Devotional - 23 iunie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 23 iunie

[ #29608 ] Postby Creve on Thu Jun 22, 2006 10:55 pm

VINDECAREA POATE SA VINA DE LA DIAVOLUL


Fiti treji, si vegheati! Pentru ca protivnicul vostru, diavolul, da târcoale ca un leu care racneste, si cauta pe cine sa înghita. (1 Petru 5,8 )

Ereziile lui Satana se înmulţesc, iar aceia care se abat de la calea adevărului se vor pierde. Pentru că nu au nici o ancoră, ei vor aluneca de la o amăgire la alta si vor fi spulberaţi de vânturile învăţăturilor ciudate. Satana a coborât cu o mare putere. Mulţi vor fi înselaţi de minunile lui.

Sunt învăţată să spun că în viitor va fi necesară o veghere foarte atentă. În poporul lui Dumnezeu nu trebuie să existe indiferenţă spirituală. Duhurile rele sunt angajate activ în încercarea de a conduce mintea oamenilor. Oamenii se unesc în snopi, gata de a fi nimiciţi de focul zilelor din urmă. Aceia care Îl resping pe Hristos si neprihănirea Sa vor accepta ideile false care inundă lumea. Crestinii trebuie să fie seriosi si vigilenţi, împotrivindu-se cu fermitate vrăjmasului lor, diavolul, care dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Oamenii aflaţi sub influenţa duhurilor rele vor face minuni. …

Nu trebuie să fim înselaţi. În curând vor avea loc evenimente uimitoare, cu care Satana va fi într-o strânsă legătură. Cuvântul lui Dumnezeu declară că Satana va face minuni. El îi va îmbolnăvi pe oameni, iar apoi va îndepărta deodată puterea satanică de la ei. Atunci, ei vor arăta ca si când ar fi vindecaţi. Aceste lucrări de vindecare aparentă îi va pune la încercare pe adventistii de ziua a saptea. …

Dacă aceia prin care sunt îndeplinite vindecări sunt înclinaţi să scuze faptul că neglijează Legea lui Dumnezeu, pe temeiul acestor manifestări, si continuă în neascultare, ca si când ar avea toată puterea, nu înseamnă că puterea lor cea mare este de la Dumnezeu. Dimpotrivă, este puterea făcătoare de minuni a marelui înselător. El este un călcător al legii morale si foloseste orice mijloc prin care poate să-i orbească pe oameni cu privire la adevăratul lui caracter. Noi suntem avertizaţi că, în zilele din urmă, Satana va face semne si minuni mincinoase. El va continua aceste minuni până la încheierea timpului de probă, ca să le poată arăta ca dovadă faptul că este un înger al luminii si nu al întunericului.
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron