Page 1 of 1

Manipularea prin caracterul și rolul persuasiv al știintei.

PostPosted: Fri Jun 03, 2016 6:13 am
by archero81
Manipularea prin caracterul și rolul persuasiv al știintei.
Stephen J. Gould, evoluționist de la universitatea Harvard declara că oamenii de știință ascund jumătate din evidențe “sub covor” pentru a fundamenta teoriile lor, iar acest lucru sugerează existența unui teatru al manipulării deoarece știința nu este întotdeauna o sursă de judecăți de valoare obiectivă, ea fiind însă un instrument util pentru că justifică sau neagă multe lucruri, scopul ei fiind doar de a produce modele "utile" ale realității care în locul căutării adevărului absolut nu fac decât să prezinte teorii cu privire la aspectele ipotetice ale lumii fizice, și să le revizuiască atunci când aceasta este "necesar".
Criticii spun că de fapt, filosofia științei este doar retorică, deoarece are caracter și rol persuasiv, (http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric_of_science) fiecare sistem ideologic precum acesta din erezia învățământului științific modern având ca scop să-și aducă adversarii la aceptarea unui compromis care-i va convinge că există un "adevăr" care stăpânește lumea naturală, că trebuie să ne supunem ierarhiei autorităților, stăpânirilor, principatelor, domniilor create de învățătorii care au "puterea" explicațiilor care "justifică"aceste ierarhii.
Însă în această lume cu o multitudine de credințe orice se poate dovedi și compensa, de exemplu, în cazul în care oameni de știintă înlocuiesc criteriul și oferă un principiu monist cum este principiul numerelor ca argumentare pentru un alt principiul monist cum este atomismul, ei creează modalitatea prin care reușesc să “legalizeze adevărul" că există particule invizibile, inaccesibile simțurilor numite “atomi” chiar dacă prin aceasta generează sincretism științific fără să-i deranjeze faptul că noi știm după Biblie că lumea nu are principii paralele cum sunt Logosul sau atomii în analogie și armonie cu numerele.
În spațiul public, Biblia este desconsiderată însă prejudecățile din filozofia numită "știință" sunt prezentate ca singura alternativă viabilă care trebuie să primeze oriunde, exemplu fiind credința numită Deism, una dintre marile înșelătorii în lupta împotriva religiei, inserată la baza concepției despre lume occidentale prin învățăturile nebiblice ale Iluminismului, care amestecă un fel de dumnezeu impersonal cu teorile științifice emergente dela acea vreme. În acest spirit este bosonul lui Higgs din Modelul Standard numit "particula lui Dumnezeu", lucru care înseamnă doar că adevărul umblă cu capul spart pentru că nu pornește dela premise corecte.
Privitor la argumentul acurateții savanților de-a lungul secolelor, se poate vorbi despre comedie în multe cazuri, cum a fost cu Gagarin și Virchow de exemplu, care căutau, unul pe Dumnezeu în ceruri(și nu l-a găsit), iar celălalt, o fărâmă de suflet în vărful scalpelului său(și nu a găsit-o), iar mai aproape de noi într-un episod petrecut acum câțiva ani la experimentele LHC dela CERN când s-a stărnit senzație, deoarece un grup de cercetători ar fi declarat că "ar fi găsit" o particulă mai rapidă decât lumina, chiar dacă potrivit teoriilor geniului Einstein acest lucru era imposibil. Cineva le-ar fi dat un premiu ShNobel pentru cercetare improbabilă pentru că nu au putut să justifice fluctuațiile detectoarelor din timpul experimentării, însă faptul că și-au amintit după o meditație îndelungată că au uitat să "bage ștecherul" în priza acestor detectoare îi poate nominaliza poate pentru un viitor premiu Oscar la comedie. (https://en.wikipedia.org/wiki/Faster-th ... no_anomaly).
Ca și cum Cineva le pregătește chinuri savanților, argumentul statorniciei teoriei atomice a fost pulverizat demult, deoarece inițial, la începutul secolului 20 au fost acceptate trei tipuri de particule: electronii, protonii și neutronii, însă acum se vorbește că apar sute de particule subatomice la experimentele LHC dela CERN, iar oamenii de știință recunosc că lucrurile se complică mai degrabă decât să se simplifice deoarece anomaliile din experimente par să "evidențieze" modele noi în fizica particulelor cum ar fi cel al super simetriei, SUSY, unde veri ai bosonului Higgs par să curgă cu nemiluita din nimic.
Teoriile de astăzi, care sunt prezentate drept "evoluție cumulativă" a științei arată că elementele constitutive fundamentale ale materiei sunt familiile de 6 quark și 6 leptoni. Quark-ii se numesc, d, c, s, t, b, iar leptoni sunt: electronii, muonii, tau-ii și neutrinii lor corespunzători. Cine vrea poate să adauge bosonii, mezonii, fermionii, hadroni, și un pic de pioni și pozitroni. Iar cine vrea să fie luminat chiar mai bine, poate adăuga fotonii. http://en.wikipedia.org/wiki/Atom. Când numărul lor nu se potrivește teoriilor acestei viziuni corupte ale materiei ne sunt oferite "dovezi" ale existenței unor forme contingente ale particulelor mai sus menționate, cu caracteristici virtuale care le diferențiază și care apar spontan de nicăieri (probabil din norii imaginației domnilor savanți atei). (https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_particle).
Sunt aceste teorii adevărate sau este doar credință? Adevărul este că în experimente teoria atomistă este eluzivă perceptiv pentru că identificarea și localizarea distribuției agregatelor materiei nu este nemijlocită, senzorială, directă, deoarece este dificil de a le detecta ca fenomene reale, atomii nefiind, pare-se, obiecte solide bine definite, lucru care ne îndreptățește să putem spune că nu există nici o investigație reală ci doar teorii bazate numai pe teatrul inferențelor.
Deoarece aparatele de "detectare și măsurare" din experimente nu percep identitatea reală, nemijlocită, senzorială, directă a naturii particulelor, ele nu pot sesiza structurile atomice ci " colectează indicațiile " despre masă, viteză și încărcătura lor, prin trucuri în forma "schimbării unghiurilor traiectoriilor" prin magneți în mai multe straturi în etapele ulterioare, cu ajutorul unor subdetectoare prin care apoi "se construiește identitatea" cu ajutorul numerelor. http://home.cern/about/how-detector-works
Astfel, putem spune că oamenii de știintă oferă doar speculații prin "interpretare liberă" a structurilor construite în funcție de diferitele modele utilizate in fizica particulelor. Principiul Cuvântului lui Dumnezeu în care stihiile sunt asistenții creației, fără de care nu ar exista viață, au o existență care nu poate fi dovedită prin "armonia" sincretică a numerelor și a materiei amorfe care astăzi este, iar mâine nu este acceptată, deoarece oamenii de știință se ceartă veșnic în van. http://www.nature.com/news/lhc-2-0-a-ne ... se-1.17081
Ca dovadă se apeleaza desigur la cifre și ni se spune că certificările în statisticile deviațiilor și dispersiilor rezultatelor standard au fost calculate prima dată la 3,8 sigma, dar după penetrări mult mai profunde, compensări, agitații, și transpirații din cauza calculelor în acele straturi cu dimensiuni infime și viteze luminice, rezultatul certificărilor a fost adus la maximum, adică "aproape" de cinci. http://www.extremetech.com/extreme/1507 ... iggs-boson.
http://blogs.discovermagazine.com/d-bri ... found-lhc/
Sistemul de educație occidental este produsul revoluției științifice numită "reformă generală a omenirii" din timpul Iluminismului. Robert Boyle și "Colegiul Invizibil" sunt predecesorii "Royal Society", una dintre cele mai vechi și influente academii științifice mondiale, care a fost construită după toate "ideile" pedante ale Francmasoneriei, dar care idei însă nu a găsit salvarea la foamete, boală sau moarte.
Ei au fost inspirați de rozicrucienii, Francis Bacon, Samuel Hartlib și Jan Amos Comenius, filosof și educator ceh susținător al "educației universale" prin școlile publice. Acesta din urmă a fost refugiat în Anglia și a lucrat la acest proiect prin care sunt elaborate noi metode de învățare și cunoaștere, care vizează schimbări profunde în conștiința și gândirea societății, mai presus de toate prin așa numita "filosofie naturală", o metodă științifică empirică (senzorială) bazată pe experiență, care a dus la omogenizare seculară și materialistă, idealizată drept cea mai nobilă metodă de îmbunătățire a condiției umane cu ajutorul principiilor și progresului științific și una care să fie compatibilă cu natura. Chevalier Michel de Ramsay, unul dintre cei mai periculoși manipulatori politici masonici din toate timpurile, a fost unul din autorii conceptuali al " carului de luptă" al Iluminismului, al așa-numitei ".Enciclopedii franceze", alături de Diderot și D`Alambert.( https://rde.revues.org/4944).
Prin urmare știința este doar o interpretare și reflecție filosofică promovată cu încăpățânare depe vremurile acestor rebeli, iar urmașii lor vor avea întotdeauna grijă să continue revoluția prin care intenționează să înșele întreaga omenire cu ajutorul unui teatrului înscenat, repetat chiar și de către actori inconștienți. Ei reușesc deoarece în principiul numit Logos, care coordonează și catalizează lumea, cel care interpretează creaza realitatea deoarece are capacitatea facultas signatrix (de-a înscrie stihii semne)pentru că Logosul este mintea lui Dumnezeu, o punte între Creator și creația Sa care oferă și dezvoltă condițiile pentru existența tuturor ființelor vii, indiferent cât de necurate sunt, așa că nu trebuie să ne lăsăm păcaliți de acești oameni încrezători în spiritul lor mincinos (1Tim.,6.20).
Unii ar putea spune pe baza concepției biblice de mai sus că realitatea empirică a legilor senzoriale naturale, oferită de știință este de fapt compusă din mai multe nivele (etaje) .ale unei clădiri multiplex care uneori funcționează în mod diferit. Însă asemenea observații care nu sunt în concordanță cu interpretările științifice și paradigmele convenționale sunt adesea neglijate. În conformitate cu această concepție, știința nu demonstrează modul în care "este" realitatea ci ea oferă doar observațiile, interpretările și concluziile oamenilor despre "natură". Criticii spun că oamenii de stiință dezvoltă modele complicate, care nu au nimic de-a face cu experiența empirică (senzorială) pentru că știința este o structură mentală dificil de înțeles care este disponibilă numai pentru cei care, fiind inițiați în "secretele" ei o acceptă.
În științele naturale, "eficiența" excesivă a matematicii după cum spunea de exemplu, Tesla în revista americana Modern Mechanics and Inventions într-un număr din iulie 1934, ca instrument principal pentru a demonstra și echivalent al experimentelor, precum și terminologia de neînțeles a științelor sociale sunt bariere pentru simțul final de înțelegere. Definiția preferată dată de filozoful Bertrand Russell matematicii a fost că matematica este "o disciplină în care niciodată nu știm ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat."
Este demn de menționat că alături de inginerie care aplică imaginația și rațiunea în creerea ei, tehnologia care este o totalitate de metode ce urmăresc realizarea unor produse practice nu a avut nevoie dintotdeauna de un ansamblu sistematic de cunoștiințe precum științele în creerea de produse. Dovadă este textul biblic 2 Cron. 26; 10-15, unde se spune clar că există taumaturgi ajutați în "chip minunat".
Pavel dezvoltă o argumentare metaforică în 2 Corinteni 10: 4,5 împotriva unei asemenea științe: "Armele războiului nostru sunt date de Dumnezeu pentru dărâmarea întăriturilor. Cetatea sugerată în text este înconjurată de " întărituri "(șanțuri și pământ) și " ridicături "(turnuri și ziduri ale orașului), iar aceste întărituri și turnuri sunt " izvoade " sau invenții (copii, extracte, traduceri) ale minții care se opun cunoașterii lui Dumnezeu constituind tirania sub masca confortului idolatrizat de oameni cu care sinarhia care conduce lumea se alimentează din viața noastră.
Dacă ar fi să căutăm o concluzie, putem zice că știința care e populară datorita asocierii cu tehnologia care ridică confortul vieții, chiar dacă pare imbatabilă, poate eșua cum a fost în cazul crizei comunismului de exemplu, dar și a crizei occidentului, care au pus la temelia ideologiilor lor această filozofie, dovadă că cei ce trăiesc în "turnul lor de fildeș" deoarece sunt birocrați ai unui aparat loial crezului lor pe care îl văd ca pe o certitudine care nu poate fi pusă la îndoială fiind totodată intoleranți și dominați de scepticism încăpățânat față de orice altceva, pot avea surpriza vieții lor deoarece Dumnezeu a promis că-i va prinde pe înțelepți în viclenia lor, înțelepciunea lumii acesteia fiind nebunie înaintea lui (1Cor.3;19).
Creștinii, dacă vor să dea greutate discursului lor în fața retoricii persuasive ale științei, trebuie să găsească fundamentul unei asemenea argumentări în Biblie. O propoziție prin care începe argumentarea unui adevăr este numită "teza argumentării" iar filosofia antică grecească, care a conceput clasicul în știință începe cu căutarea a ceea ce era numit arche-ul, principiul prin care lumea este, își are ființa și se manifestă. Urmașa ei de astăzi, știința modernă, aruncă hipoteza că arche-ul lumii este principiul atomismului însă Biblia declară înaintea științei, că principiul lumii este Logosul (Cuvântul), având ca elemente stihiile (2Pet. 3, 10), care au conotația de semne sau litere ale alfabetului, deoarece Creațiunea este un act de scriere divin.
Conform adevărului Bibliei deci singura propoziție care ar putea fi teza argumentării concepției despre lume biblice se află în Evanghelia lui Ioan: En ARCHE en ho Logos! La Început sau În Principiu a fost Cuvantul! (Ioan 1:1).

Re: Manipularea prin caracterul și rolul persuasiv al știin

PostPosted: Mon Oct 03, 2016 6:25 am
by archero81
Una din prejudecățile de succes vehiculate de partizanii concepției științifice despre lume este cea legată de tehnică și tehnologie, exprimată cam în felul următor:
Haideți, toți cei care au ceva împotriva știintei, să se dezică de toate realizările ei și să revină la vremurile în care oamenii nu au folosit nici măcar o unealtă de piatră, ci să trăiască frumos viața lor în câmp deschis sau în gropi toți cei 5 ani, cât ar fi reușit să supraviețuiască. Ce fel de ipocrizie mai e și asta să critici știința pe internet folosind un computer?
Un răspuns potrivit acestei manipulări ar trebui să fie în genul acesta:
Domnilor, aici ați greșit ca la un dezastru feroviar, pentru că ceea ce numiți dumneavoastră aici "unelte de piatră" este de fapt ceva numit "tehnică", adică totalitatea abilităților exercitate de persoane în producția de bunuri împreună cu instrumentele folosite în acest scop, ea fiind asociată cu "tehnologia" adică competență în procesele, metodele, operațiile care sunt folosite pentru a face un anumit produs. Acestea două nu trebuie însă să fie confundate cu știința chiar dacă au cu ea "interdependențe" prin diferite relații, știința fiind un subiect diferit deoarece este o prezentare sistematică care "achiziționează și organizează cunoașterea și interpretarea naturii, a universului, a societății și a minții omenești".
Confuzia cu privire la natura "științifică", sau "practică" a unor activități în producția de unelte din piatră a unor "meseriași", culegători și vânători, vine din interpretări antropologice care au concepții diferite decât cele ale Bibliei. Cine este încăpățânat să citească puțin Biblia, unde va vedea că există mărturii din cele mai vechi timpuri care vorbesc despre o altă istorie a cunoașterii umane(epistemologia), unde chiar teoria fiziologiei (funcției) minții umane diferă de cea "cefalică" vehiculată de știință.
Tehnologiile și tehnicile sunt populare și au succes la public deoarece îmbunătățesc confortul vieții și au fost însușite în basmele despre "munca plină de abnegație a savanților" tocmai pentru a atrage spuza pe turta lor. Cu toate acestea, există mărturii din cele mai vechi timpuri, înainte chiar de apariția științei persuasive, că se foloseau tehnici și tehnologii după cum ne spune textul din 2Cron. 26, 15 unde se vorbește despre "proiectanți iscusiți" (designed by skilful men: New International Version) care, din spiritul lor de taumaturg au creat mașini (machines-engl.), deoarece au fost ajutați în chip minunat (în alte traduceri "miraculos"). Acest text este relevant ca mărturie datorită sugestiei că tehnologia poate fi produsul înțelepciunii spirituale, și poate fi asociat cu textul din Geneza 2, 19-20 care descrie modul în care primul om, Adam, a fost învățat prin Duhul atunci când a numit primele noțiuni ale lumii.
Din perspectivă biblică, tehnicile și tehnologiile nu sunt lucruri care apar după bunul plac "de sine voitor" al oamenilor de știință și care-L exclud pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu (Logosul) participă ca un principiu al lumii oferind puteri spirituale prin canalele de comunicare ale "mediumilor" aleși, generând creaturilor simțul realității și actualizând starea (Iov.32.8, Gen.2; 19-20). Înțelepciunea este un dar continuu de la Dumnezeu (Pild.Sol.2.6) și se află în fața omului, și nu la marginea ´pământului, pe unde caută cei neglijenți (Pild.Sol.17.24) deoarece ea curge invariabil (Pild.Sol.18.4), fiind o ofertă care trebuie să fie monitorizat cu atenție (Pild.Sol. 2.2). Atât de mare este puterea Lui Dumnezeu în lumea noastră, încât El dă "tehnici și tehnologii", chiar și păsărilori, insectelor, peștilor în procesele de migrație sau de viață, care reușesc din cauza aceasta să trăiască "uneori" mai bine decât regele Solomon ( Ev.Matei 6: 26-29, etc.).
În lumea Logosului capacitatea ființelor umane de a crea realitatea este numită facultas signatrix (folosirea de caractere, semne) precum sunt cele pomenite în 1Corint: 1.22-24. Bineînțeles că taumaturgii, care au o relație cu forțele spirituale, pot face minuni care uimesc pe cei neinițiați, deoarece minunile sunt doar evenimente supranaturale despre ale căror cauze unii oameni sunt ignoranți. Dar asta nu înseamnă neapărat că este vorba doar de scopurile religioase iudeo-creștine ci poate fi vorba și de altele, precum sunt cele seculare, laice, orientale, islamice, animiste,etc., deoarece Dumnezeu nu este arbitrar cu "neamurile păgâne", pentru că în lume există structuri sociale născute de-a lungul istoriei în condiții diferite, pe toate meridianele, în America de Sud, Africa, Asia, Australia, etc., structuri care toate sunt mediu ( lat. –medium ) adică mijloc, scurgere, sau producție (engl. = output) a spiritului lor.
Biblia ne dezvăluie că pe "harddisk-ul" stihiilor există "software-ul" unor lumi care pot fi numite în general "necurate", variind de la canibalism, sclavie, luptă socială și de clasă sau alte forme ale culturii societății si civilizației după cum se exteriorizeaza spiritul realităților respective. Interpretarea religioasă sugerează că poate exista o lume a tehnologiei și a tehnicilor, dar că aceasta este doar o punte a cunștiințelor apărute din vâltoarea stihiilor, Dumnezeu fiind un Impărat care stăpânește peste tot pământul (Ps.47.2, Ps.147.15-18) și permite crearea unor condiții favorabile pentru toate culturile, nu doar pentru cele religioase ci chiar pentru cele seculare, deoarece, ca principiu activ și în calitate de coordonator și de catalizator al lumii El asigură legi și nevoi conjuncturale pentru toate condițiile inerente fiecarei ființe, actualizând starea lor cu ajutorul stihiilor care acționează în mod subiectiv sau obiectiv ca factori care dau formă lucrurilor și evenimentelor(Mal.1;11).
Avem însă mărturia lui Isus și a profeților, că există Împărăția cerurilor, care îndreptățește pe credincioșii lui Hristos să poată ridica un steag bisericesc pe care să scrie: En Arche en ho Logos! lucru care–i va diferenția în mod specific față de celelalte concepții, între care materialismul pe care ateii îl urmează orbește se distinge astăzi în lume ca predominant.
Nu este oare ipocrizie de a pretinde că "interpretarile" din știință, medicină, comunicații, industria alimentară, tehnologia rachetelor, etc, au "rezolvat" problemele omenirii, când știm cu toții că secretele micro și macrocosmosului încă dezbină pe oameni? Civilizația occidentală se bazează pe frauda prin care se caută să se însușească resursele celorlalți utilizând propaganda comportamentului eratic, vanitatea "excelenței", obsesia hedonismului, și gândirea care le justifică, folosind "umanismul" și etica "științei" ca să relativizeze moralitatea tradițională și cunoștințele despre lume, în scopul subjugării oamenilor față de interesele unor centre de putere "cristianofobe" care vor să câștige dominația lumii.
Avem dovezi de-a lungul istoriei și chiar din istoria recentă ale eșecului "științei" omenești în exemplul naziștilor și comuniștilor care au luat "știința" ca bază a ideologiei lor, dar mai târziu au fost învinși de către conservatori masoni transatlantici și democrații catolici care "au ceva în comun cu Templul". Desigur că mulți vor nega că "aceea" nu a fost știință autentică cum este știința convențională de astăzi însă aceasta poate fi doar una dintre opinii.
Cum se poate explica mai bine celor necredincioși și atei, pare greu de decis, deoarece atunci când ei se cred că sunt "patrioți" sau "umaniști", comportăndu-se ca o turmă de fanfaroni lăudăroși sau oameni ai cavernelor, scuipând peste tot ce este adevărat, sacru și constituind bogăția și diferența specifică între oameni, ei uită sau nu știu că ceea ce poate ridica și mântui neamul omenesc rezidă în spirit, pentru că spiritul, care constituie puterea unui om, conține universaliile, comunicarea fiind cea mai importantă îndeletnicire a ființei umane deoarece un om este mediumul spiritului său.
Astăzi, din ce în ce mai puțini oameni recunosc că suntem slabi ca indivizi și ca națiuni ( pentru ca unii dintre noi avem aceeași origine, tradiții culturale, interese și destin), deoarece nu ne complacem la adevărul biblic și nu acceptăm învățăturile Sfintelor Scripturi cu privire la modul în care funcționează principiul lumii. Cineva ar trebui să spună că adversarii creștinilor au succes pentru că cei care guvernează " stabilirea agendei" spațiului public, reușesc fără argumente valide și printr-o viziune superficială, să anihileze uneori spiritul tradițional promovînd în schimb o gândire după rețetele unor "bucătari" ai centrelor de putere mondiale. Viziunea creștină a pierdut atât de mult din excelență, deși este la baza culturii noastre "europene"?
Utilizarea calculatoarelor la dezbaterea despre religie și știință nu este ipocrizie (astfel de formulări gratuite am mai auzit înainte), ci o modalitate de a avea acces la instituțiile spațiului public sau media sociale precum au fost și librăriile din veacurile anterioare. Cineva pare să sugereze că inventatorii internetului n-au avut în vedere, practic, transferul de informații prin rețea cu ajutorul tehnologiilor electronice, fără fir și optice ci o revoluție a concepției despre lume! Oare ați numi accesul la Biblia tipărită de Gutemberg ipocrizie?
Apostolul Pavel considera ființa umană și mintea ei ca oraș fortificat construit dupa modelul Templului și care trebuie să fie cucerit, după cum spune 2 Corint. 10: 4,5: "Armele luptei noastre sunt date de Dumnezeu pentru dărâmarea întăriturilor. Omul, în ignoranța sa a construit ceva ca o cetate, care este înconjurat de" întărituri "(șanțuri și tranșee) și "ridicături" (turnurile și zidurile cetății). Aceste bastioane și turnuri sunt "izvoade", invenții sau copii (extracte, traduceri) ale minții fiind tehnici și tehnologii care se opun cunoașterii lui Dumnezeu, iar prin aceste lucruri, sub masca căutarii stării de confort, spiritul necurat se hrănește cu viața noastră.