lectiunea din saptamana 14 -20 aprilie 2012

Studiul lectiunii zilnice

lectiunea din saptamana 14 -20 aprilie 2012

[ #85570 ] Postby Batranul Enoch on Wed Apr 25, 2012 4:21 pm

Lectiunea din saptamana 14 - 20 aprilie 2012 , Daruri spirituale pentru evanghelizare şi mărturie personalăIn studiul de luni pentru instructori se face referire la darurile magilor aduse Domnului Isus .

´´Magii de la Răsărit au adus cu ei daruri regale pentru Prinţul Păcii de
curând născut: aur, tămâie şi smirnă. Daruri împărăteşti din partea unor
înţelepţi (Mat. 2:11).``

Ce reprezinta cele 3 daruri aduse de magii veniti din Rasarit sa I se inchine Pruncului Isus dupa nasterea Sa ?

´´ Au intrat in casa , au vazut Pruncul cu Maria , mama Lui , s-au aruncat cu fata la pamant , si I s-au inchinat ; apoi si-au deschis vistieriile , si I –au adus daruri : AUR , TAMAIE SI SMIRNA . `` ( Matei 2 , 11 ) .

O parere populara :
´´ Deşi tradiţia vorbeşte despre trei magi care au venit şi s-au închinat Pruncului Sfânt chiar în ziua Naşterii Sale [ Ellen White infirma aceasta in HLL : ´´ In acea noapte cand slava lui Dumnezeu se revarsa pe dealurile Betleemului , magii vazusera pe ceruri o lumina misterioasa . Cand lumina s-a stins , o stea luminoasa a aparut si zabovea pe cer ... Prin vise au fost indrumati sa mearga sa caute pe Printul nou –nascut ... Era necesar sa calatoreasca noaptea pt a nu pierde steaua din vedere ;`` ] (sau, în Tradiţia Bisericii Romano-Catolice, douăsprezece zile mai târziu), Sfânta Scriptură vorbeşte despre mai mulţi înţelepţi care au venit şi I s-au închinat (Matei 2), fără să precizeze numărul lor şi nici momentul precis la care au venit. Oricum ar fi, magii sau înțelepții au adus Pruncului daruri: aur, smirnă şi tămâie (Matei 2, 11). Imnografia sărbătorii înţelege aceste daruri ca pe nişte semne şi simboluri: aur, pentru că Hristos este împărat; tămâie, ca unui Dumnezeu; şi smirnă, ca Aceluia ce avea să pătimească, să moară şi să fie îngropat cu smirna şi aromele aduse de femeile mironosiţe.``Sa lasam conceptiile populare si sa cautam interpretarea Scripturii .


´´ Aur , tamaie si smirna . `` ( Matei 2 , 11 ) .

In aceasta ordine .

ACESTEA TREBUIE SA FIE CU SIGURANTA 3 LUCRURI IN CARE CEL CARUIA I SE ADUCEA INCHINARE AVEA SA FIE FOARTE BOGAT .
( Magii astia , trimisi de Dumnezeu Tatal , erau un fel de ursitori , dar nu in sensul ca ei insisi stabileau insusirile Mantuitorului , ci ei , prin cadourile lor , faceau o descoperire cu privire la darurile naturale cu care Tatal L-a inzestrat pe Acest Prunc la nastere , daruri in care El avea sa exceleze in tot cursul vietii Sale , prin dezvoltarea lor . )Cheia se gaseste in Ap 3, 18 :

´´ Te sfatuiesc sa cumperi de la Mine AUR curatit prin foc , ca sa te imbogatesti ; si HAINE ALBE , ca sa te imbraci cu ele , si sa nu ti se vada rusinea goliciunii tale ; si DOFTORIE PENTRU OCHI , ca sa-ti ungi ochii si sa vezi . ``

Aici Isus Se infatiseaza ca Unul care are in Sine REMEDIILE pt toti pacatosii , in cantitate inepuizabila .

´´HRISTOS ESTE TEZAURUL IN CARE SUNT DEPOZITATE TOATE DARURILE . El spune : “ Sa cumperi de la Mine “. `` ( 4M , 95 ) .

´´ Veţi da ascultare sfatului martorului credincios, pentru a căuta aurul curăţit prin foc, hainele albe şi alifia pentru ochi? Aurul este credinţa şi iubirea, hainele albe sunt neprihănirea Domnului Hristos, alifia pentru ochi este acel discernământ spiritual care vă va face în stare să vedeţi vicleniile lui Satana şi să le ocoliţi, să descoperiţi păcatul şi să-l urâţi, să vedeţi adevărul şi să ascultaţi de el . ``( 5M , 233 ) .


In biruintele obtinute asupra celor 3 ispitiri ale lui Satana in pustie , precum si in toata viata Sa , Domnul Isus a dovedit din plin aceste calitati .AURUL daruit de magi corespunde aurului curatit prin foc pe care il ofera Isus laodiceenilor , si nu numai lor .Toti membrii bisericilor crestine din toate timpurile au nevoie de ´´ CREDINTA CARE LUCREAZA PRIN DRAGOSTE `` ( Parabolele , cap Doi inchinatori ) , pe care Isus a manifestat-o din plin in viata Sa :
´´Isus nu Se lupta pentru drepturile Sale . Adesea I se făcea munca mai grea decât era nevoie, tocmai pentru că El era bun şi nu Se plângea. Cu toate acestea, n-a greşit şi nici nu S-a descurajat . EL A TRĂIT MAI PRESUS DE TOATE ACESTE GREUTĂŢI , DE PARCĂ ERA ÎN LUMINA FEŢEI LUI DUMNEZEU . El nu Se răzbuna când oamenii se purtau aspru cu El, ci, plin de răbdare, suferea insulta .`` {HLL 89 } ;
´´ Isus a pus tact şi VOIE BUNA în lucrarea Sa. Se cere multă răbdare şi spiritualitate pentru a introduce religia Bibliei în viaţa de familie şi în activitatea zilnică, pentru ca în ocupaţiile vremelnice ochiul să poată rămâne aţintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Şi în această privinţă Hristos a fost un ajutor. El niciodată n-a fost aşa de împovărat de griji lumeşti, încât să nu aibă timp sau preocupare pentru lucrurile cereşti. DESEORI ÎŞI EXPRIMA BUCURIA INIMII , CÂNTÂND PSALMI ŞI MELODII CEREŞTI . Deseori locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. El întreţinea legătura cu cerul prin cântec; iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii, ei erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că izgonesc pe îngerii cei răi şi, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasmă. Mintea ascultătorilor Săi era transportată din exilul ei pământesc către căminul ceresc . {HLL 73 } ;
´´ Isus era izvorul harului vindecător pentru lume şi, în tot timpul acelor ani pe care i-a petrecut retras la Nazaret, VIAŢA SA SE REVĂRSA ÎN RÂURI DE IUBIRE ŞI DE BUNĂTATE . Bătrânii, cei întristaţi şi împovăraţi de păcat, copiii la joacă în bucuria lor nevinovată, micile creaturi din crânguri, animalele răbdătoare, purtătoare de poveri — toată suflarea era mai fericită datorită prezenţei Sale. El, al cărui cuvânt puternic susţinea lumile, Se apleca să aline o pasăre rănită. Nimic nu rămânea neobservat de El, nimic faţă de care să nu binevoiască să dea ajutor .`` {HLL 74 } ;
´´Astfel, în timp ce creştea în înţelepciune şi statură, Isus Se făcea tot mai plăcut şi înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea oamenilor. EL ATRĂGEA SIMPATIA TUTUROR INIMILOR , ARĂTÂNDU-SE ÎN STARE SĂ-I IUBEASCĂ PE TOŢI . ATMOSFERA DE NĂDEJDE ŞI CURAJ CARE-L ÎNCONJURA ÎL FĂCEA O BINECUVÂNTARE ÎN ORICE CASĂ . Şi adesea, în sinagogă, în ziua de Sabat, El era invitat să citească învăţătura din profeţi şi inimile ascultătorilor tresăltau atunci când o nouă lumină strălucea puternic din cuvintele binecunoscute ale textului sacru .`` {HLL 74 } ;

Atunci cand in pustie , dupa 40 de zile de post , ispitit fiind de Satana , Domnul Isus a biruit prin infrangerea poftei , El a dovedit CREDINTA SA DE NESTRAMUTAT IN DUMNEZEU :
´´ Cuvintele pornite din ceruri Cuvintele pornite din ceruri: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Mat. 3, 17) încă mai răsunau în urechile lui Satana. Dar el era hotărât să-L facă pe Isus să-Şi piardă INCREDEREA în această mărturie. Cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru Isus asigurarea că misiunea Sa era dumnezeiască. El venise să trăiască în mijlocul oamenilor ca om, şi Cuvântul spunea lămurit care era legătura Lui cu Tatăl . DAR SCOPUL LUI SATANA ERA DE A-L FACE SĂ SE ÎNDOIASCĂ DE ACEST CUVÂNT . Dacă putea să clatine ÎNCREDEREA LUI HRISTOS ÎN DUMNEZEU , Satana ştia că victoria în această luptă va fi a lui. Ar fi putut atunci să-L învingă pe Hristos. El spera că, sub presiunea disperării şi a foamei grozave, Isus avea să-Şi piardă INCREDEREA în Tatăl Său şi să facă o minune în favoarea Sa. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, planul mântuirii ar fi fost zădărnicit .`` {HLL 119 };
´´ Ori de câte ori este cineva înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satana e şi el acolo, ca să ispitească şi să necăjească. El ne atacă punctele slabe din caracterul nostru. EL CAUTĂ SĂ CLATINE ÎNCREDEREA NOASTRĂ ÎN DUMNEZEU , CARE ÎNGĂDUIE SĂ EXISTE ASEMENEA STĂRI DE LUCRURI . Suntem ispitiţi să ne pierdem INCREDEREA în Dumnezeu şi să punem la INDOIALA iubirea Lui. Adesea ispititorul vine la noi, cum s-a dus la Hristos, înfăţişându-ne slăbiciunea şi defectele noastre. EL SPERĂ SĂ DESCURAJEZE SUFLETUL şi să sfărâme legătura noastră cu Dumnezeu. Atunci e sigur de prada lui. Dar, dacă îl vom întâmpina aşa cum l-a întâmpinat Isus, vom scăpa de multe înfrângeri. Dacă stăm de vorbă cu vrăjmaşul, îi dăm ocazie să câştige . ``{HLL 120 } ;
´´ Când i-a spus ispititorului: “Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”, Hristos a repetat cuvintele pe care le rostise către Israel cu paisprezece veacuri mai înainte: “Domnul, Dumnezeul tău, te-a călăuzit în timpul acestor patruzeci de ani în pustie... TE-A SMERIT, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăieşte omul” (Deut. 8, 2.3; KJV). În pustie, când se isprăviseră toate merindele, Dumnezeu a trimis poporului Său mană din cer; li se dădea în fiecare zi hrană îndestulătoare. Lucrul acesta trebuia să-i înveţe că, ATÂTA TIMP CÂT AVEAU ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU ŞI URMAU CĂILE LUI , EL NU-I UITA . Mântuitorul practica acum învăţătura pe care o dăduse lui Israel. Prin Cuvântul lui Dumnezeu se dăduse ajutor poporului evreu şi tot prin acelaşi Cuvânt trebuia să primească ajutor şi Isus. EL AŞTEPTA TIMPUL CÂND DUMNEZEU AVEA SĂ-I ADUCĂ ALINARE . El Se afla în locurile acelea pustii pentru că ascultase de Dumnezeu şi El nu voia să obţină hrană prin ascultarea de sfatul lui Satana. În faţa universului, care era martor , EL A DOVEDIT CĂ E MAI UŞOR SĂ SUFERI ORICE RĂU AR VENI DECÂT SĂ TE DESPARŢI DE DUMNEZEU CÂT DE PUŢIN . {HLL 121 } ;
“ OMUL NU VA TRĂI NUMAI CU PÂINE , CI CU ORICE CUVÂNT CARE IESE DIN GURA LUI DUMNEZEU . ” Deseori, urmaşul lui Hristos e pus în situaţia de a nu putea să-I servească lui Dumnezeu şi să-şi continue, în acelaşi timp, lucrul său obişnuit. Se poate întâmpla ca ascultarea de unele cerinţe lămurite ale lui Dumnezeu să pară că va opri mijloacele de trai . ATUNCI SATANA ÎL VA FACE PE ACEST URMAŞ SĂ CREADĂ CĂ TREBUIE SĂ RENUNŢE LA CONVINGERILE CONŞTIINŢEI LUI . Dar singurul lucru din lumea noastră pe care ne putem sprijini este Cuvântul lui Dumnezeu. “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Mat. 6, 33). Chiar şi în viaţa aceasta nu e spre binele nostru să ne depărtăm de voinţa Tatălui din cer. CÂND CUNOAŞTEM PUTEREA CUVÂNTULUI SĂU , NU TREBUIE SĂ URMĂM SUGESTIILE LUI SATANA CÂND E VORBA SĂ NE CÂŞTIGĂM HRANA SAU SĂ NE SALVĂM VIAŢA . Singurul lucru la care trebuie să ne gândim este acesta: Care e porunca lui Dumnezeu şi care e făgăduinţa Lui? Dacă le cunoaştem, trebuie să ascultăm de cea dintâi şi să ne INCREDEM în cea de a doua .`` {HLL 121} ;
´´În ultimul mare conflict al luptei cu Satana, aceia care vor rămâne credincioşi lui Dumnezeu vor vedea cum li se ia orice mijloc de întreţinere. Pentru că ei refuză să calce Legea Sa, ca să asculte, în schimb, de puterile pământeşti, li se va interzice să cumpere şi să vândă. În cele din urmă, se va da un decret ca toţi să fie omorâţi. Vezi Apoc. 13, 11-17. Dar celui care ascultă de Dumnezeu i se dă FAGADUINTA : “Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine şi apa nu-i va lipsi” (Is. 33, 16) . PRIN ACEASTĂ FĂGĂDUINŢĂ VOR TRĂI COPIII LUI DUMNEZEU . În timp ce pământul va fi pustiit de foamete, ei vor fi hrăniţi. “Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete” (Ps. 37, 19). Timpul acesta de mare nenorocire a fost văzut de profetul Habacuc şi cuvintele lui exprimă credinţa bisericii. “Chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, EU TOT MĂ VOI BUCURA ÎN DOMNUL , mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!” (Hab. 3, 17.18). {HLL 121 } .
TAMAIA –reprezinta NEPRIHANIREA LUI DESAVARSITA , pe care vrea sa ne-o atribuie , daca Ii ingaduim . Este singurul mod in care putem fi primiti de Dumnezeu , imbracati in haina neprihanirii Domnului Hristos , neprihanire care este ca mirosul placut al tamaiei inaintea Tatalui Sau :
´´ Iar acum, Căpetenia mântuirii noastre mijloceşte pentru noi nu numai ca un simplu petiţionar, ci ca un biruitor care îşi cere drepturile biruinţei Sale. Jertfa sa este completă, iar ca Mijlocitor al nostru, El aduce la îndeplinire lucrarea pe care de bună voie S-a legat s-o înfăptuiască , PREZENTÂND ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU CĂDELNIŢA CUPRINZÂND PROPRIILE SALE MERITE FĂRĂ PATĂ , CUM ŞI RUGĂCIUNILE , mărturisirile şi mulţumirile poporului Său . ÎNSOŢITE DE PARFUMUL NEPRIHĂNIRII SALE , ACESTEA SE ÎNALŢĂ LA DUMNEZEU CA O MIREASMĂ PLĂCUTĂ . Jertfa Domnului Hristos este primită în întregime şi iertarea acoperă toată vinovăţia păcatului . `` {PDH 156.2}

´´ Salta de veselie , fiica Sionului ! Striga de bucurie , fiica Ierusalimului ! Iata ca Imparatul Tau vine la tine ; El este NEPRIHANIT si biruitor , SMERIT si calare pe un magar , pe un manz , pe manzul unei magarite ```( Zah 9.9 ) .
De ce a ales Domnul Isus un magarus pe care sa intre triumfator in Ierusalim ? De ce nu un cal , care are o infatisare mai falnica ? Pentru ca ´´ magarusul cel pasnic `` corespunde cel mai bine cu caracterul Sau ( ´´ SMERIT `` ) , si cu cel al bisericii Sale din timpul sfarsitului , care Il va reprezenta in lume la venirea Sa pe norii cerului . In plus , faptul ca nimeni nu incalecase inca magarusul corespunde caracterului virgin pe care cei credinciosi il vor dobandi atunci , Singurul Stapan al inimii lor fiind Domnul ( ´´ Ei .. sunt verguri ``-Ap 14 ,4) .

´´NEPRIHANIT ... si SMERIT ``:

´´Isus îi iubea pe fraţii Săi şi totdeauna Se purta faţă de ei cu o iubire nesfârşită; dar ei erau geloşi pe El şi îşi manifestau în mod categoric necredinţa şi dispreţul. Ei nu puteau să înţeleagă purtarea Lui. În Isus găseau foarte mari contradicţii. Era Fiul lui Dumnezeu şi totuşi un copil neajutorat. Era Creatorul lumilor, Stăpân al pământului, şi TOTUŞI SĂRĂCIA MARCA EXPERIENŢA VIEŢII SALE LA FIECARE PAS . Avea o demnitate şi o personalitate cu totul deosebite de aroganţa şi de închipuirea omenească ; NU SE LUPTA PENTRU MĂRIRE LUMEASCĂ ŞI ERA MULŢUMIT CU SITUAŢIA CEA MAI UMILĂ . Lucrul acesta îi umplea de mânie pe fraţii Lui. Ei nu puteau înţelege de ce era liniştit atunci când Se afla în greutăţi şi lipsuri. Ei nu ştiau că pentru binele nostru Se făcuse sărac, “pentru ca prin sărăcia Lui noi să putem fi îmbogăţiţi” (2 Cor. 8, 9). Nu puteau înţelege taina misiunii Lui, aşa cum prietenii lui Iov nu înţeleseseră umilinţa şi suferinţa acestuia .`` {HLL 87.3};
´´ Unul dintre aprozii săi, plin de mânie când l-a văzut pe Ana redus la tăcere, L-a lovit pe Domnul Hristos peste faţă, spunând: “Aşa răspunzi marelui preot? ”
CU UN CALM PROFUND , Hristos a răspuns : “Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?” (Ioan 18, 20-23). El n-a rostit nici un cuvânt aspru, de răzbunare . RĂSPUNSUL SĂU CALM IZVORA DINTR-O INIMĂ LIPSITĂ DE PĂCAT , RĂBDĂTOARE ŞI BLÂNDĂ , CARE NU PUTEA FI PROVOCATĂ . `` {HLL 700}.

Desi Domnul Isus a manifestat totdeauna in viata Sa o neprihanire perfecta , El nu S-a increzut in aceasta neprihanire pentru a se aseza fara sa I Se ceara intr-o situatie in care sa forteze cerul sa vina sa-L scape , pentru a demonstra lui Satana ca e Fiul lui Dumnezeu :
´´ Ispititorul gândea că se poate folosi de natura omenească a lui Hristos şi CĂUTA SĂ-L DUCĂ LA ÎNGÂMFARE . Cu toate că Satana poate ademeni pe cineva, el nu poate să-l constrângă la păcat. El I-a spus lui Isus: “Aruncă-Te jos”, ştiind că el nu-L putea arunca, pentru că atunci Dumnezeu ar fi intervenit şi L-ar fi salvat. ``{HLL 125} ;
´´ DESEORI , CÂND SATANA NU REUŞEŞTE SĂ PROVOACE ÎNDOIALA , REUŞEŞTE SĂ NE ADUCĂ LA ÎNCUMETARE . Dacă ne poate face SĂ NE AŞEZĂM ÎN CALEA ISPITEI FĂRĂ SĂ FIE NEVOIE , ştie că biruinţa e a lui. Dumnezeu îi va apăra pe toţi aceia care merg pe cărarea ascultării; dar, dacă te depărtezi de ea, ajungi pe TERENUL LUI SATANA . Acolo cădem cu siguranţă. `` {HLL 126} .

Asa cum s-a intamplat cu ucenicul Petru , care , in noaptea judecarii Domnului Hristos , incercand sa ascunda ca era un ucenic , ´´ S-A AMESTECAT CU GLOATA CRUDA care batjocorea pe Domnul Sau .`` ( HLL , cap 75 ) ; ´´ Un grup de oameni s-a apropiat de foc , si Petru , PLIN DE INCUMETARE , S-A ALATURAT ACESTORA . `` ( idem ) ; ´´ Luandu-si un aer de indiferenta , EL SE ASEZASE SINGUR PE TERENUL VRAJMASULUI si deveni astfel o prada usoara ispitei …. Asociindu-se cu aceia pe care ar fi trebuit sa-i evite , se aseaza singuri in calea ispitei .`` ( idem ) .

Ellen White ilustreaza experienta lui Petru in cap ´´ Doi inchinatori `` din PDH , asociind-o cu caracterul celor 2 personaje din parabola lui Isus :
´´ Pentru unii care “ SE ÎNCREDEAU ÎN EI ÎNŞIŞI CĂ SUNT NEPRIHĂNIŢI , şi dispreţuiau pe ceilalţi”, Domnul Hristos a spus parabola Fariseului şi a vameşului. Fariseul s-a suit la Templu să se roage, nu pentru că simţea că este păcătos şi deci avea nevoie de iertare, ci pentru că gândea despre sine că este drept şi spera să câştige astfel laude de la oameni. El privea închinarea sa ca un merit, care-l va recomanda înaintea lui Dumnezeu. În acelaşi timp, rugăciunea sa dădea posibilitatea oamenilor să-şi facă o părere înaltă despre evlavia sa. El spera să dobândească atât favoarea lui Dumnezeu, cât şi a omului. Închinarea sa era determinată de interesele sale egoiste.
ŞI ASTFEL , EL ERA PLIN DE ÎNGÂMFARE . El manifesta aceasta în privirea, umblarea şi rugăciunile lui. Ţinându-se departe de ceilalţi, ca şi când ar fi zis: “Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt” (Isaia 65, 5), el stătea şi se ruga “în sine”. Mulţumit în totul de sine, el gândea că Dumnezeu şi oamenii îl privesc cu aceeaşi plăcere.
“Dumnezeule, îţi mulţumesc”, spunea el, “că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, desfrânaţi sau chiar ca vameşul acesta.” Luca 18, 11. Caracterul său îl judeca nu după caracterul cel sfânt al lui Dumnezeu, ci după caracterul altor oameni. Mintea lui era înstrăinată de Dumnezeu şi îndreptată spre oameni. Acesta era secretul mulţumirii sale de sine. ``{PDH 150};
´´ORICINE SE ÎNCREDE ÎN SINE , CONSIDERÂND CĂ ESTE NEPRIHĂNIT , VA DISPREŢUI PE CEILALŢI . Ca şi Fariseul, se judecă pe sine comparându-se cu alţi oameni şi de aceea judecă pe toţi ceilalţi după sine. Neprihănirea sa este preţuită după a altora, şi cu cât sunt aceştia mai răi, cu atât mai neprihănit apare prin contrast, el. ÎNDREPTĂŢIREA SA DE SINE ÎL FACE SĂ ACUZE . Ceilalţi sunt condamnaţi de el ca fiind călcători ai Legii lui Dumnezeu. În acest fel el manifestă acelaşi spirit ca al lui Satana, acuzatorul fraţilor săi. Cu un astfel de spirit, îi este imposibil să intre în comuniune cu Dumnezeu. El se întoarce acasă lipsit de binecuvântarea divină .`` {PDH 151} .
´´PENTRU FIECARE DINTRE CLASELE REPREZENTATE PRIN FARISEU ŞI VAMEŞ , GĂSIM O LECŢIE ÎN ISTORIA VIEŢII APOSTOLULUI PETRU . În primii ani ai apostolatului său, Petru GÂNDEA DESPRE SINE CĂ ESTE PUTERNIC . Asemenea Fariseului, după propria sa judecată, el “nu era ca ceilalţi oameni.” Când Domnul Hristos în ajunul trădării Sale înştiinţa pe ucenicii Săi: “în noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire în Mine”, Petru , PLIN DE ÎNCREDERE ÎN SINE declară: “Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” Marcu 14, 27.29. Petru nu cunoştea atunci primejdia în care se găsea, încrederea în sine l-a amăgit. El gândea despre sine că este în stare să se împotrivească ispitei, dar când, numai după câteva ore, încercarea veni, el se lepădă de Domnul său blestemând şi jurându-se. `` {PDH 152} .
´´Nimeni nu poate prin sine să-şi dea seama, să-şi recunoască greşelile. “Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” Ieremia 17, 9. Buzele pot mărturisi o sărăcie a sufletului pe care inima n-o recunoaşte, în timp ce vorbim lui Dumnezeu despre sărăcia noastră spirituală, inima se poate umfla de mândria superiorităţii propriei noastre umilinţe şi a îndreptăţirii proprii. Numai într-un singur fel se poate obţine adevărata cunoaştere de sine. Noi trebuie să privim la Hristos. Ceea ce face pe oameni SĂ SE ÎNALŢE ATÂT DE MULT ÎN PROPRIA LOR DREPTATE este necunoaşterea Lui. Când contemplăm CURĂŢIA ŞI DESĂVÂRŞIREA LUI , atunci noi vom vedea propria noastră slăbiciune, sărăcie şi propriile noastre defecte, aşa cum sunt ele în realitate. Atunci ne vom vedea pierduţi şi fără de nădejde, ÎMBRĂCAŢI ÎN HAINELE ÎNDREPTĂŢIRII DE SINE asemenea oricărui alt păcătos. Noi vom vedea atunci că,dacă vreodată vom fi mântuiţi, aceasta nu se va datora bunătăţii noastre, ci harului nemărginit al lui Dumnezeu. `` {PDH 159} .

SMIRNA – sau mir – o RASINA amara si parfumata , corespunde doftoriei pe care Domnul Isus o ofera pacatosilor pentru vindecarea vederii spirituale .
Vrajmasul nu a putut insela pe Omul Isus Hristos pentru ca Acesta avea privirea atintita la Cuvantul lui Dumnezeu : ´´ Strang Cuvantul Tau in inima Mea , ca sa nu pacatuisc impotriva Ta . `` ( Ps 119 , 11 ) .
Cand I-au fost prezentate de pe un munte inalt toate imparatiile lumii , Domnul Isus nu a privit decat o clipa tabloul incantator din fata ochilor . El a detectat imediat minciuna din spusele lui Satana : ´´ Tie iti voi da toata stapanirea si slava acestor imparatii ; caci mie imi este data si o dau oricui voiesc . `` Aici este adevar doar in parte , pt ca : ´´ Satana poate exercita stapanirea smulsa prin inselaciune numai atat cat ii ingaduie Dumnezeu . `` ( HLL , cap 13 Biruinta ) :
´´Când I-a spus lui Hristos: Împărăţiile şi slava lumii îmi sunt date mie şi le dau oricui voiesc, Satana a spus adevărul numai în parte şi l-a spus numai pentru a servi cauza lui printr-o NOUĂ ÎNŞELĂCIUNE . Împărăţia lui Satana era ceea ce el smulsese de la Adam, dar Adam nu era decât reprezentantul Creatorului. Stăpânirea lui nu era independentă. Pământul era al lui Dumnezeu şi El a dat toate lucrurile Fiului Său. Adam trebuia să domnească în calitate de supus al lui Hristos. Deşi prin trădare Adam a trecut stăpânirea lui în mâinile lui Satana, Hristos a rămas încă împărat de drept. De aceea şi spunea Domnul către Nebucadneţar: “Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, şi o dă cui Îi place” (Dan. 4, 17). Satana poate exercita stăpânirea smulsă prin înşelăciune numai atât cât îi îngăduie Dumnezeu ...
Acela care se revoltase în cer Îi oferea lui Hristos împărăţiile acestei lumi, ca să cumpere omagiul Lui faţă de principiile răutăţii; dar El nu putea fi cumpărat. El venise să întemeieze o împărăţie a neprihănirii şi nu avea de gând să-Şi părăsească planurile. Cu aceeaşi ispită, Satana se apropie de oameni, faţă de care are mai mare succes decât faţă de Hristos. Oamenilor le oferă împărăţia acestei lumi, cu condiţia să recunoască supremaţia lui. EL LE CERE SĂ JERTFEASCĂ CINSTEA , SĂ DESCONSIDERE CONŞTIINŢA ŞI SĂ SE LASE STĂPÂNIŢI DE EGOISM . Hristos îi invită să caute Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea ei; dar Satana îi urmăreşte şi le spune: “Oricât ar fi de adevărate lucrurile despre viaţa veşnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta , TREBUIE SĂ-MI SERVEŞTI MIE . EU ŢIN ÎN MÂNA MEA BINELE TĂU . Pot să-ţi dau bogăţii, plăceri, onoruri şi fericire . ASCULTĂ SFATUL MEU . Nu te lăsa dus de idei ciudate, de cinste sau sacrificiu de sine. Calea ţi-o pregătesc eu”. ASTFEL SUNT RĂTĂCIŢI FOARTE MULŢI OAMENI . Ei sunt de acord să trăiască pentru slujirea eului şi Satana este mulţumit. În timp ce-i ADOARME cu nădejdea de a pune stăpânire pe lume, el câştigă stăpânirea asupra vieţii lor. Dar el oferă ceea ce nu le poate da şi în curând le va fi luat. În schimb, îi momeşte cu dreptul lor la moştenirea fiilor lui Dumnezeu . {HLL cap 13} .
´´Hristos a spus atunci ispititorului : „ Inapoia Mea Satano ! Este scris : „ Domnului , Dumnezeului tau sa te inchini si numai LUI sa Ii slujesti ” `` . ( idem ) .
Astfel , prin biruinta celei de-a treia ispite din pustie , dupa botez , Domnul Isus a dovedit discernamantul Sau spiritual perfect , ca al Unuia care era ancorat in Cuvantul lui Dumnezeu . ( ´´ Legea Ta este in fundul inimii Mele ``- Ps 40 , 8 ) .

Regasim aceste 3 daruri oferite de magi pruncului Isus ( reprezentand cele 3 inzestrari principale ale Fiului lui Dumnezeu ) in obiectele marfii transportate de negustorii ismaeliti carora a fost vandut Iosif ( un tip al lui Hritos ) de catre fratii lui : ´´camilele lor erau incarcate cu TAMAIE , cu LEAC ALINATOR si SMIRNA , pe cari le duceau in Egipt .`` ( Gen 37 , 25 ) .

LEACUL ALINATOR al DRAGOSTEI Domnului Isus cucereste inima pacatosului si o imblanzeste , o supune :
´´ Hristos îl atrage pe păcătos, prin expunerea dragostei Sale, la cruce şi aceasta îmblânzeşte inima, impresionează mintea şi trezeşte remuşcarea şi pocăinţa în suflet .`` ( RH April 1, 1890) .
´´ Christ draws the sinner by the exhibition of his love upon the cross, and this softens the heart, impresses the mind, and inspires contrition and repentance in the soul .`` ( RH April 1, 1890 ) ;
´´ IUBIREA are însuşirea de a se răspândi în mod natural şi este liniştită în lucrările ei; cu toate acestea, ea este foarte puternică în hotărârea de a învinge mari rele . INFLUENŢA EI ÎMBLÂNZEŞTE ŞI TRANSFORMĂ . EA VA LUA ÎN STĂPÂNIRE VIAŢA CELOR PĂCĂTOŞI , SCHIMBÂNDU-LE INIMA , când orice alte mijloace s-au dovedit fără succes . ( STI 32.3 ) ( Scrisori către tinerii îndrăgostiţi ) ;
´´El îi învăţa pe toţi să se socotească înzestraţi cu talente preţioase, care, dacă erau bine folosite, aveau să le asigure comori veşnice. El a curăţat viaţa de deşertăciuni şi, prin exemplul Său, i-a învăţat pe oameni că fiecare clipă aduce după sine urmări veşnice, că fiecare clipă trebuie preţuită ca o comoară şi folosită pentru scopuri sfinte. El n-a trecut pe lângă nici o fiinţă umană ca şi cum ar fi fost fără valoare , CI A CĂUTAT SĂ DEA FIECĂREIA LEACUL MÂNTUITOR . Oriunde Se găsea, El ştia să dea o învăţătură potrivită cu locul şi împrejurările . CĂUTA SĂ INSPIRE NĂDEJDE CELUI MAI DECĂZUT ŞI CELUI LIPSIT DE PERSPECTIVE , asigurându-i că pot ajunge şi ei copii neprihăniţi şi nevinovaţi ai lui Dumnezeu. Adesea, îi întâlnea pe aceia care se aruncaseră în stăpânirea lui Satana şi care nu aveau putere să se desfacă din mrejele lui. Unora ca acestora, descurajaţi, bolnavi, ispitiţi şi decăzuţi, Isus le spunea cuvinte de cea mai duioasă milă, cuvinte de care ei aveau nevoie şi pe care le puteau înţelege. Pe alţii îi găsea în luptă pe viaţă şi pe moarte cu vrăjmaşul sufletelor. Pe aceştia îi încuraja să stăruie, asigurându-i că vor birui, pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor şi aveau să le dea biruinţa. Aceia pe care îi ajuta în felul acesta erau convinşi că în faţa lor era Cineva în care se puteau încrede cu toată inima. El nu avea să trădeze tainele pe care le ascultase urechea Sa sensibilă . `` {HLL 91};
´´Isus vindeca şi corpul, şi sufletul. El Se interesa de orice suferinţă pe care o întâlnea şi aducea vindecare tuturor suferinzilor, deoarece CUVINTELE LUI BLÂNDE ERAU CA UN BALSAM VINDECĂTOR . Nimeni nu putea zice că El a făcut o minune ; dar PUTEREA VINDECĂTOARE A IUBIRII PORNEA DE LA EL la cei bolnavi şi apăsaţi. Aşa discret a lucrat pentru oameni din cea mai fragedă copilărie. De aceea, s-a întâmplat că, atunci când Şi-a început lucrarea publică, foarte mulţi L-au ascultat cu bucurie . `` {HLL 92} ;
´´PENTRU TOŢI CEI DEPRIMAŢI , nu este decât un singur LEAC : CREDINŢĂ , rugăciune şi lucrare .( 6M 438) (Mărturii pentru comunitate vol.6) ;
´´Medicul creştin trebuie să fie pentru bolnavi un sol al îndurării , ADUCÂNDU-LE LEAC VINDECĂTOR ATÂT PENTRU SUFLETUL BOLNAV DE PĂCAT , CÂT ŞI PENTRU CORPUL BOLNAV . Atunci când foloseşte remedii simple pe care Dumnezeu le-a prevăzut pentru uşurarea suferinţelor fizice, el trebuie să vorbească despre PUTEREA DOMNULUI HRISTOS DE A VINDECA BOLILE SUFLETULUI . `` ( 7M 72.1 ) (Mărturii pentru comunitate vol.7) .


Asa cum Iosif a trebuit sa paraseasca caminul tatalui sau , TRIMIS FIIND CU NEGUSTORII CARE PURTAU TAMAIE , LEAC ALINATOR SI SMIRNA , pt a indeplini in Egipt in providenta lui Dumnezeu o lucrare de salvare a familiei lui si a intregii populatii a tarii Egiptului , precum si a tarilor invecinate ,
, tot asa si Fiul lui Dumnezeu a iesit de la sanul Tatalui purtand cu Sine iubirea Tatalui , neprihanirea Lui , si discernamantul spiritual , pt a veni in aceasta lume cazuta sa indeplineasca misiunea mantuirii neamului omenesc , si odata cu aceasta si asigurarea pt vesnicie a pacii si armoniei in intregul Univers .
E adevarat , Iosif nu s-a pogorat de bunavoie in Egipt . Dar atunci cand a fost trimis de tatal sau Iacov sa aduca vesti despre fratii lui ( ´´ Vino , caci vreau sa te trimet la ei ``- Gen 37 ,12 ) , raspunsul lui Iosif a fost : ´´ IATA-MA , SUNT GATA ``- Gen 37 , 12 ) , raspuns identic cu cel pe care Fiul lui Dumnezeu l-a dat Tatalui in ceruri inainte de intruparea Sa pe pamant :
´´Acum aproape 2000 de ani , o voce cu o semnificatie tainica s-a auzit in cer , de la tronul lui Dumnezeu : „IATA , EU VIN ”. „Tu n-ai voit nici jertfa , nici prinos , ci Mi-ai pregatit un trup . IATA-MA , in sulul cartii este scris despre Mine ) , vin sa fac voia Ta , Dumnezeule”- Evrei 10 , 5- 7 . In aceste cuvinte se anunta implinirea scopului ce fusese ascuns din veacuri vesnice . Hristos era gata sa vina in lumea noastra si sa Se intrupeze .`` ( HLL , cap 1 ) .Iar in darurile pe care Iacov , tatal lui Iosif le –a trimis acestuia in Egipt , avem iarasi ´´ PUTIN LEAC ALINATOR , PUTINA MIERE , mirodenii , SMIRNA , fisticuri si migdale , adica ´´CELE MAI BUNE ROADE ALE TARII `` ( Gen 43 , 11 ) , asa cum si Tatal ii transmitea Fiului Sau in timp ce Acesta era pe pamant , bogatiile cerului .Mai avem un loc in Biblie unde se vorbeste despre aceste 3 elemente impreuna : in Gen 2 , 11. 12 se mentioneaza TARA HAVILA , inconjurata in intregime de cel dintai rau ( brat ) din cele 4 in care se impartea raul care iesea din Eden , tara ´´ unde se gaseste AUR ``. `` AURUL din tara aceasta este bun ; acolo se gaseste si BEDELION si piatra de ONIX .``

Daca va inchipuiti ca aceste amanunte sunt date numai pentru a da un aer pitoresc in cartea Genezei , va inselati .
Ele au o semnificatie profunda .
Ed 191 (Educaţie) :
´´ Fiecare parte a Bibliei este folositoare şi dată de către Dumnezeu prin inspiraţie. Vechiul Testament nu ar trebui să se bucure de o atenţie mai mică decât cea de care se bucură Noul Testament. Studiind Vechiul Testament, ar trebui să descoperim izvoare pline de viaţă acolo unde cititorul neatent nu vede decât pustiu . ``

Acest teritoriu ( Tara Havila ) trebuia sa fie primul de pe pamant care sa fie colonizat de catre copiii lui Adam si sa devina DOMENIUL PRIMEI BISERICI PERFECTE INTEMEIATE DUPA MODELUL CELEI DIN EDEN :
´´ Caminul primilor nostri parinti avea sa fie un model pt alte camine , pe masura ce copiii lor AVEAU SA PLECE DE LANGA EI si sa stapaneasca pamantul .`` ( PP , cap 2 ) ,
( asemenea raului care IESEA din Eden )
Dar , din cauza intrarii pacatului in lume , biserica din tara Havila a ramas doar un proiect .
Totusi , planul lui Dumnezeu se va implini la sfarsitul istoriei acestui pamant , cu ultima generatie de credinciosi , care vor fi curatiti ´´ cum se lamureste aurul si argintul ``( Mal 3. 2,3 ) . ´´Atunci , biserica pe care Domnul o va lua la Sine va fi „o Biserica slavita , fara pata , sau zbarcitura , sau altceva de felul acesta ” .( Efes 5 , 27 ) . Atunci ea se va arata „ca zorile , frumoasa ca luna , curata ca soarele si cumplita ca niste osti sub steagurile lor `` ( Cant Cant 6 , 10 ) , o biserica prin care Domnul Isus va zdrobi capul sarpelui definitiv .

Deci tara Havila reprezinta acea BISERICA IDEALA a lui Dumnezeu de pe pamant , formata dupa modelul celei din Eden , care va exista in timpul sfarsitului ,
, inconjurata de raul cu apa vietii ( e vorba de biserica care primeste Ploaia tarzie ) ,
, bogata in AURUL ceresc al iubirii lui Hristos ,
, imbracata in SLAVA Domnului Isus – vezi femeia ´´ invaluita in Soare `` din Ap 12 - adica in NEPRIHANIREA cu care si Adam si Eva fusesera invesmantati la creatiune – PIETRELE DE ONIX cu care si Lucifer fusese la inceput impodobit ( ´´Stateai in Eden , gradina lui Dumnezeu , si ERAI ACOPERIT CU TOT FELUL DE PIETRE SCUMPE : cu sardonic , cu topaz , cu diamant , cu hrisolit , CU ONIX , cu iaspis , cu safir , cu rubin , cu smaragd , si cu aur ..`` - Ez 28 , 13 ) ,
, biserica ce detine doctrina curata a Bibliei , pt ca s-a hranit cu MANA cereasca care ii deschide mintea catre adevar ( Numeri 11, 7 : ´´ MANA semana cu grauntele de coriandru , si la vedere era ca BEDELIUMUL `` ) .
Comentariile biblice adventiste ale versetului 7 din Num 11 , arata ca grăuntele de coriandru este ´´ Rotund ca formă, uşor colorat (Exod 16,14), văzut în lumina soarelui din pustie asemenea RASINII de bedelion ( Geneza 2,12 ) `` .
Iar comentariul asupra Gen 2 ,12 spune : ´´ În conformitate cu Pliniu , BEDELIONUL ERA RĂŞINA TRANSPARENTĂ ŞI MIROSITOARE a unui copac care creşte în Arabia, India, Persia şi Babilonia. Nu ştim dacă acesta era şi bedelionul zilelor dinainte de potop . ``
Fara indoiala ca BEDELIONUL din Gen 2 ,12 corespunde SMIRNEI ( care este tot o rasina parfumata ) din Matei 2 , 11 si deci si doctoriei pt ochi pe care o ofera Mantuitorul laodiceenilor ( Ap 3, 18 ) .


´´ Domnul Hristos este adevărul. Cuvintele Sale sunt adevăr şi ele au o mai profundă însemnătate decât se pare la prima vedere. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce trece dincolo de modesta lor înfăţişare. Mintea care este înviorată de Duhul Sfânt VA DISCERNE valoarea acestor cuvinte. Ea VA INTELEGE preţioasele nestemate ale adevărului, chiar dacă acestea sunt comori ascunse .`` {PDH 110 } ;
´´Sunt mine ale adevărului care pot fi descoperite de către cercetătorul zelos. Domnul Hristos a prezentat adevărul ca pe o comoară ascunsă într-un ogor. Ea nu se află chiar la suprafaţă; noi trebuie să săpăm adânc după ea. Dar succesul nostru în aflarea lui nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală, ci de umilinţa inimii noastre şi de credinţa care se prinde de ajutorul divin .`` {5M 704 } ;
´´ Noi n-am văzut decât licăririle slavei divine şi ale cunoştinţei şi înţelepciunii nemărginite; noi am lucrat — ca să zicem aşa — numai la suprafaţa minei, în timp ce minereul bogat în aur se află în adâncime, ca răsplată a aceluia care va săpa până ce-l va găsi. Uneltele trebuie să pătrundă în adânc şi tot mai adânc în mină şi rezultatul va fi comoara cea preţioasă. Printr-o adevărată credinţă, cunoştinţa divină va fi împărtăşită celui credincios devenind cunoştinţa omului .`` {PDH 113.3} .
Batranul Enoch . Location : Cetatea Sfanta .
User avatar
Batranul Enoch
 
Posts: 643
Joined: Mon Jul 04, 2011 8:03 am
Location: Cetatea Sfanta

Return to Studiul lectiunii zilnice

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest