Devotional - 3 iulie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 3 iulie

[ #29885 ] Postby Creve on Sun Jul 02, 2006 11:36 pm

REZULTATELE VIZIUNILOR FALSE

Orice pom, care nu face roade bune, este taiat si aruncat în foc. Asa ca dupa roadele lor îi veti cunoaste. (Matei 7,19.20)

Mulţi dintre cei ce trăiesc acum [1890] sunt sceptici, nu cred în darurile bisericii, nu cred în adevăr, nu au nici un fel de religie. Mi-a fost arătat că acestea sunt rezultatele sigure ale viziunilor false. …

Satana aduce fără încetare lucruri false pentru a-i îndepărta de la adevăr. Ultima amăgire a lui Satana va fi aceea de a face fără efect mărturia Duhului lui Dumnezeu. „Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu” (Proverbe 29,18 ). El va lucra cu ingeniozitate, pe diferite căi si prin diferite mijloace, pentru a tulbura încrederea poporului rămăsiţei lui Dumnezeu în mărturia adevărată. El va aduce viziuni false pentru a duce în rătăcire si va amesteca minciuna cu adevărul, ca să-i dezguste pe oameni într-o asemenea măsură, încât să considere că tot ce poartă numele de viziune este un fel de fanatism, dar sufletele sincere vor vedea contrastul dintre fals si adevăr si vor fi în stare să facă această deosebire. …

Nimic nu este mai dăunător intereselor sufletului, curăţiei lui, concepţiilor lui adevărate si sfinte cu privire la Dumnezeu si la lucrurile vesnice si sfinte, cum este acordarea unei atenţii continue si înălţarea manifestărilor care nu sunt de la Dumnezeu. Ele otrăvesc inima si degradează inteligenţa. Adevărul curat poate fi urmărit până la Izvorul lui divin, prin influenţa lui înălţătoare, curăţitoare si sfinţitoare asupra caracterului celui ce-l primeste. Autorul adevărului S-a rugat Tatălui Său: „Si mă rog nu numai pentru ei, ci si pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, esti în Mine, si Eu în Tine, ca si ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,20.21).

Vor apărea fără încetare lucruri care vor cauza dezbinare si vor îndepărta de la adevăr. Punerea la îndoială, condamnarea, critica, judecarea altora nu sunt o dovadă că harul lui Hristos se află în inimă. Acestea nu produc unitate. În trecut, unii au făcut o astfel de lucrare, pretinzând că au o lumină minunată, în timp ce se aflau cu totul adânciţi în păcat.

Our Father Cares
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron