Devotional 7 septembrie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional 7 septembrie

[ #31475 ] Postby Creve on Wed Sep 06, 2006 10:58 pm

CONFUZIA MULTOR VOCI

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18,4)

În ultima lucrare de avertizare a lumii, bisericilor le sunt adresate două apeluri distincte: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Iar din cer este auzit strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea, care spune: „Iesiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtasi la păcatele ei, si să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, si au ajuns până în cer si Dumnezeu si-a adus aminte de nelegiuirile ei”.

Asa cum Dumnezeu i-a chemat pe copiii lui Israel să iasă din Egipt, ca să poată respecta Sabatul Său, tot asa îi cheamă pe cei din poporul Său să iasă din Babilon, ca să nu se închine fiarei sau chipului ei. …

După ce adevărul va fi propovăduit ca mărturie pentru toate popoarele, toate puterile răului vor fi puse în miscare, iar mintea oamenilor va fi încurcată de numeroasele glasuri care strigă: „Iată, Hristosul este aici sau acolo. Acesta este adevărul, am o solie de la Dumnezeu, El m-a trimis cu o mare lumină”. Atunci, pietrele de hotar vor fi înlăturate si va avea loc o încercare de a se dărâma stâlpii credinţei noastre. Se va face un efort mai hotărât, pentru ca sabatul fals să fie înălţat si pentru ca Dumnezeu Însusi să fie dispreţuit prin înlocuirea zilei pe care El a binecuvântat-o si a sfinţit-o. Acest sabat fals va fi impus printr-o lege aspră… Totusi, în timp ce Satana lucrează prin minunile lui mincinoase, timpul profetizat în Apocalipsa se va împli si îngerul cel puternic, care va lumina pământul cu slava lui, va proclama căderea Babilonului si îi va chema pe cei din poporul lui Dumnezeu să îl părăsească. Când vor ajunge păcatele Babilonului până la ceruri? Atunci când Legea lui Dumnezeu va fi anulată în cele din urmă prin legislaţia omenească, rămăsiţa poporului lui Dumnezeu va avea ocazia de a arăta cine este Guvernatorul cerului si al pământului. În timp ce puterea satanică stârneste elementele răului, Dumnezeu îi va trimite poporului Său lumină si putere, pentru ca solia adevărului să poată fi propovăduită în toată lumea.

Our Father Cares
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest