Devotional - 27 iunie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 27 iunie

[ #29705 ] Postby Creve on Mon Jun 26, 2006 11:29 pm

MPERIUL OTOMAN ÎN PROFETIE

„Dezleaga pe cei patru îngeri, care sunt legati la râul cel mare Eufrat!” Si cei patru îngeri, care stateau gata pentru ceasul, ziua, luna si anul acela, au fost dezlegati, ca sa omoare a treia parte din oameni. (Apocalipsa 9,14.15)

Istoria popoarelor, în care, unul după altul, fiecare si-a ocupat timpul si locul rânduit, mărturisind fără să stie pentru adevărul a cărui semnificaţie nu o cunosteau, ne vorbeste nouă. Dumnezeu i-a rânduit fiecărui popor si fiecărei persoane din zilele noastre un loc în marele Său plan. Astăzi, oamenii din toate popoarele sunt măsuraţi cu firul cu plumb din mâna Aceluia care nu greseste. Toţi îsi hotărăsc destinul prin propria alegere, iar Dumnezeu guvernează asupra tuturor pentru îndeplinirea scopurilor Sale….

Tot ce a spus profeţia că se va împlini până în prezent a fost scris în paginile istoriei, iar noi putem fi siguri că tot ce va trebui să vină se va împlini la timpul cuvenit.

În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeţiei a exercitat un larg interes. Cu doi ani înainte, Josiah Litch, unul dintre pastorii de seamă care predicau a doua venire, a publicat o expunere a capitolului nouă din Apocalipsa, anunţând căderea Imperiului Otoman. În conformitate cu calculele lui, această putere urma să fie răsturnată în „1840 d.Hr., cândva în luna august” si, doar cu câteva zile înainte de împlinire, el a scris: „Dacă admitem că prima perioadă, de 150 de ani, s-a împlinit cu exactitate înainte ca Deacozes să urce pe tron cu permisiunea turcilor, si cei 391 de ani si 15 zile au început la încheierea primei perioade, ea se va încheia pe 11 august 1840, când se poate astepta ca puterea imperială din Constantinopol să fie sfărâmată. Iar eu cred că asa se va întâmpla”. – Josiah Litch, în Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 august 1840.

Exact la data precizată, Turcia a acceptat, prin ambasadorii ei, protecţia puterilor aliate ale Europei si, în felul acesta, s-a asezat sub controlul popoarelor crestine. Evenimentul a împlinit cu exactitate profeţia… Miscarea adventă a primit un impuls minunat
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron