Devotional 20 august

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional 20 august

[ #31042 ] Postby Creve on Sun Aug 20, 2006 12:21 am

SIMBOLISMUL SOLIILOR CELOR TREI ÎNGERI

Iata, va voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare si înfricosata. (Maleahi 4,5)

"Pentru a pregăti un popor care să reziste în ziua lui Dumnezeu, a fost necesară o mare lucrare de reformă [prin miscare adventistă]. Dumnezeu a văzut că mulţi dintre asa-zisii credinciosi ai Săi nu zideau pentru vesnicie si, în mila Sa, a fost pe punctul de a trimite o solie de avertizare pentru a-i trezi din somnolenţa lor si pentru a-i determina să se pregătească pentru venirea Domnului.

Această avertizare este adusă în atenţie în Apocalipsa 14. Aici este reprezentată o întreită solie propovăduită de făpturi ceresti si urmată imediat de venirea Fiului omului pentru „secerisul pământului”.

Îngerii sunt reprezentaţi ca zburând prin mijlocul cerului, vestindu-i lumii solia de avertizare si având o înrâurire directă asupra oamenilor care trăiesc în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Nimeni nu aude vocea celor trei îngeri, pentru că ei sunt un simbol ce reprezintă pe poporul lui Dumnezeu care lucrează în armonie cu cerul. Soliile celor trei îngeri urmează să fie asociate, vestindu-i lumii întreita lor lumină. În Apocalipsa 18,1, Ioan spune: „După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, si pământul s-a luminat de slava lui”. Această descriere reprezintă vestirea ultimei si întreitei solii de avertizare în lume.

Apocalipsa 18 indică timpul când, ca rezultat al respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14,6-12, biserica va atinge pe deplin starea profetizată de îngerul al doilea, iar poporul lui Dumnezeu care se află încă în Babilon va fi chemat să se despartă de el. Această solie este ultima care îi va fi vestită lumii si îsi va aduce lucrarea la îndeplinire. Când aceia care „n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire (2 Tesaloniceni 2,12), vor fi lăsaţi să primească amăgirea puternică si să creadă o minciună, lumina adevărului va străluci asupra tuturor celor ce au inima deschisă pentru a o primi, si toţi copiii Domnului, care rămân în Babilon, vor asculta chemarea: „Iesiţi din mijlocul ei, poporul Meu” (Apocalipsa 18,4). "

Our Father Cares

Sa ne ajute Domnul sa ne numaram printre cei care vor auzi si vor asculta cuvantul Lui!
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron