Devotional - 1 iulie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 1 iulie

[ #29816 ] Postby Creve on Sat Jul 01, 2006 12:48 am

CONTRAFACERILE

La lege si la marturie! Caci daca nu vor vorbi asa, nu vor mai rasari zorile pentru poporul acesta. (Isaia 8,20)

Copiii lui Dumnezeu sunt îndrumaţi spre Scripturi, ca fiind paza lor împotriva influenţei învăţătorilor mincinosi si a puterii duhurilor întunericului. Satana foloseste fiecare mijloc posibil pentru a-i împiedica pe oameni să cunoască Biblia, deoarece declaraţiile ei clare dau pe faţă înselăciunile lui. La fiecare înviorare a lucrării lui Dumnezeu, prinţul răului este îndemnat la o activitate mai intensă. Acum, el depune cele mai mari eforturi pentru ultima luptă împotriva lui Hristos si a urmasilor Săi. Ultima mare amăgire se va desfăsura curând înaintea noastră. Antihristul va face lucrările lui uimitoare sub ochii nostri. Contrafacerea va fi asa de asemănătoare cu adevărul, încât, fără Sfintele Scripturi, va fi imposibil să le deosebim. Fiecare declaraţie si fiecare minune trebuie să fie verificate prin mărturia Scripturilor. …

Acela care face din minuni testul credinţei lui va descoperi că, prin amăgiri iscusite, Satana este în stare să facă minuni care vor părea adevărate. Satana este iscusit si va aduce idei false si subtile pentru a întuneca si încurca mintea si pentru a smulge din rădăcini învăţăturile mântuirii. Cei care nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu exact asa cum
este scris vor fi prinsi în capcana lui Satana. Îngerii răi sunt pe urmele noastre clipă de clipă… Ei câstigă teren si fac minuni uimitoare sub ochii nostri. …

Unii vor fi ispitiţi să primească aceste minuni ca fiind de la Dumnezeu. Bolnavii vor fi vindecaţi în prezenţa noastră. Minunile vor fi făcute sub ochii nostri. Suntem noi pregătiţi pentru încercarea care ne asteaptă, când minunile mincinoase ale lui Satana se vor manifesta cu o amploare mai mare? Mintea multora se pregăteste să primească aceste minuni mincinoase, deoarece se îndepărtează de regulile simple si de poruncile lui Dumnezeu, acordând atenţie unor povesti. Cu toţii trebuie să ne străduim să ne înarmăm pentru lupta în care vom fi nevoiţi să ne angajăm în curând. Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune si aplicat, va fi apărarea noastră faţă de puterea lui Satana si ne va face biruitori prin sângele lui Hristos.
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron