Devotional - 18 august

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional - 18 august

[ #31011 ] Postby Creve on Thu Aug 17, 2006 11:44 pm

SOLIA ÎNGERULUI AL DOILEA SE VA REPETA

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, si a zis: „A cazut, a cazut Babilonul, cetatea cea mare, care a adapat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14,8 )

Solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14 a fost predicată prima dată în vara anului 1844. Atunci a avut loc o aplicaţie directă la bisericile din Statele Unite, unde avertizarea cu privire la judecată a fost propovăduită pretutindeni si, în general, a fost respinsă si unde declinul bisericilor a fost cât se poate de rapid. Totusi, solia îngerului al treilea nu si-a atins împlinirea deplină în 1844. Bisericile de atunci au experimentat o cădere morală, ca o consecinţă a faptului că au refuzat lumina soliei advente, dar căderea nu a fost completă. Pe măsură ce au continuat să respingă adevărurile speciale pentru acest timp, bisericile au căzut din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, încă nu se poate spune că „Babilonul a căzut, [pentru că]… a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei”. Babilonul încă nu a determinat toate neamurile să facă asa.

Dumnezeu încă mai are un popor în Babilon, iar cei credinciosi trebuie să fie chemaţi să iasă înainte de venirea judecăţilor Lui, ca „să nu fie loviţi cu urgiile ei”. Aceasta este aceeasi solie care a fost vestită de îngerul al doilea. Babilonul cade, pentru că „a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei”. Ce este acel vin? – învăţăturile false. Babilonul i-a vestit lumii un sabat fals în locul Sabatului poruncii a patra si a repetat minciuna pe care Satana i-a spus-o la început Evei în Eden – nemurirea naturală a sufletului. Ea a răspândit până departe multe feluri de idei false, „învăţând ca învăţături niste porunci omenesti”. …

În ultima lucrare de avertizare a lumii, bisericilor le sunt adresate două apeluri distincte. Solia îngerului al doilea este: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei”. Iar în strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea se aude o voce care spune: „Iesiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtasi la păcatele ei, si să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, si au ajuns până în cer si Dumnezeu si-a adus aminte de nelegiuirile ei”.

Our Father Cares
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest