Lectiunea de tineret - 18 iunie...24 iunie

Studiul lectiunii zilnice

Lectiunea de tineret - 18 iunie...24 iunie

[ #29437 ] Postby Creve on Sun Jun 18, 2006 12:35 am

Duhul Sfânt si zilele din urmă


„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ’Iată drumul, mergeţi pe el!’, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga” (Isaia 30,21).

„Lo, sunt cu tine mereu!”

INTRODUCERE

Matei 28,20; Ioan 16,7

Te-ai aflat vreodată singur, într-un loc neobisnuit, si dintr-o dată ţi-ai dat seama că te-ai pierdut? Probabil că ni se întâmplă majorităţii dintre noi, iar mie mi s-a întâmplat mai mult decât o dată. Indiferent că e zi sau noapte, dar mai ales noaptea, nu îţi trebuie mult ca să începi să te agiţi, poate chiar să te sperii.
O dată sau de două ori, am avut norocul să găsesc pe cineva care să mă ajute să-mi recapăt stăpânirea de sine si să găsesc drumul încotro voiam să ajung. Poate că unul dintre acei oameni a fost chiar un înger – un mesager din partea Domnului care fusese trimis să îmi călăuzească pasii.

Au existat totusi si ocazii în care mă simţeam pierdut, chiar dacă locurile îmi erau cunoscute. Mi s-a întâmplat acasă, la serviciu sau la biserică. Au fost situaţii în care se cerea o reacţie din partea mea, dar eu nu stiam ce să spun sau ce să fac.

Poate fi vorba de un moment încordat care trebuie detensionat sau de o decizie grea care trebuie luată – si încă pe loc. Sau poate că cineva m-a provocat în ceea ce priveste credinţa: De ce cred si ce cred? Sau poate că era o criză a altcuiva, care avea nevoie de un cuvânt de mângâiere si de încurajare. De unde vin cele mai bune soluţii? Cum pot să-mi dau seama care e cea mai bună cale în fiecare situaţie, atunci când pur si simplu nu mă simt în stare?

Isus ne-a promis: „Si iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârsitul veacului” (Matei 28,20). Dar cum se împlineste această făgăduinţă?

Crestinii cred că acest lucru are loc prin prezenţa si puterea Duhului Sfânt, care locuieste în noi, asa cum tot Isus a promis: „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16,7). Acest Mângâietor este Duhul Sfânt. El reprezintă împlinirea făgăduinţei de ajutor, pe care Isus ne-a făcut-o pentru aceste ultime zile ale istoriei Pământului.

Spre deosebire de orice altă religie si sistem religios din istorie, crestinismul – cel autentic, întemeiat pe Biblie – susţine că Dumnezeu va fi cu noi, pentru a ne ajuta să luăm decizii corecte si să facem ce trebuie. Si pentru aceasta nu e nevoie decât să cerem si să ascultăm. În timpuri de criză si încercări, ne putem astepta ca Dumnezeu să Îsi împlinească făgăduinţa de a ne apărea într-un „susur blând si subţire” (1 Împ. 19,12), care să ne încurajeze si să ne arate direcţia încotro să mergem.

Eu însumi am experimentat acest lucru. De câteva ori, Dumnezeu, Duhul Sfânt, mi-a dat răspunsurile potrivite la momentul potrivit si am putut astfel să îi ajut si să îi încurajez pe alţii cu niste cuvinte care nu veneau de la mine, ci de la Dumnezeu.

Pe măsură ce lupta de secole se apropie de final, noi nu trebuie să ne temem. Asa cum arată studiile din acest trimestru, Duhul Sfânt va fi cu noi, iar cu El, nu vom fi niciodată singuri!

Mark A. Kellner, Rockville, Maryland

Duminică ____________________________________________ 18 iunie

Nu esti singur

LOGOS

Ioel 2,28.29; Ioan 1,9; Fapte 2,14-24; 3,19.20, Iacov 5,7; Apoc. 14,6-16; 18,1-5

Făgăduinţa lui Dumnezeu (Ioel 2,28.29)

Ioel a trăit într-o perioadă în care lăcustele invadau recoltele. Un nor de lăcuste putea să devoreze un lan în câteva minute, generând foamete si moarte. Dar Ioel le-a spus israeliţilor că lăcustele veniseră din cauză că ei se depărtaseră de Dumnezeu si i-a avertizat că, dacă nu se schimbă, vor veni nu numai lăcuste, ci si armate du.mane, care îi vor ataca. Si în viaţa noastră poate fi la fel. Obiceiuri rele, un stil de viaţă nesănătos sau niste prieteni nepotriviţi pot fi la fel de devastatori ca un nor de lăcuste.

Dar Ioel scoate în evidenţă faptul că niciodată nu e prea târziu pentru întoarcere. El afirmă că Dumnezeu este milos, blând si bun (Ioel 2,13). În cea mai mare parte a cărţii, acest profet afirmă că Dumnezeu este întotdeauna dispus să Îsi salveze poporul. În acest context, El promite un ajutor suplimentar – revărsarea Duhului Sfânt asupra tuturor
oamenilor. Trebuie observat cum această promisiune îi include pe tineri si bătrâni, pe bărbaţi si femei – chiar si cele mai de jos trepte ale societăţii. Acceptarea acestui dar ne face în stare să ne luptăm cu norii de lăcuste ale acestei lumi si să îi salvăm pe alţii de la foametea spirituală.

Acest lucru este foarte important, mai ales că în Ioel 2,29, profeţia trece dincolo de timpul lui Israel si se aplică la zilele din urmă. Făgăduinţa Duhului Sfânt este o realitate actuală!

Pregătirea pentru Duhul Sfânt (Fapte 2,14-24; 3,19.20; 4,12)

Pare ciudat că urmasii lui Isus sunt acuzaţi de beţie în timp ce ei sunt plini de Duhul Sfânt. Evident că erau miscaţi de o bucurie si un entuziasm care le-au umplut viaţa atunci când au înţeles imaginea de ansamblu a modului în care Dumnezeu îi folosea în lucrarea Sa. Dar trebuie observat că au existat câteva etape care au condus la bucuria si exuberanţa de la Cincizecime.

Ei au petrecut mult timp în rugăciune (Fapte 1,14) si erau uniţi în acelasi scop. Din acel moment, au început să predice despre pocăinţă (Fapte 3,19.20) si au crezut că Spiritul lui Hristos va influenţa cât mai multe vieţi. Ca rezultat, Duhul Sfânt le-a umplut viaţa si au putut da mărturie cu putere si cu autoritate. Duhul Sfânt le-a dat curajul de a sta neclintiţi pentru Isus în faţa acelora care, cu câteva săptămâni înainte, Îl trimiseseră pe Isus la moarte (Fapte 4,12).

Mai multe lecţii de grădinărit (Iacov 5,7)

E usor să privesti la alţii si să vezi în viaţa lor intervenţia lui Dumnezeu. Ne putem uita, de exemplu, la pionierii nostri adventi.ti, Ellen si James White, J. N. Andrews si alţii, rămânând uimiţi de modul în care i-a folosit Dumnezeu. De asemenea, putem privi la predicatorii si conducătorii de astăzi si să ne întrebăm de ce nu avem si noi aceeasi putere în vieţile noastre. Poate fi descurajator. Trebuie însă să ne reamintim faptul că Dumnezeu dă diferite daruri la diferiţi oameni (vezi Studiul 7) si că face acest lucru în diferite momente, în funcţie de nevoie. Din acest motiv, Iacov face apel la răbdare. El foloseste o ilustraţie din domeniul grădinăritului. În Palestina, există două perioade în care plouă. Prima este toamna, când ploaia ajută seminţele să încolţească. A doua ploaie cade primăvara si aduce apa suficientă pentru ca recolta să ajungă la maturitate. Fermierul are nevoie de răbdare. El nu poate decât să se roage si să spere că va ploua. Totusi, când vine vremea recoltării, el se bucură. În timp ce ne bucurăm văzând lucrarea lui Dumnezeu în alte părţi ale lumii, avem nevoie în aceea.i măsură să ne pregătim pentru ploile de toamnă si de primăvară, pe care Dumnezeu a promis că le va
trimite peste vieţile si comunităţile noastre.

Primind putere de la Duhul Sfânt (Apoc. 14,6-16; 18,1-5)

Apocalipsa 14,6-16 scoate în evidenţă faptul că trăim în vremuri tulburătoare. Mesajul mântuirii ajunge la fiecare popor, trib, limbă si naţiune. Este un mesaj atotcuprinzător. În ultimele zile ale istoriei pământului, suntem chemaţi să ne închinăm Dumnezeului Creator si provocaţi să renunţăm la închinarea falsă, indiferent că e vorba de pseudoreligii sau de secularism. Aceste versete prezintă o făgăduinţă impresionantă pentru toţi cei care se vor dovedi credinciosi lui Isus. Totusi suntem avertizaţi că Satana si forţele lui vor lucra din greu pentru a-si impune voinţa asupra noastră. Presiunea de grup sau apatia pot cu usurinţă să ne ducă la pierderea făgăduinţei vieţii vesnice. Niciodată lumea nu a avut o nevoie atât de mare de făgăduinţa lui Ioel cum are nevoie acum.

Trebuie să ne dăm seama că există „un alt fel de spirit” care va încerca întotdeauna să ne depărteze de adevărata închinare. Apocalipsa 18,1-3 descrie acest lucru într-un limbaj extrem. Asa cum s-a întâmplat în Israel în timpurile Vechiului Testament (Apoc. 2,14), e usor să fii sedus de falsa închinare si, astfel, să le permiţi duhurilor rele să îţi influenţeze viaţa, în locul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, îngerul face un apel clar si categoric: „Ie.iţi din mijlocul ei, poporul Meu!” Cite.te Mica 6,6-8 .i meditează asupra modului în care Duhul Sfânt ne poate conduce spre adevărata închinare.

Întrebări

1. Prin ce modalităţi practice Îl pot vedea pe Dumnezeu revărsând Duhul Sfânt în viaţa mea si a comunităţii mele?
2. Ce alegeri trebuie să fac, astfel încât Duhul Sfânt să mă poată folosi mai mult?
3. Cum pot face diferenţă între adevărata si falsa închinare?

Victor Hulbert, Bracknell, Anglia

Luni _________________________________________________ 19 iunie

Scrisoare către copiii mei

MĂRTURIE

Iacov 5,7.8

Existenţa acestui pământ se apropie de încheiere si vor veni vremuri de mari lupte, stres, încercări si tulburări, care ne vor încerca sufletele. Oameni vor tânji după pacea, linistea si siguranţa Mântuitorului – si se vor uita la tine pentru a le da tu, dintr-ale tale. Unii dintre ei vor urla, se vor lupta, vor însela, vor minţi, vor fura si vor încălca cele mai respectate legi, în încercarea de a găsi un ţap ispăsitor – si se vor uita la tine, pentru a fi tu acel ţap ispăsitor. Unii oameni vor nega existenţa lui Dumnezeu, înlocuindu-L cu tot felul de teologii noi inventate si păgânisme reinventate, ridicând noi zei si dându-L la o parte pe Dumnezeul adevărat – si se vor uita la tine pentru a le veni în ajutor. Ce vei face?

Iată ce îţi recomand, din toată inima:

Citeste Biblia! În timp ce citesti din Biblie, tu umbli cu Dumnezeu. Ia-ţi timp să contempli ceea ce ai citit, deoarece numai meditând ajungi să înţelegi lucrurile ceresti.

Roagă-te des! Roagă-te nu numai când te închini, ci si când lucrezi, când te joci, când ai nevoie de o intervenţie specială sau când nu ai nevoie de nimic. Roagă-te la Mântuitorul tău în mod constant, iar El îţi va răspunde în mod constant – pentru situaţiile care vor necesita acest lucru.

Dacă vei face aceste lucruri, Duhul Sfânt îţi va aduce pace si te va conduce la alţi oameni care se luptă să-L găsească. Nu te teme ce vei spune atunci când alţii te vor pune la încercare. Adu-ţi aminte de cuvintele din Luca 12,11.12: „Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor si înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi”.
În final, vă voi lăsa în compania acestor cuvinte profunde si înţelepte, scrise de o femeie inspirată de Dumnezeu, pentru a ne călăuzi în zilele din urmă:

„Nu trebuie să le acordăm o importanţă mai mică adevărurilor care ne fac diferiţi de lume si ne fac să fim ceea ce suntem, deoarece ele tratează subiecte de interes ve.nic. Dumnezeu ne-a dat lumină cu privire la lucrurile care au acum loc si trebuie să proclamăm în faţa lumii, cu peniţa si cu vocea, toate aceste adevăruri. Dar numai viaţa lui Hristos în sufletul nostru, numai principiul activ al iubirii răspândite de Duhul Sfânt vor face ca vorbele rostite de noi să aducă roade. Dragostea lui Hristos este forţa fiecărui mesaj din partea lui Dumnezeu care iese de pe buzele omenesti.” (Reflecting Christ, pag. 216)

Kregg Miller, Modesto, California

Marţi ________________________________________________ 20 iunie

Elementul lipsă

ARGUMENT

Ioan 5,39

Cuvintele lui Isus din Ioan 5,39 sugerează faptul că drumul spre cer înseamnă mai mult decât o „gimnastică” spirituală, de exemplu, memorarea versetelor din Biblie. Fariseii promovau această metodă, deseori memorând cărţi întregi din Scriptură. Admirabil? Da, dar conform lui Isus, acest lucru nu garantează cerul. Isus le reaminteste celor prezenţi că El este Cel care oferă viaţa vesnică, acesta nefiind un lucru ce poate fi câstigat. Relaţia cu El este cea care mântuieste. Deci, care era elementul care le scăpa din vedere acelor „religionisti” devotaţi, în bătălia lor pentru cer?

În Ioan 16,7, Hristos se referă la nevoia de un Sfătuitor, spunându-le ucenicilor că este spre binele lor ca El să plece. Isus cunostea puterea si darul Duhului Sfânt. În tot cuprinsul Noului Testament vedem că rolul Duhului Sfânt este acela de a ne îndruma în tot adevărul. În cadrul relaţiei cu Dumnezeu, El reprezintă acum tranziţia de la Dumnezeu cu noi la Dumnezeu în noi (Ioan 14,17). Atunci cum e posibil ca o persoană foarte religioasă să nu fie totusi mântuită? Pericolul religiei este că se poate transforma într-o religie rea. Acest fenomen are loc atunci când o religie începe să dezvolte sisteme si programe atât de minuţioase, încât nu-I mai lasă loc Duhului Sfânt să acţioneze si să influenţeze. În cartea Faptele Apostolilor, bine intenţionaţii ucenici au o sedinţă de comitet în care discută înlocuirea lui Iuda. La început, ei rostesc o simplă rugăciune: „Doamne, Tu care cunosti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acesti doi l-ai ales” (Fapte 1,24). Da, într-adevăr, Dumnezeu alesese un succesor pentru Iuda, dar nu era nici unul dintre cei doi nominalizaţi de comitet. Această lecţie e valabilă si pentru noi: trebuie să Îi alocăm lui Dumnezeu suficient spaţiu să lucreze, prin Duhul Sfânt, în moduri pe care nici nu ni le imaginăm. Putem realiza acest lucru, luând o doză zilnică din Cuvântul Său: „Omul nu trăie.te numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4).

Orice religie care nu are drept scop o relaţie cu Hristos este o religie rea. Duhul Sfânt are un rol vital în mântuirea noastră. Totusi mulţi crestini nu înţeleg rolul Său si deseori abuzează de darurile Sale. Hristos ne invită să Îl găsim în Sfânta Scriptură. El este Calea, Adevărul si Viaţa! Nimeni nu poate ajunge în ceruri fără El. Cercetând Cuvântul lui Dumnezeu zilnic, haideţi să ne deschidem inimile cu rugăciune pentru a primi darul Său, Duhul Sfânt. Să ne lăsăm condusi de El si să nu limităm Duhul Sfânt cu prejudecăţile noastre religioase!

Întrebări

1. Cum poate fi un lucru bun faptul că Isus a plecat din lumea aceasta?
2. Cum pot fi dispus să ascult de Sfătuitor, permiţându-I să acţioneze în viaţa mea?

Skip J. Kerekes, San Gabriel, California

Miercuri _____________________________________________ 21 iunie

Transferul suprem de putere

CUM SĂ FAC

Ioel 2,28.29; Zaharia 4,6; Fapte 2,14-24; 3,19.20

Vrei din tot sufletul să arzi de entuziasm pentru Hristos si să-L împărtăsesti altora? Încerci să te înflăcărezi prin studii biblice, prin mersul la biserică si părtăsie? S-ar putea să meargă pentru o vreme, dar, dacă esti ca mine, soluţia asta nu va ţine mult. De ce? Pentru că noi ne bazăm pe noi însine si pe alţii, dar nu pe Duhul Sfânt pentru a ne înflăcăra pentru Evanghelie si a menţine vie flacăra! Dacă vom crede că avem toate răspunsurile si puterea de a face totul numai noi, ne păcălim amarnic.

Până când nu facem un transfer de putere, dinspre noi spre Duhul Sfânt, nu facem altceva decât să rătăcim în pustia vieţii. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este reală, dar El ne va lăsa să rătăcim până când ne vom da seama că avem nevoie de El si Îl vom invita pe Duhul Sfânt să lucreze zilnic în viaţa noastră. Numai atunci putem cu adevărat să avem biruinţa în Hristos, în loc să ducem o viaţă lipsită de putere, care va duce la înfrângere.

Acelasi Duh puternic al Adevărului, care i-a dat lui David o inimă îndreptată spre Dumnezeu, Esterei curajul de a fi de partea oamenilor de rând, iar lui Isus puterea de a face voia Tatălui, este gata să ne dea si nouă tot ce avem nevoie. Puterea Lui este la fel de mare astăzi, cum a fost cu mii de ani în urmă. Nu există nici o scuză pentru a fi slabi în viaţa crestină, atunci când putem fi puternici prin puterea Duhului Sfânt!

Ai în vedere următoarele idei! Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să le aplici în viaţa ta si să vezi cum Duhul Sfânt îţi înflăcărează inima!

1) Constientizează faptul că Duhul Sfânt este viu, lucrător, interesat, implicat si te iubeste! (Iov 19,25; Efes. 3,19)

2) Crede ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Făgăduinţele Lui sunt adevărate si demne de încredere. Cuvântul Lui vine direct de la Dumnezeu. (Ioan 20,31; Fapte 2,17; 2 Petru 1,21)

3) Ai încredere în faptul că Dumnezeu Se ţine de cuvânt si face ceea ce promite. Prin Duhul Sfânt, El acţionează în favoarea Ta – pentru a te face să cresti în El si a aduce slavă si onoare Numelui Său! Vino la Domnul – El e demn de încredere! (Zah. 4,6; Fapte 3,19.20; Rom. 8,6.9)

4) Învaţă să depinzi de El 24 de ore din 24 si 7 zile din 7 pe an! Apelează la El pentru orice. Bazează-te pe El întotdeauna. Dumnezeu este gata să reverse Duhul Său peste toţi oamenii, inclusiv peste tine! (Exod 14,13.14; Psalmi 40,1-3; Ioel 2,28.29; Fapte 2,14-24; Romani 8,5)

Susie Taylor Kerekes, San Sabriel, California

Joi ___________________________________________________ 22 iunie


Soneria de iesire

OPINIE

Isaia 30,21; Iacov 5,7

Soneria de iesire tocmai sunase. Zece studenţi stăteau trântiţi pe scaune, din cauza notelor de 4 si 5 care se strâmbau la ei din carnetul de note. Apoi, în drum spre întâlnirea săptămânală pentru testările studenţilor, profesorul de matematică a intrat în clasă si a soptit, în asa fel încât eu să pot auzi: „Trebuie să stăm de vorbă cu Julie, înainte să plece acasă. E o problemă serioasă.”

Julie nu avusese o zi prea bună. Dimineaţa, un alt profesor o trimisese la toaletă să-si steargă rimelul gros de la ochi si oja de pe unghii, pe care erau pictate cranii. Era deja la limita suportabilului, mă gândeam eu, si mă asteptam la ce era mai rău. După terminarea orei, toţi elevii au iesit, cu excepţia lui Julie, care, cu o faţă serioasă, m-a însoţit în biroul meu. Ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost o scenă tipică de disciplină scolară, dar cu un alt profesor la catedră: Duhul Sfânt.

Julie părea nelinistită, dar îl privea totusi în ochi pe profesorul de matematică. Din experienţă si din câte o cunosteam pe Julie, îmi imaginam două finaluri. Fie Julie îsi va recunoaste deciziile gresite si va începe procesul celor trei R (îsi va accepta responsabilitatea, va demonstra că regretă si va remedia situaţia) fie, în funcţie de gravitatea situaţiei, va fi îndreptată direct spre comisia de disciplină pentru consecinţe mai drastice, poate chiar exmatricularea. Dar s-a întâmplat cu totul altceva. Profesorul i-a spus calm, dar totusi emoţionat: „Julie, spune-i si ei ce mi-ai spus mie”. Atunci ea a început să-mi povestească despre niste comportamente cu risc ridicat de a-i dezamăgi pe cei din jur, cu totul inacceptabile, mai ales pentru un elev care frecventa o scoală cu asteptări comportamentale mari. M-am temut să ascult mai multe, stiind că aceste informaţii ar fi dus la eliminarea imediată din scoală. Totusi, în timp ce vorbea, ochii ei erau aţintiţi la profesor si părea să stie că e în siguranţă.

După ce profesorul de matematică a aflat de lucrurile rele pe care le făcuse Julie si îi ceruse acesteia să recunoască, situaţia putea lua orice întorsătură. Dar profesorul nu a luat nici o decizie pripită. El nu era singur. Duhul Sfânt i se alăturase si îi insuflase înţelepciune. Dacă tot e să gresesti, atunci măcar să gresesti din prea multă milă. Asadar, el i-a spus lui Julie: „Tu esti copilul lui Dumnezeu. Ca elevă a mea, esti si copilul meu. O să trecem împreună prin toate.”

Dragostea crestină si anii în care I-a ascultat vocea lui Dumnezeu l-au făcut pe acest profesor să poată face diferenţa dintre o criză si un incident. Cerând intervenţia Duhului Sfânt si fiind inspirat, drept urmare, de El, profesorul de matematică a luat o decizie bazată pe Duhul Sfânt. El e lângă noi, atâta vreme cât suntem răbdători si linistiţi, fără să ne grăbim, ci urmându-L cu credinciosie.

Întrebări

1. Cum îţi imaginezi că Duhul Sfânt intervine în deciziile pe care le luăm?
2. Ce atitudine din partea ta este necesară înainte ca Duhul Sfânt să îţi vorbească?

Susan Vlach, Torrace, California

Vineri ________________________________________________ 23 iunie

Să plouă!

CONCLUZIE

Efeseni 3,16-18

Când lumea din jurul nostru se prăbuseste, Duhul Sfânt este legătura noastră directă cu Cerul. Este ca un puternic semnal bidirecţionat, care face posibilă comunicarea noastră cu Dumnezeu si a lui Dumnezeu cu noi. Tocmai această linie de comunicare ne întăreste relaţiile. Si fără o relaţie autentică si personală cu Dumnezeu, vom fi prinsi în haosul cauzator de moarte al lumii. Am fi pierduţi.

Având prezenţa Duhului Sfânt în vieţile noastre, noi avem experienţa „Dumnezeu cu noi”. Nu vom fi distrasi de trucurile lui Satana sau de apatia lumii, ci tocmai relaţia noastră cu Duhul Sfânt ne va face să rezistăm în ultimele zile ale Pământului.

PRACTIC

Stai în ploaie. Gândeste-te la natura revigorantă a Duhului lui Dumnezeu (Ps. 72,6). Imaginează-ţi că esti umplut cu „ploaia târzie” a Duhului. Caută si cântă cântări care să-L invite pe Duhul Sfânt să intre în viaţa ta. Organizează o veghe de rugăciune. Fie singur sau cu un grup, încearcă să te rogi cât mai mult pentru Duhul Sfânt în viaţa ta si a bisericii mondiale, mai ales în aceste ultime zile. Pregăteste un bagaj pentru situaţii de urgenţă (apă, mâncare, îmbrăcăminte, radio etc.) si pune-l undeva în casă sau în masină. Cum ne pregăteste pe noi Duhul Sfânt pentru dezastrul mondial care va veni? Oferă cuiva un dar. Gândeste-te la semnificaţia Duhului Sfânt ca „Dar” (Fapte 2,38.39).
Adună informaţii si fă un grafic al ratei anuale a ploilor în regiunea ta (http://www.vathena.arcsnasa.gov sau pe site-ul local de meteo). Fă un grafic similar cu privire la revărsarea Duhului Sfânt în tot cuprinsul Bibliei. Ce s-a întâmplat în timpul celei mai abundente revărsări a Spiritului Sfânt?

Luan Miller, College Place, Washington
Timpul poate să devină din rege un biet pion care se pierde foarte uşor dacă eşti neatent sau prost organizat.
User avatar
Creve
 
Posts: 1432
Images: 65
Joined: Thu Jan 27, 2005 7:22 am
Location: Oriunde sunt primit

Return to Studiul lectiunii zilnice

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest