Devotional - 28 iunie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 28 iunie

[ #29730 ] Postby Creve on Tue Jun 27, 2006 11:30 pm

FANATISMUL SI VORBIREA ÎN LIMBI

Duhurile prorocilor sunt supuse proorocilor, caci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al pacii, ca în toate Bisericile sfintilor. (1 Corinteni 14,32.33)

Într-o anumită categorie de păzitori ai Sabatului a predominat un spirit de fanatism… Ei au sorbit puţin din izvorul adevărului, dar nu sunt familiarizaţi cu spiritul soliei îngerului al treilea.

Unii dintre acestia au manifestat ceva ce ei numesc daruri si spun că Domnul i-a adus în biserică. Ei numesc bolboroseala lor fără înţeles o limbă necunoscută. Ea este necunoscută nu numai de oameni, ci si de Domnul cerurilor. Asemenea daruri sunt inventate de oameni ajutaţi de marele înselător. Fanatismul, agitaţia falsă, falsa vorbire în limbi si manifestările zgomotoase au fost considerate daruri pe care Dumnezeu le-a pus în biserică. Unii au fost înselaţi în această privinţă. Rezultatele acestor manifestări nu au fost bune… Mulţi oameni cu un spirit nelinistit nu se vor supune disciplinei, organizării si ordinii. Ei cred că, dacă ar renunţa la propria judecată si s-ar supune judecăţii celor cu experienţă, libertatea lor ar fi restrânsă. Dacă nu se va manifesta supunere faţă de ordine si o respingere a spiritului fanatic, dezordonat si nechibzuit din întâlnirile lor, lucrarea lui Dumnezeu nu va progresa. Impresiile si sentimentele nu sunt o dovadă sigură că o persoană este condusă de Domnul. Dacă nu este observat, Satana va inspira simţăminte si impresii. Acestea nu sunt niste călăuze sigure. Toţi trebuie să se familiarizeze bine cu dovezile credinţei noastre, să studieze cu seriozitate modul în care pot să-si înfrumuseţeze mărturisirea si să aducă roade spre slava lui Dumnezeu… Spiritul glumeţ si nechibzuit să fie mustrat. Dacă o persoană vorbeste si se roagă cu talent în adunare, iar apoi, când este în afara adunării, se lasă în voia unui mod aspru si neglijent în vorbire si în fapte, este o dovadă că harul lui Dumnezeu nu se află în inima ei. …

Adevărul lui Dumnezeu nu îl va înjosi niciodată pe cel care îl primeste, ci îl va înălţa, va înnobila gusturile lui, va sfinţi judecata lui si îl va pregăti pentru tovărăsia îngerilor curaţi si sfinţi din Împărăţia lui Dumnezeu
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron