si primii oameni , Adam si Eva , adorau pe Tatal si pe Fiul :

´´Soseşte ceasul voioaselor CÂNTĂRI DE LAUDĂ LA ADRESA LUI DUMNEZEU ŞI A FIULUI SĂU PREA IUBIT . Satana era cel care conducea altădată corul. El dădea tonul, apoi întreaga oştire îngerească se unea cu el şi acordurile unei muzici glorioase răsunau în cer ÎN CINSTEA LUI DUMNEZEU ŞI A IUBITULUI SĂU FIU . Dar acum, în loc de sunetele unei muzici melodioase, la urechile marelui conducător rebel ajungeau discordie şi cuvinte mânioase. Unde se află? Nu este totul un vis groaznic? Este închis afară din cer? Porţile cerului n-au să se mai deschidă niciodată ca să-l primească înăuntru? Ora de închinare se apropie, când îngeri strălucitori şi sfinţi se pleacă înaintea Tatălui. El nu se va mai uni cu ei în cântarea cerească. Nu se va mai pleca înaintea prezenţei veşnicului Dumnezeu, cu reverenţă şi teamă sfântă . `` {IM 25.1} ;

´´ Îngerii s-au unit cu Adam şi Eva în acordurile sfinte ale unei muzici armonioase, iar, pe măsură ce cântecele lor răsunau din Edenul fericit , SATANA AUZEA SUNETUL MELODIILOR DE ADORAŢIE PLINĂ DE BUCURIE PENTRU TATĂL ŞI FIUL . Invidia, ura şi duşmănia lui creşteau pe măsură ce asculta şi el şi-a exprimat faţă de urmaşii lui dorinţa puternică de a-i incita (pe Adam şi Eva) la neascultare şi a aduce îndată mânia lui Dumnezeu asupra lor, schimbându-le cântecele de laudă în ură şi blesteme la adresa Făcătorului lor . `` {IM 31.2} ;

´´Dacă Îi rămâneau credincioşi lui Dumnezeu, Adam şi tovarăşa lui aveau să poarte răspunderea conducerii pământului. Lor le-a fost dat un control nelimitat asupra oricărei fiinţe vii. Leul şi mielul se jucau împreună în pace în jurul lor şi se întindeau împreună la picioarele lor; păsărelele pline de bucurie zburau fără teamă în jurul lor; şi, în timp ce cântecele lor pline de bucurie se înălţau spre lauda Creatorului lor, Adam şi Eva se uneau cu ele ÎN A ADUCE MULŢUMIRI TATĂLUI ŞI FIULUI . `` {PP 50.2}.
Iar la sfarsitul marii lupte , toate fiintele create vor adora doar 2 Fiinte divine : pe Tatal si Fiul :

´´Si pe toate fapturile care sunt in cer , pe pamant , supt pamant , pe mare , si tot ce se afla in aceste locuri , le-am auzit zicand : ’ A Celui ce sade pe scaunul de domnie , si a Mielului sa fie lauda , cinstea , slava si stapanirea in vecii vecilor ! `` ( Apoc 5 ,13 ) .

Teoria trinitatii este un atentat al lui Satana asupra imaginii celor 2 Fiinte divine Tatal si Fiul din mintea oamenilor . El a inceput sa lucreze la acest proiect inca inainte de caderea lui Adam si Eva :

´´ Satana şi-a alungat simţămintele de disperare şi slăbiciune şi, fiind conducătorul lor, s-a întărit ca să înfrunte situaţia şi SĂ FACĂ TOT CE-I STĂTEA ÎN PUTERE CA SĂ SFIDEZE AUTORITATEA LUI DUMNEZEU ŞI A FIULUI SĂU . Le-a făcut cunoscut planurile lui. Dacă ar veni cu îndrăzneală la Adam şi Eva şi s-ar plânge de Fiul iubit al lui Dumnezeu, ei nu l-ar asculta nici o clipă, ci ar fi pregătiţi pentru un asemenea atac. Dacă ar încerca să-i intimideze cu puterea lui, fiind până nu de mult un înger cu înaltă autoritate, n-ar realiza nimic. El a decis că viclenia şi înşelăciunea ar reuşi ceea ce n-ar putea să facă tăria şi forţa . `` {IM 29.1} .
Atentatul din 11 septembrie 2001 asupra turnurilor gemene World Trade Center nord si sud reprezinta destul de bine atacul Vaticanului asupra imaginii Tatalui si a Celui care este intiparirea Fiintei Lui ( Evrei 1 , 3 ) – Fiul Sau Singurul nascut ,
, din mintea protestantilor si a adventistilor in special .´´Atentatele din 11 septembrie 2001
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda [ de fapt Vatican ] împotriva Statelor Unite care au avut loc la 11 septembrie 2001. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda [ de fapt agenti iezuiti ] au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor , PRĂBUSIND DOUĂ DINTRE ELE ÎN TURNURILE GEMENE ale World Trade Center din New York, omorând toate persoanele de la bord și mulți alți oameni care lucrau în clădiri. AMBELE CLĂDIRI S-AU PRĂBUSIT ÎN DECURS DE DOUĂ ORE , distrugând și avariind și alte clădiri din jur . ``
Frumoasa comemorare ati facut de 11 septembrie , domnule american Mark Finley , cu perla trinitara irlandeza din devotional !
User avatar
Batranul Enoch
 
Posts: 643
Joined: Mon Jul 04, 2011 8:03 am
Location: Cetatea Sfanta

Re: Devotional marti 11 septembrie 2012

[ #85908 ] Postby Batranul Enoch on Wed Sep 12, 2012 7:43 pm

Batranul Enoch wrote:

Iar la sfarsitul marii lupte , toate fiintele create vor adora doar 2 Fiinte divine : pe Tatal si Fiul :

´´Si pe toate fapturile care sunt in cer , pe pamant , supt pamant , pe mare , si tot ce se afla in aceste locuri , le-am auzit zicand : ’ A Celui ce sade pe scaunul de domnie , si a Mielului sa fie lauda , cinstea , slava si stapanirea in vecii vecilor ! `` ( Apoc 5 ,13 ) .
´´La început, Tatăl şi Fiul Se odihniră în Sabat după lucrarea Lor de creaţiune. Când „au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor“ (Geneza 2, 1), Creatorul şi toate fiinţele cereşti se bucurau în contemplarea scenei pline de măreţie, „când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie“ (Iov 33, 7). Isus Se odihnea acum de lucrarea mântuirii; şi, deşi printre aceia de pe pământ care-L iubeau era întristare, în ceruri era totuşi bucurie. Glorioasă era în ochii fiinţelor cereşti făgăduinţa cu privire la viitor. Dumnezeu şi îngerii vedeau o creaţiune refăcută, un neam de oameni răscumpăraţi, care, după ce au biruit păcatul, nu mai aveau să cadă niciodată — şi toate acestea ca rezultat al lucrării desăvârşite a lui Hristos. Ziua în care Isus S-a odihnit este pentru totdeauna legată de această scenă. Căci „lucrările Lui sunt desăvârşite“ şi „tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci“ (Deuteronom 32, 4; Eclesiastul 3, 14). Când vor veni „vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime“ (Faptele Apostolilor 3, 21), Sabatul creaţiunii, ziua în care Isus a fost aşezat la odihnă în mormântul lui Iosif, încă va fi o zi de odihnă şi bucurie. CERUL ŞI PĂMÂNTUL SE VOR UNI ÎN LAUDE, CÂND ÎN „FIECARE SABAT“ (ISAIA 66, 23) NEAMURILE CELOR MÂNTUIŢI SE VOR PLECA ÎN FERICITĂ ADORARE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI A MIELULUI . `` {HLL 769 } .
User avatar
Batranul Enoch
 
Posts: 643
Joined: Mon Jul 04, 2011 8:03 am
Location: Cetatea Sfanta


Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron