Devotional 13 septembrie

Devotionalul Zilnic

Moderator: zephyr

Devotional 13 septembrie

[ #31745 ] Postby Creve on Wed Sep 13, 2006 12:35 am

PERVERTIREA ADEVARULUI

Atunci, daca va va spune cineva: „Iata, Hristosul este aici sau acolo”, sa nu-l credeti. (Matei 24,23)

Înainte de ultimele lucrări ale apostaziei va fi o confuzie cu privire la credinţă. Nu vor exista idei clare si definite în legătură cu taina lui Dumnezeu. Adevărurile vor fi pervertite unul după altul.

După ce adevărul va fi propovăduit ca mărturie pentru toate popoarele, toate puterile răului vor fi puse în miscare, iar mintea oamenilor va fi încurcată de numeroasele glasuri care vor striga: „Iată, Hristosul este aici sau acolo. Acesta este adevărul, am o solie de la Dumnezeu, El m-a trimis cu o mare lumină”. Atunci, pietrele de hotar vor fi înlăturate si va avea loc o încercare de a se dărâma stâlpii credinţei noastre. Se va face un efort hotărât pentru ca sabatul fals să fie înălţat si pentru ca Dumnezeu Însusi să fie dispreţuit prin înlocuirea zilei pe care El a binecuvântat-o si a sfinţit-o. Acest sabat fals va fi impus printr-o lege aspră.

În viitor, vor apărea amăgiri de tot felul, iar noi trebuie să stăm pe un teren solid. Avem nevoie de stâlpi puternici pentru clădirea noastră. Nici un ac din ce a stabilit Domnul să nu fie înlăturat. Vrăjmasul va aduce teorii false, cum ar fi învăţătura că nu există sanctuar – unul dintre punctele cu privire la care va avea loc o îndepărtare de la credinţă.

Vor fi vise si viziuni false, care vor conţine o măsură de adevăr, dar vor îndepărta de la credinţa de la început. Domnul le-a dat oamenilor o regulă prin care să le sesizeze: „’La lege si la mărturie!’ Căci dacă nu vor vorbi asa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20).

Pe măsură ce ne apropiem de sfârsitul timpului, ideile false vor fi asa de amestecate cu adevărul, încât numai cei călăuziţi de Domnul vor putea să deosebească adevărul de minciună. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a rămâne pe calea Domnului. În nici un caz, să nu renunţăm la călăuzirea Sa pentru a ne încrede într-un om. Îngerii Domnului sunt trimisi să vegheze asupra acelora care îsi pun încrederea în Domnul, iar acesti îngeri trebuie să fie ajutorul nostru special în vreme de nevoie. Să venim la Domnul în fiecare zi cu asigurarea deplină a credinţei si să cerem înţelepciune de la El. Cei ce sunt călăuziţi de Cuvântul Său vor deosebi cu precizie adevărul de minciună si păcatul de neprihănire.

Our Father Cares
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Devotional

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest