Devotional 12 septembrie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional 12 septembrie

[ #31683 ] Postby Creve on Mon Sep 11, 2006 11:34 pm

SATANA SI TRIPLA ALIANTA

Si au început sa se închine balaurului, pentru ca daduse puterea lui fiarei. (Apocalipsa 13,4)

„El avea două coarne ca de miel si vorbea ca un balaur”. Desi vor pretinde că sunt urmasii Mielului lui Dumnezeu, oamenii vor fi plini de spiritul balaurului. Ei vor pretinde că sunt blânzi si umili, dar vor vorbi si vor adopta legi conforme cu spiritul lui Satana, dovedind, prin faptele lor, că sunt opusul a ceea ce pretind că sunt. Puterea care seamănă cu un miel se va uni cu balaurul spre a lupta împotriva celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu si au mărturia lui Isus Hristos. Satana se aliază cu protestanţii si catolicii, lucrând împreună cu ei în calitate de dumnezeu al acestei lumi si poruncindu-le oamenilor, ca si când ar fi supusii împărăţiei lui si ar trebui să se lase guvernaţi si condusi după plăcerea lui. Dacă oamenii nu vor fi de acord să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu, spiritul balaurului se va da pe faţă. Ei vor fi închisi, adusi înaintea consiliilor de judecată si amendaţi. „si a făcut ca toţi: mici si mari, bogaţi si săraci, slobozi si robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte”. "I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească si să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei”. În felul acesta, Satana va uzurpa prerogativele lui Iehova. Omul fărădelegii se va aseza pe tronul lui Dumnezeu, proclamându-se Dumnezeu si purtându-se ca si cum ar fi mai presus de Dumnezeu.

Între cei ce poartă sigiliul lui Dumnezeu si cei ce se închină fiarei si icoanei ei este un contrast izbitor. Slujitorii credinciosi ai Domnului vor fi persecutaţi cu cea mai mare înversunare de către învăţătorii falsi, care nu vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu si vor pune pietre de poticnire în calea celor ce doresc să-L asculte. Totusi poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă. Satana nu poate trece de limitele lui. Domnul va fi apărarea poporului Său. El consideră că răul care le este făcut slujitorilor Săi din cauza adevărului Îi este făcut Lui Însusi. Când ultima hotărâre va fi luată, când fiecare om va trece fie de partea lui Hristos si a poruncilor Sale, fie de partea marelui apostat, Dumnezeu Îsi va manifesta puterea, iar gurile celor ce au rostit blasfemii împotriva Sa vor fi închise pentru totdeauna. Orice putere împotrivitoare îsi va primi pedeapsa.

Our Father Cares
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron