Devotional - 13 mai

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 13 mai

[ #28105 ] Postby Creve on Fri May 12, 2006 7:25 pm

LOCASUL UNEI VIETI SFINTE

Voi însa sunteti o semintie aleasa, o preotie împarateasca, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu si l-a câstigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunata. (1 Petru 2,9) Biserica lui Hristos de pe pământ se află în mijlocul întunericului moral al unei lumi necredincioase, care calcă în picioare Legea lui Iehova.
Totusi, Mântuitorul ei, care a plătit răscumpărarea cu preţul sângelui Său preţios, a pregătit toate mijloacele pentru ca biserica Sa să fie un popor luminat de Cel ce este Lumina lumii si plin de slava lui Emanuel.
Razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii luminează prin biserica Sa si vor aduna în staulul Său toate oile pierdute, care vor veni la El si îsi vor găsi adăpostul în El. Ele vor găsi pace, lumină si bucurie la Acela care este pace si neprihănire pentru totdeauna. Membrii bisericii trebuie să păstreze lumina iubirii lui Dumnezeu, arzând strălucitor în sufletul lor, ca să poată străluci mai departe asupra altora. Sunt în joc interese prea mari pentru a îngădui ca letargia spirituală să se furiseze asupra noastră. Să fim precauţi, pentru a nu îngădui o neplăcere faţă de slujirea si datoriile religioase. Să luptăm cu hotărâre împotriva apatiei, care este fatală pentru cresterea si echilibrul vieţii crestinului. O biserică ai cărei membri depun un efort activ si personal pentru a le face bine altora si pentru a salva suflete va fi sănătoasă si prosperă. Va fi un interes continuu pentru orice lucrare bună. Astfel de crestini vor lucra cu o seriozitate mai mare pentru a-si asigura propria mântuire. Energiile latente vor fi aduse la viaţă, întregul suflet va fi inspirat de o hotărâre de neînvins pentru a câstiga aprecierea Mântuitorului, care spune „Bine rob bun” si a purta coroana biruitorului. Domnul Hristos face din biserica Sa un templu frumos al lui Dumnezeu. „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt si Eu în mijlocul lor ” (Matei 18,20). Biserica Sa este locasul unei vieţi sfinte, pline de daruri diferite si înzestrate cu Duhul Sfânt. Cerul îi încredinţează fiecărui membru de pe pământ datorii corespunzătoare, si toţi trebuie să-si găsească fericirea în fericirea acelora pe care îi ajută si îi binecuvântează.

Our Father Cares, p. 101, 102
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron