Devotional - 7 iunie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 7 iunie

[ #28970 ] Postby Creve on Wed Jun 07, 2006 10:11 am

SCAPARE PENTRU FIECARE SITUATIE DE URGENTA

Cum vom scapa noi, daca stam nepasatori fata de o mântuire asa de mare, care, dupa ce a fost vestita întâi de Domnul, ne-a fost adeverita de cei ce au auzit-o. (Evrei 2,3)

Autorul divin al mântuirii nu a lăsat nimic nedesăvârsit în planul Său, fiecare etapă este perfectă. Păcatul lumii întregi a fost pus asupra lui Isus si, prin El, Divinitatea a dat cea mai înaltă valoare suferinţei omenirii, pentru ca lumea întreagă să poată fi iertată prin credinţa în Înlocuitorul ei. Nici cel mai păcătos dintre oameni nu trebuie să se teamă că Dumnezeu nu-l va ierta, deoarece, datorită eficacităţii jertfei divine, pedeapsa Legii va fi retrasă. Prin Domnul Hristos, cel păcătos se poate întoarce la Dumnezeu.

Cât de minunate sunt simplitatea si plinătatea Planului de Mântuire. El îi oferă celui păcătos nu numai iertarea deplină, ci si restabilirea lui, deschizând o cale prin care poate să fie primit ca fiu al lui Dumnezeu. Credinţa lui uneste propria slăbiciune cu Hristos, Izvorul puterii si, prin meritele lui Hristos, primeste aprobarea lui Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos a împlinit cerinţele Legii, iar El atribuie neprihănirea Sa sufletului pocăit, care crede. …

Ce iubire minunată a fost manifestată de Fiul lui Dumnezeu… Hristos îl ia pe cel păcătos din cea mai josnică stare de degradare, îl curăţă si îl înnobilează. Privind la Isus asa cum este El, cel păcătos este schimbat si înălţat până la culmile demnităţii, chiar până acolo încât să stea cu Hristos pe tronul Său. …

Planul de Mântuire oferă o scăpare pentru fiecare situaţie de urgenţă si pentru fiecare nevoie a sufletului. Dacă acest plan ar fi fost deficitar în vreun fel, cel păcătos ar fi putut găsi o scuză pentru neglijarea termenilor lui, dar Dumnezeul cel infinit a cunoscut fiecare nevoie a omului si a pregătit mijloace vaste pentru a împlini toate nevoile… Prin urmare, ce poate să spună cel păcătos în marea zi a judecăţii finale, când va fi întrebat de ce a refuzat să acorde atenţia cea mai mare si mai serioasă a mântuirii care i-a fost propusă?

Our Father Cares, p. 121, 122
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron